Aktuality

Postupující do celostátního kola

Zveřejňujeme seznam postupujících do celostátního kola, které vypukne již za deset dní na Gymnáziu Václava Beneše Třebízského ve Slaném.

 

Krajské kolo kategorie A

Zveřejňujeme zadání a řešení krajského kola kategorie A, které proběhlo 22. ledna.

Přibližně adesát nejlepších úspěšných řešitelů postoupí do celostátního kola.

 

Zadání domácího kola kategorie A

S velkou omluvou a velkým zpožděním zveřejňujeme úlohy domácího kola kategorie A.

Velmi nás mrzí, že jsme tímto zpožděním zkomplikovali práci učitelům a řešitelům zkrátili čas na vypracování úloh. Důvodem byla generační obměna a selhání jednoho člena úlohové komise, který měl naši důvěru, že vše dodá včas. Přijmeme taková opatření, aby se to již v budoucnu neopakovalo.

 

Zahájení 61. ročníku

Vážení soutěžící Fyzikální olympiády ze základních a středních škol,
vážení učitelé a organizátoři Fyzikální olympiády,

rád bych Vás pozdravil u příležitosti zahájení 61. ročníku Fyzikální olympiády. I ve školním roce 2019/20 budete mít možnost změřit své síly v řešení náročných fyzikálních úloh. Úlohy domácího kola kategorií B–F jsou již připraveny, úlohy pro kategorii A se nám letos bohužel poněkud opozdily, ale v nejbližší době je pro Vás zveřejníme.

Ohlédněme se krátce za uplynulým jubilejním 60. ročníkem FO. V celé České republice řešily úlohy domácího kola všech sedmi kategorií tisíce soutěžících. Ty úspěšnější postupovali do vyšších kol soutěží, až se ti nejzdatnější utkali v celostátním kole v únoru v Hradci Králové. Z nejlepších z celostátního kola jsme pak vybrali pětici reprezentantů na Mezinárodní fyzikální olympiádu v Izraeli, odkud tito borci přivezli čtyři medaile – jednu stříbrnou a tři bronzové. Na 3. Evropské fyzikální olympiádě získal mladý pětičlenný tým dokonce dvě stříbrné a k tomu jednu bronzovou medaili. Zmiňme ještě Přírodovědnou olympiádu zemí EU – EUSO. Do tříčlenných týmů (ve složení fyzik – chemik – biolog) nominujeme fyziky právě na základě výsledků FO, a to krajských kol kategorií D a E. V roce 2019 přivezli čeští studenti z EUSO dvě pěkné stříbrné medaile. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem těm, kteří se v uplynulém roce podíleli nejen na organizaci všech stupňů Fyzikální olympiády, ale i na přípravě fyzikálních olympioniků na všech úrovních.

Jak vidíte, motivací pro Vaši účast ve Fyzikální olympiádě může být právě možnost zasoutěžit si až na mezinárodní scéně. Tato možnost se neotvírá pouze nejlepším v kategorii A, ale i v kategoriích D a E. Vážení soutěžící, pokud chcete uspět, není možné se spoléhat pouze na běžnou přípravu v rámci hodin fyziky ve škole. Je potřeba dělat něco navíc. Určitě na svých školách naleznete vhodné kroužky, můžete se např. zapojit i do různých korespondenčních seminářů. Jako výbornou přípravu všem doporučuji účast v našem partnerském korespondenčním semináři FYKOS.

Na závěr bych chtěl popřát všem účastníkům Fyzikální olympiády ve školním roce 2019/20 hodně úspěchů a to nejen ve fyzice. Všem organizátorům a učitelům pak přeji pevné nervy, snad pohodový školní rok a šťastné vykročení do druhé sedmé dekády Fyzikální olympiády.

doc. Jan Kříž, předseda ÚK FO

 

Zpráva o konání 50. Mezinárodní fyzikální olympiády

V roce 2019 proběhl už 50. ročník Mezinárodní fyzikální olympiády (MFO) – vrcholové světové soutěže středoškolských studentů ve fyzice. Soutěž pořádalo ve dnech 7. až 15. července 2019 Ministerstvo školství Izraele společně s Univerzitou Tel Aviv. Soutěž hostila metropole Izraele, Tel Aviv.

