Simulace

Simulace pohybů k některým úlohám z 1. kola 50. ročníku FO

Tyto soubory připravil pro řešitele FO RNDr. Ivan Charvát, CSc.

Optimální rozlišení pro práci s těmito soubory je 1280×1024.

Modely jsou vytvořeny v Excelu – plynulý průběh animací je nejlépe patrný při spustění v Excelu 2003 po stisku klávesy F9, při spustění v Excelu 2007 je vhodné animace spouštět také pomocí klávesy F9 a pomocí této klávesy „krokovat“ , případně tuto klávesu držet stisknutou.

  • Vrh kyvadla (A1) – pohyb kuličky na tuhém neroztažitelném vlákně – stáhnout (153 kB)
  • Soustava závaží na vlákně (A2) – pohyb tělesa zavěšeného na dvě kladky – stáhnout (649 kB)
  • Pohyb střel (B1) – pohyb dvou střel vystřelených pod různými elevačními úhly – stáhnout (166 kB)
  • Výtok kapaliny otvorem (C3) – simulace pohybu výtoku kapaliny otvorem v nádobě – stáhnout (416 kB)

Další simulace od tohoto autora je možné nalézt na stránkách Microsoftu, odkud je také možno je stáhnout.