Praemium Bohemiae

Praemium Bohemiae 2011

• Bohumil Vybíral, Univerzita Hradec Králové

Medaile B. J. Horáčka V uplynulých 10 letech se stalo tradicí, že vždy 4. prosince se v zámeckém divadle na zámku Sychrov koná udílení nadačních cen PRAEMIUM BOHEMIAE talentovaným studentům. Bylo tomu tak i v neděli 4. 12. 2011, tentokrát již po jedenácté. Toho dne tomu bylo právě 10 let, kdy se 4. 12. 2001 tato ojedinělá aktivita na podporu rozvoje talentů v přírodních vědách konala poprvé. Tehdy (a jen tehdy) za osobní účasti mecenáše, filantropa Bohuslava Jana Horáčka, zakladatele Nadace B. Jana Horáčka Českému ráji. Slavnosti udílení nadačních cen za rok 2011 se vedle blízkých oceněných zúčastnili představitelé vědeckého a veřejného života v čele s prof. RNDr. Václavem Pačesem, DrSc., předsedou Učené společnosti České republiky, který přednesl slavnostní řeč. O přírodovědných olympiádách a úspěších českých studentů na světových kolech těchto prestižních soutěží v roce 2011 hovořil prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc. Ten společně s předsedou správní rady nadace Mgr. Františkem HoráčkemJanem Horáčkem, synem mecenáše a členem správní rady, předával nadační ceny. Oceněných studentů bylo 20 a udělených cen 22, z toho 2 ceny jsou mimořádné – za ojedinělý excelentní úspěch na další olympiádě Mezinárodní astronomické a astrofyzikální olympiád (tuto soutěž neuvádí statut nadační ceny). Výsledek souhrnně: 3 nadační ceny byly uděleny za zisk zlaté, 9 za stříbrné a 10 za bronzové medaile na mezinárodních přírodovědných olympiádách v roce 2011. Za oceněné studenty promluvil Stanislav Fořt, fyzik a astrofyzik, který byl v roce 2011 nejúspěšnější. Pořad slavnosti moderovala Mgr. Jaroslava Nývltová. Celý slavnostní pořad snímala Česká televize, 2. program.

Studenti ocenění nadační cenou PRAEMIUM BOHEMIAE 2011
Studenti ocenění nadační cenou PRAEMIUM BOHEMIAE 2011 společně s Mgr. Františkem Horáčkem, předsedou správní rady nadace (vlevo), Janem Horáčkem, synem B. J. Horáčka a členem správní rady (uprostřed) a prof. Bohumilem Vybíralem (vpravo). Foto: Matyáš Gloza

Almanach ke slavnosti 2011 (pdf)