Aktuality

Zlatá medaile pro Česko z Evropské vědecké olympiády

Současná doba nepřeje ani školní docházce, ani mimoškolním aktivitám. Přesto se i letos konají přírodovědné olympiády, včetně těch mezinárodních, samozřejmě v obměněném, často online formátu. Jednou z tradičních mezinárodní akcí je Evropská olympiáda mladých přírodovědců, kde Česká republika na mezinárodním poli představuje to nejlepší „co se urodilo“ mezi šestnáctiletými vědeckými talenty.

Tentokrát se opět podařilo sestavit dva skvělé týmy (složené vždy z biologa, chemika fyzika), které dosáhly mimořádného úspěchu – v konkurenci 38 týmů z 18 evropských zemí získaly zlatou medaili (celkově za 5. místo) a bronzovou medaili.

Soutěž EOES v letošním roce organizovalo Maďarsko. Klání se odehrálo prezenčně decentralizovaně v jednotlivých účastnických zemích, v našem případě na Univerzitě Hradec Králové, Přírodovědecké fakultě.

Studenti řešili náročné praktické úlohy tematizované maďarskými reáliemi. První den se soutěžící zaobírali vlastnostmi a složením maďarského medu. Druhý den se v soutěžních úkolech věnovali ve spojitosti s řekou Tisou efektům nedostatku či znečištění vody a vlastnostem sedimentů na březích řeky.

Celá aktivita je příkladem vynikající meziuniverzitní spolupráce – garantem fyzikální části je Univerzita Hradec Králové, zatímco biologické a chemické části Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

Tým A – bronzová medaile

  • Biologie: Matěj Pokorný – Gymnázium Aš
  • Chemie: Jakub Sochor – Gymnázium Křenová, Brno
  • Fyzika: Jonáš Dej – Wichterlovo gymnázium Ostrava

Tým B – zlatá medaile

  • Biologie: Daniel Čičovský – Biskupské gymnázium Hradec Králové
  • Chemie: Jiří Vestfál – Gymnázium a SOŠ ped. Jeronýmova, Liberec
  • Fyzika: Lukáš Linhart – Gymnázium Petra Bezruče Frýdek-Místek

Čeští soutěžící EOES 2021 před budovou Univerzity Hradec Králové.

 

Výsledky krajských kol B, C, D a E

Pokud jste se účastnili krajského kola v jedné za kategorií B, C, D nebo E, najdete své výsledky, a případně i opravy svých odevzdaných protokolů, po přihlášení v Osmo.

(Toto neplatí pro Prahu, kde výsledky ještě nejsou, sledujte prosím pražský web FO.)

Úspěšným řešitelům blahopřejeme!

Krajská kola uzavřela soutěžní část letošního 62. ročníku Fyzikální olympiády. Tedy kromě mezinárodních soutěží. V září také proběhne tradiční soustředění Táňa.

Děkujeme soutěžícím i organizátorům za vynaložené úsilí v tomto náročném ročníku. Těšíme se na, doufáme osobní, shledání v tom příštím.