Aktuality

Zpráva o konání 2. Evropské fyzikální olympiády

V roce 2018 proběhl 2. ročník Evropské fyzikální olympiády (EFO) – vrcholové evropské soutěže středoškolských studentů ve fyzice. Soutěž pořádalo ve dnech 28. května až 1. června 2018 Ministerstvo školství a vědy Ruské federace. Soutěž hostilo město Moskva.

Přečtěte si celou zprávu.

České družstvo

Reprezentace České republiky na 2. Evropské fyzikální olympiádě v Rusku v roce 2018. Zleva: Kateřina Rosická (bronzová medaile), Miroslava Novoveská, Josef Minařík, Michal Jůza, Michal Jireš, RNDr. Filip Studnička, Ph.D. (vedoucí delegace) a Jakub Jílek (asistent velvyslance České republiky v Rusku).

 

Výběrové soustředění před Mezinárodní fyzikální olympiádou

Ve dnech 12. – 14. dubna proběhlo na Katedře fyziky, Přírodovědecké fakulty, Univerzity Hradec Králové výběrové soustředění před Mezinárodní fyzikální olympiádou pod záštitou Jednoty českých matematiků a fyziků a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Organizačně soustředění zajišťovali předseda ústřední komise Fyzikální olympiády doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., RNDr. Filip Studnička, Ph.D., MDDr. Richard Polma, RNDr. Daniel Jezbera, RNDr. Jan Šlégr, Ph.D. a Ing. Karol Radocha, Ph.D. Na soustředění bylo pozváno 11 vítězů celostátního kola Fyzikální olympiády. Studenti během tří dnů řešili náročné úlohy na úrovni světových olympiád. Na základě jejich výsledků, s přihlédnutím k výsledkům z celostátního a krajského kola Fyzikální olympiády byli vybráni pro reprezentaci České republiky na Mezinárodní fyzikální olympiádě tito studenti (viz přiložená tabulka):

  • Šimon Karch, Gymnázium Havířov
  • Jindřich Jelínek, Gymnázium Olomouc – Hejčín
  • Martin Orság, Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov
  • Václav Kubíček, Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
  • Jakub Suchánek, Gymnázium Opatov

Jako náhradník byl vybrán Pavel Hudec, Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha. V červnu proběhne přípravné soustředění reprezentantů, kde během 14 dnů budou řešit náročné teoretické i experimentální úlohy.

 

Úlohy krajského kola B, C a D

Zveřejňujeme zadání a řešení úloh krajského kola kategorií B, C a D, které proběhlo 25. dubna.

Výsledkové listiny hledejte na stránkách krajských komisí.

 

Řešení domácího kola B, C, D

Včera skončilo domácí kolo kategorií B, C a D, zveřejňujeme řešení úloh.

Úspěšní řešitelé postoupí do kola krajského, které se koná ve středu 25. dubna.

 

Geneze

Ústřední komise FO vydala souhrnnou publikaci k výročí 50 let (1967–2017) založení Mezinárodní fyzikální olympiády (IPhO) s názvem Geneze: Cesta na Mezinárodní fyzikální olympiádu, která obsahuje kompletní statistiky naší země z této soutěže, údaje o bývalých účastnících a jejich dnešním působení, fotky a výroky účastníků pro motivací budoucím řešitelům. Publikace je určena nejen pro ně, ale i bývalým účastníkům, učitelům a všem příznivcům této celosvětové akce, kterou spoluzakládalo Československo. Zájemci mohou kontaktovat předsedu ústřední komise doc. Jana Kříže.

 

Výsledky celostátního kola

Zveřejňujeme kompletní výsledky 59. celostátní kola kategorie A, které proběhlo minulý týden na Gymnáziu Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou.

Na třetím místě se umístil Jindřich Jelínek z Gymnázia Olomouc-Hejčín. Druhý skončil Šimon Karch z Gymnázia Havířov-Město a absolutním vítezem se stal Pavel Hudec z Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského v Praze. Blahopřejeme!