Aktuality

60. celostátní kolo

Zveme Vás na jubilejní 60. ročník celostátního kola Fyzikální olympiády, které proběhne ve dnech 26. února – 1. března 2019 pod záštitou

  • primátora města Hradec Králové Alexandra Hrabálka,
  • náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Martiny Berdychové,
  • rektora Univerzity Hradec Králové Kamila Kuči,
  • a děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové Pavla Trojovského

na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové a Gymnáziu Boženy Němcové.

 

Postupující do celostátního kola

Zveřejňujeme úspěšné řešitele krajského kola nejvyšší kategorie A, kteří budou pozváni do celostátního kola.

Celostátní kolo proběhne ve dnech 26. února – 1. března 2019 v Hradci Králové.

 

Zahájení 60. ročníku

Vážení soutěžící Fyzikální olympiády ze základních a středních škol,
vážení učitelé a organizátoři Fyzikální olympiády,

srdečně Vás zdravím u příležitosti zahájení 60. ročníku Fyzikální olympiády. I ve školním roce 2018/19 budete mít možnost změřit své síly v řešení náročných fyzikálních úloh. Úlohy domácího kola (A, B, C, D, E, F) jsou pro Váš již připraveny a můžete se směle pustit do jejich řešení.

Ohlédněme se krátce za uplynulým 59. ročníkem FO. Ve celé České republice řešily úlohy domácího kola všech sedmi kategorií tisíce soutěžících. Ty úspěšnější postupovali do vyšších kol soutěží, až se ti nejzdatnější utkali v celostátním kole kategorie A v únoru 2018 v Jablonci nad Nisou. Z nejlepších z celostátního kola jsme pak vybrali pětici reprezentantů na Mezinárodní fyzikální olympiádu v Portugalsku, odkud tito borci přivezli tři medaile – jednu stříbrnou a dvě bronzové. Na 2. Evropské fyzikální olympiádě získal mladý pětičlenný tým bronzovou medaili. Zmiňme ještě Přírodovědnou olympiádu zemí EU – EUSO. Do tříčlenných týmů (ve složení fyzik – chemik – biolog) nominujeme fyziky právě na základě výsledků FO, a to krajských kol kategorií D a E. V roce 2018 přivezli čeští studenti z EUSO jednu medaili zlatou a jednu stříbrnou. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem těm, kteří se v uplynulém roce podíleli nejen na organizaci všech stupňů Fyzikální olympiády, ale i na přípravě fyzikálních olympioniků na všech úrovních.

Jak vidíte, motivací pro Vaši účast ve Fyzikální olympiádě může být právě možnost zasoutěžit si až na mezinárodní scéně. Tato možnost se neotvírá pouze nejlepším v kategorii A, ale i v kategoriích D a E. Vážení soutěžící, pokud chcete uspět, není možné se spoléhat pouze na běžnou přípravu v rámci hodin fyziky ve škole. Je potřeba dělat něco navíc. Určitě na svých školách naleznete vhodné kroužky, můžete se např. zapojit i do různých korespondenčních seminářů. Jako výbornou přípravu všem doporučuji účast v našem partnerském korespondenčním semináři FYKOS.

Na závěr bych chtěl popřát všem účastníkům Fyzikální olympiády ve školním roce 2018/19 hodně úspěchů a to nejen ve fyzice. Všem organizátorům a učitelům pak přeji pevné nervy a snad pohodový školní rok.

doc. Jan Kříž, předseda ÚK FO