Celostátní kolo

Celostátní kolo 57. ročníku FO

Organizace

Termín a místo konání: 2.–5. února 2016 (úterý až pátek), Bílovec.

Z nejúspěšnějších řešitelů krajského kola kategorie A vybere ÚK FO na návrh krajských komisí FO nejvíce 50 účastníků do celostátního kola soutěže. Celostátní kolo trvá čtyři dny, pro všechny účastníky i organizátory je zajištěno ubytování a stravování. První den se koná oficiální zahájení soutěže. Druhý den se zadávají čtyři úlohy teoretické (včetně úlohy na studijní téma), na jejich vypracování je zpravidla 5 hodin času. Třetí den je zadána úloha experimentální. Poslední den jsou vyhlášeny výsledky – vítězové a úspěšní řešitelé a rozdány ceny.

V celostátním kole mohou soutěžící používat Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy a neprogramovatelné kalkulačky.

Úspěšní řešitelé a jejich pořadí bude stanoveno na základě bodovacího systému. Za každou teoretickou úlohu je možno získat 10 bodů, za experimentální bodů 20. Bodovou hranici pro úspěšného řešitele stanovuje ÚK FO po sečtení všech bodů tak, že je nutné dosáhnout zpravidla alespoň polovinu bodů z průměrného hodnocení prvních tří soutěžících. Počet vítězů by měl být v rozmezí 18–24 procent z celkového počtu soutěžících (všichni vítězové však musí být úspěšnými řešiteli). Při shodném počtu bodů o pořadí dále rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v celostátním kole. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Soutěžící, kteří se stali vítězi, obdrží diplom vítěze. Soutěžící, kteří se stali úspěšnými řešiteli, obdrží diplom úspěšného řešitele. Ostatní soutěžící obdrží diplom za účast.

Z vítězů celostátního kola bude na základě výsledků na výběrovém soustředění uspořádaném ÚK FO proveden výběr 5 účastníků (a jednoho náhradníka) 48. Mezinárodní fyzikální olympiády, která bude uspořádána v termínu 10.–18. 7. 2016 ve státě Zürich, Švýcarsko.

Informace pro účastníky

Ve dnech 2. – 5. února 2016 uspořádá Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, p.o. spolu s Jednotou českých matematiků a fyziků celostátní kolo 57. ročníku Fyzikální olympiády kategorie A.

Soutěžící prosíme, ať se závazně registrují ve formuláři na portálu Programu Excelence.

[pozvánka pro soutežící]

Záštitu nad soutěží převzali mimo jiné prezident České republiky Ing. Miloš Zeman, hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, rektor VŠB-TUO prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., rektor SU v Opavě doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. a zástupci dalších významných institucí.

Hlavní partneři a sponzoři: VÍTKOVICE HOLDING, a. s., Skupina ČEZ, město Bílovec, Národní strojírenský klastr, z. s., Veolia Energie ČR, a. s.

Doprava

Vlakem ČD do stanice Studénka (trať č. 270), dále můžete pokračovat vlakem do Bílovce (trať č. 279). Od nádraží ČD pěšky asi 10 minut přes náměstí k DM GMK.

Jízdenky předložíte u prezence, v průběhu soutěžních dnů Vám bude proplacen dvojnásobek jejich ceny. V případě výhodnějšího spojení lze použít autobusové dopravy. Prosíme Vás o použití slevových karet, při dopravě osobním automobilem Vám bude proplaceno cestovné ve výši železniční nebo autobusové dopravy.

Kontakty

Ubytování: Domov mládeže při GMK, Sokolovská 910

  • Marie Malá, mmala@gmk.cz, 556 414 438
  • Jarmila Pavlištíková, jpavlistikova@gmk.cz, 556 414 438

Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, p. o., třída 17. listopadu 526

  • Mgr. Vít Schindler, vschindler@gmk.cz
  • RNDr. Radmila Horáková, rhorakova@gmk.cz, 605 477 791
  • Mgr. Tomáš Táborský, ttaborsky@gmk.cz, 732 758 448

Program

Veškerá autobusová doprava na místo zahájení a konání soutěže je zajištěna.

Úterý 2. 2. 2016

13.00 – 16.30Příjezd a ubytování účastníků na DM při GMK Bílovec
17.00Odjezd na slavnostní zahájení
18.00 – 22.00Slavnostní zahájení celostátního kola Fyzikální olympiády kat. A
22.30Odjezd ze slavnostního zahájení (Svět techniky, Ostrava-Vítkovice)

