Praemium Bohemiae

Ceny Praemium Bohemiae za zisk medailí v roce 2013

Bohumil Vybíral, Univerzita Hradec Králové

Medaile B. J. Horáčka Každoročně dne 4. prosince se již stalo tradicí, že se na státním zámku Sychrov udělují nadační ceny PRAEMIUM BOHEMIAE . Tak tomu bylo i ve středu 4. 12. 2013, kdy se laureáty těchto cen stali studenti, medailisté ze světových středoškolských přírodovědných olympiád, konaných v roce 2013. Ceny od roku 2001 uděluje Nadace Bohuslava Jana Horáčka Českému ráji v den výročí narození svého zřizovatele B. J. Horáčka. Roku 2013 tedy proběhl již 13. ročník této významné a jedinečné akce na podporu rozvoje špičkového zájmu talentované mládeže o vědecký růst v přírodních vědách, matematice a informatice. Oceněno bylo 16 studentů a 2 studentky, kteří na mezinárodních (de facto světových) olympiádách ve fyzice, chemii, biologii, matematice, informatice a astronomii s astrofyzikou získali v roce 2013 celkem 19 medailí, z toho 1 zlatou, 7 stříbrných a 11 bronzových. Jeden student (Štěpán Šimsa) získal medaile dvě (zlatou v matematice a bronzovou v informatice) a obdržel tedy dvojitou cenu PRAEMIUM BOHEMIAE . Letošní hodnota ceny za zlatou medaili je 35 tisíc Kč, za stříbrnou 20 tisíc Kč a za bronzovou 15 tisíc Kč. Nadace tedy na odměnách studentům vypla- tila 340 tisíc Kč a k tomu laureáti obdrželi medaile PRAEMIUM BOHEMIAE s vyrytým svým jménem: Šlo o 1 zlatou, 7 stříbrných a 10 bronzových medailí s diplomem. Za 13 ročníků bylo talentovaným studentům za příkladnou reprezentaci České republiky uděleno 277 cen PRAEMIUM BOHEMIAE v celkové výši 4 miliony 740 tisíc Kč.

Světové přírodovědné olympiády v roce 2013

Přírodovědné olympiády se konají zpravidla v červenci nebo srpnu (v délce trvání asi 7 až 9 dní) na různých místech světa. Zejména asijské státy vždy vítají tuto příležitost ke své mezinárodní prezentaci a ochotně pořádají tuto prestižní, avšak organizačně a finančně náročnou soutěž na svém území. V roce 2013 však místy pořádání dominovala Evropa (Dánsko, Rusko, Švýcarsko a Řecko), střední Amerika (Kolumbie) a Austrálie.

 • 44. Mezinárodní fyzikální olympiáda se konala v Dánsku, v Kodani, u příležitosti 100. výročí vypracování polokvantového modelu atomu vodíku Nielsem Bohrem. Zúčastnilo se jí 381 soutěžících z 83 států a teritorií pěti kontinentů. Pět českých reprezentantů přivezlo 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile a 1 čestné uznání.
 • 45. Mezinárodní chemická olympiáda se konala v Rusku, na Lomonosovově univerzitě v Moskvě, za účasti 291 soutěžících ze 77 států a teritorií světa. Čtyřčlenná česká reprezentace získala 3 stříbrné a 1 bronzovou medaili.
 • 24. Mezinárodní biologickou olympiádu uspořádalo Švýcarsko v Bernu pro 240 soutěžících z 62 států a teritorií světa. Čtyři čeští reprezentanti přivezli 2 stříbrné a 2 bronzové medaile.
 • Největší a nejstarší olympiádu – 54. Mezinárodní matematickou olympiádu – uspořádala ve městech Barranquilla a Santa Marta Kolumbie za rekordní účasti 527 soutěžících z 97 států a teritorií pěti kontinentů. Šestičlenná česká reprezentace dosáhla mimořádného úspěchu ziskem 1 zlaté a 3 bronzových medailí a 2 čestných uznání.
 • 25. Mezinárodní olympiáda v informatice se konala v dálné Austrálii, ve městě Brisbane, za účasti 77 reprezentací s 299 soutěžícími. Čtyři čeští reprezentanti zde získali 2 bronzové medaile.
 • Nejmladší z olympiád – 7. Mezinárodní olympiádu v astronomii a astrofyzice – uspořádalo ve městě Volos Řecko za účasti 182 soutěžících z 35 nejvyspělejších států světa. Pětičlenná česká reprezentace přivezla 1 stříbrnou a 1 bronzovou medaili a 2 čestná uznání.

