Aktuality

Výsledky 60. celostátního kola

Na stránce 60. celostátního kola najdete výsledky, úlohy a jejich řešení.

Ještě jednou děkujeme organizátorům z Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové a Gymnázia Boženy Němcové. Děkujeme všem účastníkům a gratulujeme uspěšným řešitelům. Nejlepší tři byli:

 1. Josef Minařík, Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14
 2. Michal Jireš, Gymnázium F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou
 3. Jindřich Jelínek, Gymnázium Olomouc – Hejčín

A zde se můžete podívat na video z celého průběhu.

 

49. Mezinárodní fyzikální olympiáda

V Portugalsku proběhl v červenci 49. ročník Mezinárodní fyzikální olympiády. Výsledky českých řešitelů jsou tyto:

 • Jindřich Jelínek, stříbrná medaile, 81. místo v absolutním pořadí;
 • Šimon Karch, bronzová medaile, 143. místo;
 • Jakub Suchánek, bronzová medaile, 201. místo;
 • Martin Orság, čestné uznání, 218. místo;
 • Václav Kubíček, čestné uznání, 255. – 256. místo.

Přečtěte si celou zprávu o konání 49. Mezinárodní fyzikální olympiády.

České družstvo

Reprezentace České republiky na 49. Mezinárodní fyzikální olympiádě v Portugalsku v roce 2018. Zleva: doc. Jan Kříž (vedoucí delegace), Václav Kubíček (čestné uznání), Šimon Karch (bronzová medaile), Jindřich Jelínek (stříbrná medaile), Jakub Suchánek (bronzová medaile), Martin Orság (čestné uznání), Dr. Filip Studnička (zástupce vedoucího delegace).

 

Celostátní kolo

Ve dnech 27. února – 2. března 2018 uspořádá Gymnázium Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou spolu s Jednotou českých matematiků a fyziků celostátní kolo 59. ročníku Fyzikální olympiády kategorie A.

Soutěžící prosíme, ať co nejdříve vyplní online přihlašovací formulář.

Záštitu nad soutěží převzal náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Mgr. Petr Tulpa.

pdf Pozvánka pro soutěžící  pdf Program celostátního kola

 

Výsledky krajského kola kategorie A

Zveřejňujeme úspěšné řešitelé krajského kola kategorie A včetně jejich bodového hodnocení.

 

Zadání a řešení krajského kola

Zveřejnili jsme zadání a řešení krajského kola kategorie A.

 

Pozvánka na FYKOSí Fyziklání

Vážené řešitelky, vážení řešitelé, přátelé fyziky,

rádi bychom Vás pozvali na mezinárodní týmovou soutěž v řešení fyzikálních úloh, která se bude konat v pátek 12. února v Praze.

Více informací a registrační formulář naleznete zde. Registrace končí 1. února.

Lukáš Ledvina

 

Zahájení 57. ročníku Fyzikální olympiády

Vážení soutěžící Fyzikální olympiáda ze základních a středních škol,
vážení učitelé a organizátoři Fyzikální olympiády,

rád bych Vás srdečně pozdravil u příležitosti zahájení 57. ročníku Fyzikální olympiády. Opět jsme pro mladé zájemce o fyziku na základních a středních školách připravili úlohy, aby se mohli utkat v jejich řešení v průběhu školního roku 2015/16.

Uplynulý 56. ročník byl pro Fyzikální olympiádu úspěšný. Nezaznamenali jsme významný pokles řešitelů, na mezinárodní scéně o sobě mladí čeští fyzici dali pořádně znát. Na Přírodovědné olympiádě zemí EU – EUSO – pomohli fyzikové vybojovat dvě stříbrné medaile, z Mezinárodní fyzikální olympiády v Indii přivezli medailí pět – tři stříbrné a dvě bronzové. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem těm, kteří se v uplynulém roce podíleli nejen na organizaci všech stupňů Fyzikální olympiády, ale i na přípravě fyzikálních olympioniků na všech úrovních.

Ve školním roce 2015/16 začíná pětileté funkční období nových komisí Fyzikální olympiády, od okresních komisí, přes komise krajské až po komisi ústřední. Dovolte mi popřát hodně chuti do práce v rámci naší soutěže a především hodně zdraví všem novým, ale ve většině případů „staronovým“ členům uvedených komisí.

Na závěr bych ještě jednou rád vzpomněl na prvního a až do minulého ročníku jediného předsedu Ústřední komise Fyzikální olympiády samostatné České republiky, profesora Ivo Volfa. Tento ročník soutěže začínáme poprvé bez něho. Jednalo se o natolik výraznou osobnost, že Fyzikální olympiáda v naší vlasti bude nutně rozdělena na epochu Volfovu a epochu povolfovskou. Tedy, Ivo, ještě jednou děkujeme za vše, co jsi pro Fyzikální olympiádu vykonal, a nám všem držím palce, ať neuděláme ostudu Ivovu odkazu.