Středa 3. 2. 2016

6.45 – 7.15Snídaně v jídelně GMK
7.30Odjezd do Dolní oblasti Vítkovice
8.30 – 13.30Řešení teoretických úloh (Svět techniky, Ostrava-Vítkovice)
9.00 – 13.001. zasedání ÚK FO (Svět techniky, Ostrava-Vítkovice)
13.00 – 14.00Oběd v areálu Dolní oblasti Vítkovice
OdpoledneOprava teoretických úloh
14.30 – 16.30Exkurze ve Světě techniky
17.00Odjezd z Dolní oblasti Vítkovice
18.00 – 19.00Večeře v jídelně GMK
19.00Odborná přednáška (aula GMK)
RNDr. Miroslav Kawalec: Současnost a budoucnost jaderné energetiky u nás a ve světě

Čtvrtek 4. 2. 2016

6.30 – 8.30Snídaně v jídelně GMK
7.00Odjezd 1. skupiny soutěžících na VŠB-TUO
9.00Odjezd 2. skupiny soutěžících na VŠB-TUO
8.00 – 12.001. skupina soutěžících – řešení experimentální úlohy
10.00 – 14.002. skupina soutěžících – řešení experimentální úlohy
13.00 – 15.00Oběd v menze VŠB-TUO
14.00 – 15.451. skupina soutěžících – exkurze ve vědecko-výzkumných laboratořích v Národním superpočítačovém centru IT4Innovations, VŠB-TUO
15.00 – 16.45 2. skupina soutěžících – exkurze ve vědecko-výzkumných laboratořích v Národním superpočítačovém centru IT4Innovations, VŠB-TUO
17.00Odjezd z VŠB-TUO
18.00 – 18.30Prohlídka opravených teoretických úloh, konzultace s opravujícími (učebny GMK)
18.30 – 19.00Večeře v jídelně GMK
19.15 – 20.15Odborné přednášky (učebny GMK)
RNDr. Petr Slaný, Ph.D.: Má světlo stopky? aneb Šíření světla podle Fermata
doc. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D.: Levitace permanentních magnetů
21.00 2. zasedání ÚK FO (sborovna GMK)

Pátek 5. 2. 2016

8.00Snídaně v jídelně GMK
9.00Slavnostní vyhlášení výsledků (aula GMK)
Program v pdf

Zadání a řešení úloh

Texty i řešení úloh si můžete stáhnout ve formátu pdf.

Zadání úloh Řešení úloh
Teorie pdf pdf
Experiment pdf pdf

Výsledky

Výsledky si můžete rovněž stáhnout ve formátu pdf – pdf.