Čeští medailisté – laureáti PRAEMIUM BOHEMIAE

 • Fyzika – 44. MFO v Dánsku: Lubomír Grund – stříbrná medaile, absolvent Gymnázia Ch. Dopplera v Praze, student MFF UK v Praze, • Miroslav Hanzelka – bronzová medaile, absolvent Gymnázia v České Lípě, student FJFI ČVUT v Praze, • Jiří Guth Jarkovský – bronzová medaile, student Gymnázia v Českých Budějovicích, Jírovcova.
 • Chemie – 45. MChO v Rusku: Kamil Maršálek – stříbrná medaile, absolvent Klvaňova Gymnázia v Kyjově, student PřF MU v Brně, • Roman Beránek – stříbrná medaile, absolvent SPŠ chemické v Brně, student PřF MU v Brně, • Adam Přáda – stříbrná medaile, student Gymnázia v Ostrově, • Kryštof Březina – bronzová medaile, student PORG – gymnázia v Praze.
 • Biologie – 24. MBO ve Švýcarsku: Magdalena Holcová – stříbrná medaile, absolventka Gymnázia v Praze, Botičská, studentka PřF UK v Praze, • Jan Petržílek – stříbrná medaile, absolvent Gymnáza v Ústí n. Orlicí, student PřF UK v Praze, • Anna Soldánová – bronzová medaile, absolventka Gymnázia v Olomouci, Čajkovského, studentka PřF UK v Praze, • Tomáš Zdobinský – bronzová medaile, student Gymnázia v Praze, Budějovická.
 • Matematika – 54. MMO v Kolumbii: Štěpán Šimsa – zlatá medaile, absolvent Gymnázia J. Jungmanna v Litoměřicích, student MFF UK v Praze, • Michal Buráň – bronzová medaile, absolvent Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě, student University of Cambridge, G. B., • Mark Karpilovskij – bronzová medaile, absolvent Gymnázia v Brně, tř. Kpt. Jaroše, student MFF UK v Praze, • Radovan Švarc – bronzová medaile, student Gymnázia v České Třebové.
 • Programování – 25. IOI v Austrálii: Štěpán Šimsa (viz Matematika) – bronzová medaile, • Martin Raszyk – bronzová medaile, student Gymnázia v Karviné-Novém Městě, Mírová.
 • Astronomie a astrofyzika – 7. IOAA v Řecku: Lukáš Timko – stříbrná medaile, absolvent Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře, student MFF UK v Praze, • Ondřej Theiner – bronzová medaile, student Gymnázia v Českých Budějovicích, Jírovcova.

Medailový úspěch těchto českých reprezentantů na uvedených mezinárodních olympiádách v roce 2013 byl dne 4. prosince 2013 zhodnocen cenami PRAEMIUM BOHEMIAE, diplomem a medailí z odpovídajícího kovu, tedy medailí zlatou stříbrnou či bronzovou.

Slavnost udílení cen

Vlastní slavnost udílení cen dne 4. prosince 2013 v zámeckém divadle na Sychrově měla důstojný a slavnostní průběh. Zúčastnili se nejen ocenění studenti a studentky s rodinným doprovodem, nýbrž i představitelé Učené společnosti ČR v čele s předsedou prof. ThDr. Petrem Pokorným, DrSc., představitelé Akademie věd ČR v čele s místopředsedou prof. Ing. Vladimírem Marečkem, DrSc., předseda Jednoty českých matematiků a fyziků RNDr. Josef Kubát, předseda Astronomické společnosti ČR RNDr. Jan Vondrák. Tito všichni představitelé vy stoupili s pozdravnými projevy. Dále byli účastni představitelé přírodovědných olympiád ČR,představitelé některých škol, předseda správní rady Nadace Mgr. František Horáček a členové správní a dozorčí rady Nadace a zástupci sdělovacích prostředků.

Prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc. ve svém vystoupení seznámil přítomné s úspěchy jednotlivých českých reprezentací na světových přírodovědných olympiádách. Vyzvedl veliký talent studentů a zdůraznil, že pro jejich budoucí očekávané vědecké úspěchy bude nutné vyvinout i velkou soustavnou pracovitost, trpělivost a připravit se na to, že se dostaví i dílčí neúspěchy a neuznání. Poté předseda správní rady Mgr. František Horáček, Jan Horáček (člen správní rady a syn mecenáše) a prof. B. Vybíral předali studentům a studentkám ocenění. Za vyznamenané studenty poté promluvil Štěpán Šimsa, který získal nejvyšší ocenění. Slavnost moderovala Mgr. Jaroslava Nývltová, která rovněž spolu se svými žáky ze Základní umělecké školy Karla Halíře ve Vrchlabí, zajistila velmi pěkné hudební vystoupení v průběhu celé slavnosti. Re- portáž o udílení cen PRAEMIUM BOHEMIAE 2013 zařadila do večerních Událostí Česká televize (viz Archiv ČT na webu). Byl rovněž profesionálně pořizován videozáznam podstatných částí slavnosti a byly natočeny rozhovory s některými účastníky.

