Krajské kolo

Krajské kolo 57. ročníku FO

Pravidla

Krajské kolo v kategorii A proběhne v pátek 15. 1. 2016, v kategoriích B, C, D v středa 20. 4. 2016.

Pozvánku (s místem a časem konání) na krajské kolo obdržíte od svého učitele fyziky nebo ředitele školy, pokud jste úspěšně vyřešili domácí kolo. V krajském kole jsou zadané jen čtyři teoretické úlohy. Některé z nich kontrolují, jak dobře jste prostudovali zadané studijní téma. Čas na řešení úloh je 4 hodiny čistého času. Maximální dosažitelný počet bodů z jedné úlohy je 10. V krajském kole můžete používat Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy a neprogramovatelné kalkulačky.

Za úspěšného řešitele se považuje každý soutěžící, který celkové dosáhl minimálně 14 bodů, přičemž bodové hodnocení alespoň dvou úloh bylo 5 bodů nebo více. Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Úspěšní řešitelé obdrží diplom úspěšného řešitele, úspěšní řešitelé na 1. až 3. místě obdrží kromě diplomu i věcný dar. Ostatní soutěžící obdrží diplom za účast.

Z nejúspěšnějších účastníků druhého kola kategorie A bude vybráno nejvíce 50 účastníků do třetího, celostátního kola soutěže.

Krajské kolo v kategorii A proběhne v pátek 15. 1. 2016, v kategoriích B, C, D v středa 20. 4. 2016.

Pozvánku na krajské kolo pro své studenty obdržíte od příslušné krajské komise FO. O postupu rozhodují jejich výsledky v domácím kole. Pozvánky rozdejte studentům, aby věděli o místě a času konání krajského kola, případně je tam můžete přímo doprovodit. V krajském kole jsou zadané čtyři teoretické úlohy. Některé z nich kontrolují, jak vaši studenti prostudovali zadané studijní téma. Čas na řešení úloh je 4 hodiny čistého času. V krajském kole mohou studenti používat Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy a neprogramovatelné kalkulačky.

Z nejúspěšnějších účastníků druhého kola kategorie A vybere ÚK FO nejvíce 50 účastníků do třetího, celostátního kola soutěže.

Krajské kolo v kategorii A proběhne v pátek 15. 1. 2016, v kategoriích B, C, D v středa 20. 4. 2016.

V krajském kole, na které zve příslušný krajská komise FO soutěžící podle výsledků v domácím kole prostřednictvím ředitelů škol, jsou zadané jen čtyři teoretické úlohy. Čas na řešení úloh je 4 hodiny čistého času. Maximální dosažitelný počet bodů z jedné úlohy je 10.

Za úspěšného řešitele se považuje každý soutěžící, který celkové dosáhl minimálně 14 bodů, přičemž bodové hodnocení alespoň dvou úloh bylo 5 bodů nebo více. Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Úspěšní řešitelé obdrží diplom úspěšného řešitele, úspěšní řešitelé na 1. až 3. místě obdrží kromě diplomu i věcný dar. Ostatní soutěžící obdrží diplom za účast.

Z nejúspěšnějších účastníků druhého kola kategorie A vybere ÚK FO na návrh KK FO nejvíce 50 účastníků do třetího, celostátního kola soutěže.

V krajském kole mohou soutěžící používat Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy a neprogramovatelné kalkulačky.

Studijní témata

Během každého ročníku vychází sada studijních textů, která rozšiřuje znalosti studentů ve zvoleném studijním tématu nad rámec středoškolského učiva. Pro každou kategorii A–D je určen jeden studijní text, jejichž přehled uvádíme níže. Ke zvolenému tématu se vždy váže jedna úloha v domácím, kraském i (v kategorii A) celostáním kole. Během řešení domácího kola doporučujeme studentům tyto texty prostudovat a vyřešit úlohy v nich uvedené. Pomohou jim nejen při řešení zmíněných úloh FO, ale jsou rovněž jsou velice dobrým studijním materiálem.