  Příjmení, jméno Kraj Škola ročník Ú 1 Ú 2 Ú 3 Ú 4 Exp. Celkem   MB
Vítězové
1. Honsa Lukáš JHČ Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 4. 10 4.5 8.5 9.5 17.5 50   304.06
2. Bialas Filip PHA Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500 3. 9 10 10 8 13 50   296.65
3. Etrych Jiří PAK Gynázium, Pardubice, Dašická 1083 4. 8 8 7.5 9 16.5 49   291.27
4. Supik Lukáš MSK Gymnázium, Třinec 4. 5 10 6 10 18 49   282.19
5. Hrubý Petr PAK Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 4. 10 8 7 9 14.5 48.5   289.57
6. Kolář Kryštof JHM Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 4. 9.5 9 8.5 9 10.5 46.5   271.45
7. Tran Anh Minh JHM Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 4. 0 10 9.5 10 15 44.5   243.39
8. Preiss Jan PHA Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 2. 0.5 10 8 8.5 17 44   247.99
9. Karch Šimon MSK Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 2. 1.5 9.5 7 7.5 16.5 42   240.74
10. Demovič Daniel PHA Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 4. 10 4 7 8.5 12 41.5   250.42
Úspěšní řešitelé
11. Kůs Pavel PLK Gymnázium J. Š. Baara v Domažlicích 4. 0 10 10 9 9.5 38.5   204.52
12. Mezera Matěj VYS Gymnázium Havlíčkův Brod 3. 9 1.5 5.5 7 14 37   230.86
13. Preissnitz Jan JHM Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 3. 10 5.5 0 7 14.5 37   228.42
14. Voráček Václav JHČ Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec 4. 2 4 7 9.5 14.5 37   208.71
15. Pajer Daniel PHA Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 3. 1 8.5 5.5 7 14 36   203.46
16. Konečný Tomáš JHČ Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23 3. 0 5 7 7 15 34   194.51
17. Jelínek Vojtěch VYS Gymnázium Žďár nad Sázavou 4. 0 9.5 0 8 16 33.5   183.98
18. Kučera Martin PAK Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 4. 0 7 0 9.5 16 32.5   175.81
19. Jarošík Jiří PLK Gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech 4. 0 7 9 6.5 9.5 32   176.26
20. Turek Pavel OLK Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 3. 0 5 7 5.5 14 31.5   183.11
21. Jelínek Šimon ULK Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000 4. 3 4 5 8 11.5 31.5   178.63
22. Souček Pavel STČ Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce 4. 0 8 0 7 16.5 31.5   177.19
23. Poljak Marian OLK Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 4. 1 1 9 7.5 12.5 31   178.29
24. Knopp Ondřej JHČ Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 2. 5 1.5 5 3.5 15.5 30.5   197.26
25. Hausner Daniel PLK Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy 4. 0 0 9 9 12.5 30.5   169.80
26. Štyks Martin PHA Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 3. 0.5 6 0 9 15 30.5   166.18
27. Greš Adam ZLK Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť 4. 0 10 1 7.5 11.5 30   159.21
28. Johanovská Zuzana PHA Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500 4. 3 7 1 5 13.5 29.5   174.67
29. Lukeš Vojtěch PLK Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 4. 0 0 5 8 16.5 29.5   170.81
30. Rzehulka Matěj MSK Wichterlovo Gymnázium, Ostrava-Poruba 3. 1 6.5 1 5.5 13.5 27.5   158.02
31. Procházka Daniel LBK Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530 4. 0 8 0 8 11.5 27.5   144.53
32. Vokrouhlický David PHA Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 3. 0 5.5 1 5.5 14.5 26.5   152.34
33. Koblížek Jan JHČ Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23 3. 0.5 5 0 3.5 15.5 24.5   148.98
34. Šumník Adam OLK Konzervatoř Evangelické akademie 3. 0 3 4 4 13.5 24.5   146.88
35. Štefka Ladislav VYS Gymnázium Jihlava 4. 0 0 7.5 6 11 24.5   141.35
36. Mikeska Václav ZLK Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 3. 1 2 2 7 12 24   135.34
37. Šťastný Přemysl PAK Gymnázium Žamberk 3. 0 5.5 0 8 10.5 24   124.95
Další řešitelé
38. Rosman Viktor VYS Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov 2. 0 7 2 8 6 23   112.74
39. Hofrichterová Tereza LBK Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 4. 0 2 1 5.5 14 22.5   131.33
40. Liška Jakub LBK Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 4. 0 0 1 6.5 13 20.5   117.11
41. Kalva Tomáš OLK Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 3. 2 2.5 0 6.5 9.5 20.5   114.17
42. Zelina Petr JHM Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 3. 1.5 2 0 6.5 10 20   111.33
43. Procházková Zuzana PHA Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné Pláni 1160 4. 0 2.5 0 5.5 11.5 19.5   109.93
44. Dittrich Jan JHM Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 4. 0 2 0 6.5 10.5 19   103.19
45. Novotný Vojtěch PAK Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 4. 1 2 1 2.5 9.5 16   98.56
46. Horáček Vít ZLK Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov 3. 0 1 0 6 9 16   86.11
47. Bláha Pavel HKK Jiráskovo Gymnázium, Náchod 4. 0.5 0 0 4.5 8 13   73.62
48. Chmel Jiří ZLK Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 4. 0.5 0.5 0 7.5 3.5 12   52.74

V případě rovnosti bodů je potřeba rozlišit pořadí (požadavek programu Excelence). K tomu slouží pomocné kritérium, tzv. modifiované body. Modifiované body: MB = ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.

Seznam postupujících

U každého postupujícího uvádíme body získané v krajském kole.

Příjmení a jméno Kraj Body
Kolář Kryštof JM 35
Honsa Lukáš 34
Etrych Jiří Pce 31.5
Knopp Ondřej 31
Poljak Marián Ol 30
Bialas Filip Pha 29
Kůs Pavel Plz 27.5
Pavel Souček 27
Tran Anh Minh JM 26.5
Hrubý Petr Pce 26
Karch Šimon MS 26
Pajer Daniel Pha 25
Voráček Václav 25
Konečný Tomáš 24
Šumník Adam Ol 23.5
Supik Lukáš MS 22.5
Jelínek Vojtěch VYS 22
Lukeš Vojtěch Plz 21.5
Kučera Martin Pce 21
Hofrichterová Tereza Lib 21
Jelínek Šimon ÚL 21
Mikeska Václav ZL 21
Šťastný Přemysl Pce 20.5
Procházková Zuzana Pha 20.5
Demovič Daniel Pha 19.5
Jarošík Jiří Plz 19.5
Liška Jakub Lib 19.5
Preissnitz Jan JM 19
Novotný Vojtěch Pce 18.5
Preiss Jan Pha 18.5
Turek Pavel Ol 18.5
Štefka Ladislav VYS 18.5
Rzehulka Matěj MS 18
Chmel Jiří ZL 18
Horáček Vít ZL 18
Vokrouhlický David Pha 17.5
Rosman Viktor VYS 17.5
Zelina Petr JM 17
Greš Adam ZL 17
Johanovská Zuzana Pha 16.5
Pavel Bláha HK 16
Procházka Daniel Lib 16
Koblížek Jan 16
Hausner Daniel Plz 15.5
Dittrich Jan JM 15.5
Štyks Martin Pha 15
Poláček Ondřej ZL 15
Mezera Matěj VYS 14.5
Kalva Tomáš Ol 14