Udílení cen PRAEMIUM BOHEMIAE 2013
Akt udílení cen PRAEMIUM BOHEMIAE 2013, zleva: F. Horáček, J. Horáček, student – fyzik L. Grund, B. Vybíral, L. Šubert (jednatel Nadace), foto J. Kříž

Z děkovného projevu laureáta ceny PRAEMIUM BOHEMIAE matematika a informatika Štěpána Šimsy, nyní studenta MFF UK v Praze:

Štěpán šimsa „Vážím si toho, že jsem dostal možnost jménem studentů promluvit k přítomným. Nejdříve bych chtěl poděkovat všem, díky kterým tu dnes můžeme být. V první řadě to jsou naši partneři, kamarádi a rodiny. Zejména pak naši rodiče, kteří nám poskytli důležité zázemí, podporu psychickou i finanční a kteří s námi prožívali celé naše soutěžní zápolení. Dále jsou to naše školy a naši učitelé, kteří nás podporovali v naší snaze uspět a pomáhali nám skloubit přípravu na olympiády se studiem. Nesmíme rovněž zapomenout na organizátory olympiád, bez kterých bychom vůbec nemohli soutěžit. A samozřejmě naše poděkování patří také zakladateli nadace, panu Bohuslavu Janu Horáčkovi a všem, kteří se o Nadaci starají a díky nimž se celá dnešní akce může uskutečnit. A za co vůbec děkujeme? Především za to, že jsme se mohli zúčastnit mezinárodních olympiád, které pro nás byly neopakovatelnou zkušeností. Poznali jsme odlišné kultury, nové kamarády ze všech koutů světa a podívali jsme se do míst, na která se možná už nikdy nepodíváme. Také jsme si vyzkoušeli, jaké je to reprezentovat Českou republiku. Jsem přesvědčen, že každý z nás měl ze své medaile upřímnou radost nejen proto, že to je veliký osobní úspěch, ale i proto, že jeho prostřednictvím Česká republika ukázala, že přestože jsme malým státem, tak se ve světě neztratíme. Myslím, že všichni, kteří jsme tady, jsme prokázali, že jsme schopní něčeho dosáhnout. Proto doufám, že finanční odměnu, kterou dostaneme, využijeme k tomu, abychom poctivě pokračovali ve studiu. Ti, kteří ještě neopustili střední školu, budou nadále reprezentovat Českou republiku. A konečně jednou, až budeme mít studia za sebou, tak snad ukážeme, že jsme nabytou podporu nepromrhali a vrátíme ji i s úroky České republice ať už jako vědci nebo aktivní a schopní pracovníci na jiných pozicích. Nakonec chci popřát studentům, kteří budou v příštích letech soutěžit, aby byli ještě úspěšnější než my letos. Rovněž, aby ministerstvo školství neotálelo s proplácením cest na mezinárodní olympiády a studenti tak měli jistotu, že republika tuto reprezentaci umožní a váží si ji.“

Studenti ocenění PRAEMIUM BOHEMIAE 2013
Studenti ocenění PRAEMIUM BOHEMIAE 2013 (zde 14 z 18), vpravo B. Vybíral, organizátor akce, foto J. Kříž

Nadace B. Jana Horáčka Českému Ráji

• Bohumil Vybíral, Univerzita Hradec Králové

V České republice začala v r. 2000 působit nadace o názvu „Nadace B. Jana Horáčka Českému Ráji“ (dále jen „Nadace“). Nadace byla zřízena 31. července 2000 a jejím zřizovatelem je Bohuslav Jan Horáček. V souladu se zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, si klade za cíl jednak podporu rozvoje regionu Českého ráje (duchovní, kulturní a ekonomický rozvoj, zejména v oblasti vzdělávání, vědy, sociálních programů, tělovýchovy a sportu), jednak udělování nadačních cen laureátům v celé České republice ve vybraných oborech.

