Přípravné soustředění

Výběrové soustředění před 47. Mezinárodní FO

Výběrové soustředění před 47. MFO ve Švýcarsku proběhlo v Hradci Králové 22.–24. 3. 2016 pod vedením Dr. Jana Kříže a Dr. Richarda Polmy. Celkem se soustředění zúčastnilo 10 studentů. Během 72 hodin soustředění prošli třemi teoretickými a třemi experimentálními testy. Celkové výsledky shrnuje přiložená tabulka (pdf).

Na 47. MFO byli vybráni soutěžící:

  1. Kryštof Kolář (GKJ Brno)
  2. Lukáš Supik (G Třinec)
  3. Petr Hrubý (G Polička)
  4. Jiří Etrych (G Pardubice)
  5. Lukáš Honsa (G Jírovcova Č. Budějovice)

a jako náhradník Šimon Karch (G Havířov).

Přípravné soustředění před 47. Mezinárodní FO

Organizace

Z vítězů celostátního kola kategorie A vybere ÚK FO na základě výběrového soustředění účastníky přípravného soustředění pořádaného ÚK FO. Zde bude provedena příprava 5 účastníků a jednoho náhradníka na 47. Mezinárodní fyzikální olympiádu, která bude uspořádána v termínu červenec 2017 ve státě Tangerang, Indonésie. Soustředění se koná dva týdny v červnu (červen 2017) na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Před zahájením soustředění řeší účastníci úlohy ze sbírky úloh pro přípravu na MFO a prostudují si úlohy minulých mezinárodních fyzikálních olympiád.

Na přípravném soustředění se převážně dělají experimenty, důraz je kladen na zpracování výsledků měření. Doporučujeme prostudovat si studijní text Vybíral, B.: Zpracování dat fyzikálních měření, který si můžete stáhnout z archivu studijních textů. Dále se na soustředění přednáší a konají semináře pro rozšíření znalostí a schopností účastníků.