Odkazy

Zajímavosti z fyziky

FyzWeb
http://fyzweb.mff.cuni.cz
Fyzikální web pro každého. Aktuality ze světa fyziky, články, fyzika v praxi, návody na pokusy, odpovědna, spousta odkazů.
Nobelovy ceny za fyziku
http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/
ConVERTER
http://www.converter.cz
Fyzikální jednotky a veličiny, převodní tabulky, fyzikální tabulky. Program pro převod jednotek, do číselných soustav, na zlomky a římské číslice.
Převod fyzikálních jednotek
http://www.prevod.cz
Definice, převodní koeficienty a především on-line převodník více než 500 fyzikálních jednotek.
Fyzikální, matematické a chemické tabulky
http://www.labo.cz/mftabulky.htm
Periodická tabulka prvků
http://www.tabulka.cz
Astronomický snímek dne
http://www.astro.cz/apod
Každý den je představen jiný obrázek nebo fotografie našeho fascinujícího vesmíru spolu se stručným vysvětlením napsaným profesionálním astronomem.
Astronomia
http://astronomia.zcu.cz
Projekt Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.
Dobrodružství s částicemi
http://www-hep2.fzu.cz/adventure
Zajímavosti z jaderné a kvantové fyziky.
Návody na jednoduché fyzikální pokusy
http://www.exploratorium.edu/snacks/snacksbysubject.html
Rozsáhlá nabídka návodů na jednoduché fyzikální pokusy s různou tematikou.
The Physics Classroom
http://www.physicsclassroom.com
Fyzikální třída.
Exploratorium v San Franciscu
http://www.exploratorium.edu
Virtuální muzeum.
PhysLink
http://physlink.com/
Fyzika a astronomie on-line.

Fyzikální soutěže

Turnaj mladých fyziků
http://www.iypt.org
SOČ – Středoškolská odborná činnost
http://www.soc.cz
Soutěž vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže
http://www.amavet.cz
Intel ISEF
http://www.sciserv.org/isef
Český astronomický ústav – sekce pro mládež
http://mladez.astro.cz

Letní tábory a soustředění, semináře

Zimní/Letní škola matematiky a fyziky (ZŠMF/LŠMF)
http://smf.mff.cuni.cz
Letní odborné soustředění mladých fyziků a matematiků
http://kdf.mff.cuni.cz/tabor
Letní MAT-FYZ soustředění
http://www.mff.cuni.cz/lmfs
Týden vědy na Jaderce
http://fyztyd.fjfi.cvut.cz
Přednášky z moderní fyziky
http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/PMF
Pořádané Ústavem teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Oddělením pro vnější vztahy a propagaci MFF UK
Fyzikální čtvrtky
http://aldebaran.cz/fyz_ctvrtky
Volný cyklus přednášek a seminářů, který pořádá katedra fyziky elektrotechnické fakulty ČVUT pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost.
Mladý Sisyfos
http://www.sisyfos.zcu.cz

Vysoké školy fyzikálního nebo technického zaměření

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
http://www.mff.cuni.cz
České vysoké učení technické
http://www.cvut.cz
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
http://www.sci.muni.cz
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
http://prf.upol.cz
Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
http://www.osu.cz/fpr
Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě
http://www.fpf.slu.cz
Vyskoké učení technické v Brně
http://www.vutbr.cz
Fakulta elektrotechnická Zápodečeské univerzity v Plzni
http://www.fel.zcu.cz
Fakulta strojní Zápodečeské univerzity v Plzni
http://www.fst.zcu.cz
Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
http://pf1.ujep.cz
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
http://www.pf.jcu.cz
Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové
http://www.uhk.cz
Technická univerzita v Liberci
http://www.tul.cz

Instituce

Jednota českých matematiků a fyziků
http://www.jcmf.cz
JČMF sdružuje matematiky, fyziky, učitele, studenty a příznivce matematiky a fyziky a příbuzných oborů. Podílí se na rozvoji matematiky, fyziky a na zdokonalování a modernizaci jejich výuky.
Akademie věd České republiky
http://www.cas.cz
Česká astronomická společnost
http://www.astro.cz/
Český metrologický institut
http://www.cmi.cz
ČEZ - energetická společnost
http://www.cez.cz
NASA
http://www.nasa.gov
Americká vesmírná agentura NASA.
ESA
http://www.esa.int
Evropská vesmírná agentura.
IKI – ruský institut vesmírného výzkumu
http://arc.iki.rssi.ru
CERN – evropské centrum pro výzkum částic
http://cern.web.cern.ch
DESY Hamburk – německé výzkumné centrum částicové fyziky
http://www.desy.de
Fermiho laboratoře pro výzkum částic
http://www.fnal.gov
Urychlovač SLAC ve Standfordu
http://www.slac.stanford.edu

Webkamery

Antarktická stanice
http://www.awi-bremerhaven.de/NM_WebCam
Geografický jižní pól
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/obop/spo/livecamera.html
NASA – Kennedyho centrum
http://science.ksc.nasa.gov/shuttle/countdown/video/video.html
Pohled na Zemi z ISS
http://www.earthkam.ucsd.edu
Severní pól
http://www.arctic.noaa.gov/gallery_np.html

Knihovny

Národní knihovna
http://www.nkp.cz
Státní technická knihovna
http://www.stk.cz
Knihovna Akademie věd
http://www.lib.cas.cz

Časopisy

Matematika, fyzika, infomatika
http://www.mfi.upol.cz
Školská fyzika
http://sf.zcu.cz
ScienceWORLD
http://www.scienceworld.cz
Vesmír
http://www.vesmir.cz
3. pól
http://www.tretipol.cz
21. století
http://www.21stoleti.cz
Československý časopis pro fyziku
http://www.cscasfyz.fzu.cz/

Pro učitele

Školská fyzika (převážně vážně)
http://fyzweb.mff.cuni.cz/piskac
Projekt Heuréka
http://kdf.mff.cuni.cz/Heureka
Učitelský spomocník (UK Praha)
http://www.spomocnik.cz

Software

Maple
http://www.maplesoft.com
Mathematica
http://www.wolfram.com
Matlab
http://www.mathworks.com