Činnost Nadace byla zpočátku orientována jen na region Českého ráje, později se začal realizovat významný počin – šlo o udělování prestižních nadačních cen nobelovského typu Praemium Bohemiae osobnostem, které se významným způsobem podílejí na rozvoji vědy a umění v České republice. Ceny Praemium Bohemiae se udělují v kategoriích:

 1. studentům – účastníkům mezinárodních olympiád v oborech: fyzika, chemie, biologie, matematika a programování,
 2. v letech 2002 až 2007 byla udělována osobnostem (nebo skupinám osob), které se významně zasloužily o rozvoj oborů: ekonomie, medicína, chemie, fyzika, matematika a ochrana přírody.

Cenu tvoří finanční částka a medaile (u cen uvedené první kategorie), resp. soška (u cen druhé kategorie).

Stoletá zkušenost s udělováním Nobelových cen ukazuje, že objektivně rozhodnout o tom, které osobnosti v daném oboru cenu udělit, není jednoduché. V případě „velkých“ cen Praemium Bohemiae osobnosti k ocenění pro každý obor navrhovala minimálně tříčlenná odborná komise. Členové těchto komisí byly na dobu dvou až čtyř let jmenováni správní radou Nadace na základě návrhů vrcholových vědeckých resp. uměleckých institucí (např. České konference rektorů, Akademie věd České republiky, Rady českých vědeckých společností). Správní rada Nadace poté s konečnou platností rozhodovala o tom, komu byla v daném kalendářním roce cena udělena. Jednotlivá cena měla velikost řádu 1 milion Kč.

První ceny Praemium Bohemiae v kategorii pro studenty byly uděleny již v roce 2001. V případě těchto cen je totiž mechanismus rozhodování o jejich udělení průhlednější, neboť kritériem pro udělení je (úspěšná) účast na příslušné mezinárodní olympiádě.

Vyhlášení laureátů cen Praemium Bohemiae se provádí slavnostním způsobem vždy 4. prosince kalendářního roku – v den narozenin zřizovatele Nadace.

Bohuslav Jan Horáček

Bohuslav Jan Horáček Zřizovatelem Nadace je Bohuslav Jan Horáček, úspěšný podnikatel z Kanárských ostrovů, který pochází z Českého ráje. Život tohoto filantropa a mecenáše českého národa je pozoruhodný. Narodil se dne 4. prosince 1924 v Radvánovicích u Hrubé Skály v chudé venkovské rodině jako nejmladší z osmi dětí. Když mu bylo pět let, zemřel mu otec. Již od malička musel pomáhat při tvrdé práci na malém hospodářství. Ve svém mládí, které spadalo do složitého období hospodářské krize 30. let a do těžkého období nacistické okupace, zažil chudobu i hlad. Nejprve začal studovat na Gymnáziu v Turnově, později přestoupil na zdejší Obchodní akademii, na které v r. 1943 maturoval s vyznamenáním. Pokračovat ve studiu na vysoké škole nemohl, protože české vysoké školy byly za války uzavřeny. To se mu podařilo až po jejím skončení. Za nacistického režimu byl pronásledován a vězněn. Ani poválečné období nebylo pro něj lehké. Po komunistickém převratu v únoru r. 1948 byl jako vysokoškolský student znovu vězněn. Jen s velkými potížemi se mu podařilo dokončit svá studia na Vysoké obchodní škole v Praze (ta byla tehdy součástí Českého vysokého učení technického). V té době se v něm také utvrdila láska k demokracii a rovněž odpor k levicovým i pravicovým extrémům.

Protože byl velmi nespokojen s poměry v naší republice po Únoru 48, rozhodl se emigrovat. V roce 1949 se mu podařilo uprchnout z ČSR nejprve do válkou rozbitého Německa. Později odešel i do jiných západních států. Zde, díky svému obchodnímu zaměření a dobrým znalostem cizích jazyků, úspěšně podnikal nejprve v bižuterii, klenotnictví a nakonec (v posledních třiceti letech) postupně vybudoval řetězec hotelů ve Španělsku – na Kanárských ostrovech. Nyní hotely prodal, zabezpečil rodinu a získané prostředky uložil v bezpečných západních bankách. Rozhodl se, že z nemalých úroků vložených prostředků bude trvale pomáhat svým krajanům a také oceňovat ty osobnosti v České republice, které nejvíce přispívají rozvoji vědy a umění.

Bohuslav Jan Horáček zemřel dne 18. října 2002 ve Stuttgartu ve věku nedožitých 78 let. Prezident Václav Havel mu 28. října 2002 udělil in memoriam státní vyznamenání – medaili „Za zásluhy“.