Aktuality

49. Mezinárodní fyzikální olympiáda

V Portugalsku proběhl v červenci 49. ročník Mezinárodní fyzikální olympiády. Výsledky českých řešitelů jsou tyto:

  • Jindřich Jelínek, stříbrná medaile, 81. místo v absolutním pořadí;
  • Šimon Karch, bronzová medaile, 143. místo;
  • Jakub Suchánek, bronzová medaile, 201. místo;
  • Martin Orság, čestné uznání, 218. místo;
  • Václav Kubíček, čestné uznání, 255. – 256. místo.

Přečtěte si celou zprávu o konání 49. Mezinárodní fyzikální olympiády.

České družstvo

Reprezentace České republiky na 49. Mezinárodní fyzikální olympiádě v Portugalsku v roce 2018. Zleva: doc. Jan Kříž (vedoucí delegace), Václav Kubíček (čestné uznání), Šimon Karch (bronzová medaile), Jindřich Jelínek (stříbrná medaile), Jakub Suchánek (bronzová medaile), Martin Orság (čestné uznání), Dr. Filip Studnička (zástupce vedoucího delegace).

 

Zpráva o konání 2. Evropské fyzikální olympiády

V roce 2018 proběhl 2. ročník Evropské fyzikální olympiády (EFO) – vrcholové evropské soutěže středoškolských studentů ve fyzice. Soutěž pořádalo ve dnech 28. května až 1. června 2018 Ministerstvo školství a vědy Ruské federace. Soutěž hostilo město Moskva.

Přečtěte si celou zprávu.

České družstvo

Reprezentace České republiky na 2. Evropské fyzikální olympiádě v Rusku v roce 2018. Zleva: Kateřina Rosická (bronzová medaile), Miroslava Novoveská, Josef Minařík, Michal Jůza, Michal Jireš, RNDr. Filip Studnička, Ph.D. (vedoucí delegace) a Jakub Jílek (asistent velvyslance České republiky v Rusku).

 

Výběrové soustředění před Mezinárodní fyzikální olympiádou

Ve dnech 12. – 14. dubna proběhlo na Katedře fyziky, Přírodovědecké fakulty, Univerzity Hradec Králové výběrové soustředění před Mezinárodní fyzikální olympiádou pod záštitou Jednoty českých matematiků a fyziků a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Organizačně soustředění zajišťovali předseda ústřední komise Fyzikální olympiády doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., RNDr. Filip Studnička, Ph.D., MDDr. Richard Polma, RNDr. Daniel Jezbera, RNDr. Jan Šlégr, Ph.D. a Ing. Karol Radocha, Ph.D. Na soustředění bylo pozváno 11 vítězů celostátního kola Fyzikální olympiády. Studenti během tří dnů řešili náročné úlohy na úrovni světových olympiád. Na základě jejich výsledků, s přihlédnutím k výsledkům z celostátního a krajského kola Fyzikální olympiády byli vybráni pro reprezentaci České republiky na Mezinárodní fyzikální olympiádě tito studenti (viz přiložená tabulka):

  • Šimon Karch, Gymnázium Havířov
  • Jindřich Jelínek, Gymnázium Olomouc – Hejčín
  • Martin Orság, Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov
  • Václav Kubíček, Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
  • Jakub Suchánek, Gymnázium Opatov

Jako náhradník byl vybrán Pavel Hudec, Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha. V červnu proběhne přípravné soustředění reprezentantů, kde během 14 dnů budou řešit náročné teoretické i experimentální úlohy.