Kategorie A Halliday, Resnick, Walker: Fyzika, část 5 (Moderní fyzika), kapitoly 43 Jaderná fyzika a 44 Energie z jádra
Kategorie B Jarešová, M.: Elektrické obvody (Stejnosměrný proud) (kategorie B) pdf ps
Kategorie C Horáková, R. – Šedivý, P.: Kruhový děj s ideálním plynem pdf ps
Kategorie D Prachař, J. – Trnka, J.: Úlohy z mechaniky I (Jednoduché soustavy spojené vláknem) pdf ps

Přehled všech studijních textů Knihovničky fyzikální olympiády najdete v Archivu studijních textů. Řadu z nich si zde můžete také stáhnout v elektronické podobě.

Úlohy

Zadání

Texty úloh pro kategorie A, B, C a D obdrží studenti před zahájením krajského kola. Stáhnout si je můžete níže ve formátu pdfpdf, zveřejňujeme je v den konání krajského kola.

Kategorie A Kategorie B Kategorie C Kategorie D
pdf pdf pdf pdf

Řešení

Řešení úloh kategorií A, B, C a D obdrží soutěžící po skončení krajského kola. V elektronické podobě si je můžete stáhnout níže.

Kategorie A Kategorie B Kategorie C Kategorie D
pdf pdf pdf pdf

Výsledky

Výsledky krajského kola hledejte na webových stránkách krajských komisí FO.

Úspěšní řešitelé krajského kola kategorie A

  Jméno Kraj 1 2 3 4 Celkem
1. Kolář Kryštof JM 7 10 10 8 35
2. Honsa Lukáš 9 5 10 10 34
3. Etrych Jiří Pce 9 5 8 9.5 31.5
4. Knopp Ondřej 7 5 9 10 31
5. Poljak Marián Ol 9 2 10 9 30
6. Bialas Filip Pha 9 3 8 9 29
7. Kůs Pavel Plz 7 4 10 6.5 27.5
8. Pavel Souček 10 1 8 8 27
9. Tran Anh Minh JM 5 3 10 8.5 26.5
10. Hrubý Petr Pce 8 1 9.5 7.5 26
11. Karch Šimon MS 5 3 10 8 26
12. Pajer Daniel Pha 5 3 10 7 25
13. Voráček Václav 7 5 10 3 25
14. Konečný Tomáš 8 3 10 3 24
15. Šumník Adam Ol 9 0.5 7 7 23.5
16. Supik Lukáš MS 7.5 3 9 3 22.5
17. Jelínek Vojtěch VYS 4 1 8 9 22
18. Lukeš Vojtěch Plz 8 1 10 2.5 21.5
19. Kučera Martin Pce 6 0 7.5 7.5 21
20. Hofrichterová Tereza Lib 2 2 8 9 21
21. Jelínek Šimon ÚL 8 0 6 7 21
22. Mikeska Václav ZL 9 1 6 5 21
23. Šťastný Přemysl Pce 6 0.5 7.5 6.5 20.5
24. Procházková Zuzana Pha 6 1 5 8.5 20.5
25. Demovič Daniel Pha 7 0 8.5 4 19.5
26. Jarošík Jiří Plz 6 1 9 3.5 19.5
27. Liška Jakub Lib 9 1 9 0.5 19.5
28. Preissnitz Jan JM 7 1 10 1 19
29. Novotný Vojtěch Pce 8.5 2 8 0 18.5
30. Preiss Jan Pha 7 1 2 8.5 18.5
31. Turek Pavel Ol 6 2.5 10 0 18.5
32. Štefka Ladislav VYS 6.5 0 4 8 18.5
33. Rzehulka Matěj MS 3 0 8 7 18
34. Chmel Jiří ZL 9 0 4 5 18
35. Horáček Vít ZL 7 1 8 2 18
36. Vokrouhlický David Pha 4 2 6.5 5 17.5
37. Rosman Viktor VYS 5 1.5 8 3 17.5
38. Zelina Petr JM 7 2 7 1 17
39. Greš Adam ZL 6 1 3 7 17
40. Johanovská Zuzana Pha 5 1 8.5 2 16.5
41. Pavel Bláha HK 8 1 6 1 16
42. Procházka Daniel Lib 7 0 8 1 16
43. Koblížek Jan 5 1 7 3 16
44. Hausner Daniel Plz 8 1 6.5 0 15.5
45. Dittrich Jan JM 0.5 1 8 6 15.5
46. Štyks Martin Pha 5   8.5 1.5 15
47. Poláček Ondřej ZL 1 0 9 5 15
48. Mezera Matěj VYS 7 1 1 5.5 14.5
49. Kalva Tomáš Ol 6 2 0 6 14