Letošní výsledky jednotlivých českých řešitelů jsou tyto:

  • Jindřich Jelínek, stříbrná medaile, 90. místo v absolutním pořadí;
  • Viktor Fukala, bronzová medaile, 133. místo;
  • Josef Minařík, bronzová medaile, 154. místo;
  • Michal Jireš, bronzová medaile, 171. místo;
  • Martin Schmied, čestné uznání, 246. místo.

Přečtěte si celou zprávu o 50. MFO.

 

Čeští středoškoláci dvakrát stříbrní na EUSO

Na Přírodovědné olympiádě zemí Evropské Unie EUSO získaly oba týmy České republiky stříbrné medaile v konkurenci 50 týmů z 24 zemí EU. EUSO je týmová soutěž nejlepších, maximálně sedmnáctiletých evropských fyziků, chemiků a biologů, jejíž 17. ročník se konal od 4. do 11. května 2019 v portugalské Almadě nedaleko Lisabonu. Tým A České republiky obsadil v absolutním pořadí 8. místo a skládal se z bioložky Terezy Maxerové z Gymnázia v Jírovcově ulici, České Budějovice, fyzika Jiřího Kalvody z Gymnázia na třídě Kapitána Jaroše v Brně a chemičky Karolíny Zemene z Gymnázia a ZUŠ Šlapanice. Tým B ve složení Hana Slámová, bioložka z Gymnázia na třídě Kapitána Jaroše, fyzik Jiří Kohl z Biskupského gymnázia Brno a chemik Jan Vavřín z Gymnázia PORG v Praze obsadil v absolutním pořadí 15. místo.

Studenti řešili náročné experimentální úlohy, společným tématem úloh prvního dne byl korek, soutěžní úlohy druhého dne byly tematizované mořskými zdroji. Portugalští pořadatelé připravili soutěžícím a jejich doprovodům kromě soutěže samotné i bohatý doprovodný program (prohlídka Almady, Lisabonu, Sintry, sportovní program).

Absolutním vítězem soutěže se stal tým B Německa před lotyšským týmem A a irským týmem A. Zlaté medaile byly ještě uděleny týmům A z Estonska, Rakouska a Německa. Česká republika opět prokázala efektivní systém práce s přírodovědnými talenty. V neoficiálním pořadí zemí, dle součtu pořadí se umístila na 5. místě za Německem, Estonskem, Slovinskem a Rumunskem. Z 28 zemí EU se soutěže tradičně nezúčastnili studenti z Polska, Malty a Velké Británie, a letos poprvé bohužel i delegace ze Slovenska.

EUSO je unikátní tím, že na rozdíl od drtivé většiny ostatních předmětových soutěží se nezaměřuje pouze na výkon jednotlivce a jeden obor. Během EUSO se hodnotí výkon celého týmu v mezioborových úlohách, což vlastně mnohem více odpovídá problémům, které se dnes v přírodních vědách skutečně řeší. Uspět v soutěži může pouze ten, kdo se svými týmovými kolegy účinně spolupracuje. To se letos beze zbytku podařilo. Na přípravě a výběru studentů se podíleli pedagogové z Univerzity Pardubice, Fakulty chemicko-technologické; Univerzity Hradec Králové, Přírodovědecké fakulty a Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty. Organizačně zajistil výjezd delegace Národní institut dalších vzdělávání, oddělení Talentcentrum.

Otevřenou otázkou zůstává pořadatel soutěže EUSO v roce 2020. Původně mělo být organizátorem právě Slovensko, ale tamní ministerstvo školství odmítlo soutěž podpořit. K pořadatelství se přihlásily univerzity v Talinu a Tartu v Estonsku, nicméně je stále otevřená otázka financování soutěže.

Mentoři za jednotlivé obory:
Chemie: prof. Ing. Karel Ventura, CSc.
Fyzika: doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D.
Biologie: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.