Jan Kříž, předseda ÚK FO

 

Výsledková listina celostátního kola

Zveřejňujeme výsledkovou listinu celostátního kola 56. ročníku Fyzikální olympiády.

Absolutní vítězem se stal Tomáš Fiala z Ledče nad Sázavou, druhý se umístil Daniel Demovič z Gymnázia Jana Keplera v Praze a třetí byl Matěj Konečný z Gymnázia Jírovcova v Českých Budějovicích.

 

Krajské kolo kategorie A

V pátek 23. ledna proběhne krajské kolo Fyzikální olympiády kategorie A, do kterého postoupili úspěšní řešitelé domácího kola. (Na stránce domácího kola jsme zveřejnili řešení úloh.)

Soutěžící budou řešit 4 teoretické úlohy a budou na ně mít 4 hodiny čistého času. Krajská kola organizují krajské komise FO, v organizačních otázkách se tedy prosím obracejte přímo na ně.

Tento rok se vracíme k tradičnímu kritériu pro úspěšného řešitele: soutěžící musí získat 14 bodů celkově a 5 bodů v alespoň dvou úlohách.

 

Pozvánka na Fyziklání

V pátek 13. 2. 2015 se v budovách Matematicko-fyzikální Fakulty Univerzity Karlovy v Praze bude konat klasické FYKOSí Fyziklání – soutěž pro až pětičlenné týmy. Týmy budou řešit úlohy ze všech oblastí Fyziky a soutěžit se bude o čest a věcné ceny v podobě fyzikální a jiné vědecké a vědecko-populární literatury a deskových her. Soutěží se ve třech kategoriích, do kterých jsou týmy rozděleny podle ročníků studia členů. Na vítěze v každé kategorii je připravena sladká odměna. Ze čtvrtka na pátek je pro účastníky i doprovod zajištěno ubytování v hostelu za zvýhodněnou cenu 100 Kč.

Více info na fyziklani.cz.

 

Smutná zpráva

prof. Ivo VolfSe smutkem v duši oznamujeme, že nás po krátké, ale vážné nemoci opustil předseda Ústřední komise, profesor Ivo Volf.

Bude celé Fyzikální olympiádě velmi chybět, pracoval pro ní do posledního dne svého života. Prof. RNDr. Ivo Volf, CSc. byl předním českým didaktikem fyziky a jeho jméno je dobře známo odborníkům v oblasti teorie vyučování fyzice a organizátorům národních fyzikálních soutěží v zemích celého světa. Především nás ale opustil člověk s velikým srdcem ochotný kdykoli komukoli nezištně pomoci. Poslední rozloučení s prof. Volfem proběhne dne 13. 10. od 11:30 v obřadní síni v Hradci Králové – Kuklenách. Děkujeme za všechno, co pro české fyzikální talenty vykonal.

 

56. ročník Fyzikální olympiády

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
organizátoři Fyzikální olympiády,
učitelé fyziky a další spolupracovníci,
soutěžící ze základních a středních škol,

dovolte mi, abych vás všechny pozdravil a u příležitosti zahájení nového školního roku 2014/15 vám všem popřál hodně zdraví a pracovních úspěchů.

Uplynulý školní rok byl pro naši soutěž Fyzikální olympiáda úspěšný. Sice se soutěže v posledních letech neúčastní tolik soutěžících, tak jak to bývalo před třiceti lety, ale přece jen se jako předmětová soutěž udržuje mezi ostatními možnostmi pro zájmovou činnost žáků základních a středních škol jako jedna z významných v oblasti přírodovědy a jejich aplikací. Dvě stříbrné a jedna bronzová medaile, dvě čestná uznání za řešení úloh na 45. Mezinárodní fyzikální olympiádě ve středoasijské Astaně, tedy skutečnost, že všichni „vyslanci“ české mladé fyziky na celosvětové soutěži byli velmi úspěšní, to je jeden z výsledků systematické péče, kterou společně věnujeme žákům základních a středních škol s touhou po hlubším poznání ve fyzice. A protože astronomie a astrofyzika, ale i chemie bez solidních znalostí fyziky jsou zhola nemyslitelné, výsledky na několika dalších soutěžích patří mezi další úspěchy, zvlášť když se jednalo často o nejlepší mladé fyziky. Dobré výsledky na další mezinárodní soutěži – EUSO – Přírodovědné olympiádě Evropské Unie patří také mezi naše úspěchy, protože fyzikální část zajišťují mladí fyzikové…

Fyzikální olympiáda se přehoupla přes padesát pět let své existence a drží si svůj dobrý kredit mezi ostatními aktivitami, které se pořádají pro rozvoj zájmu a nadání našich mladých lidí. Český stát nemá bohatá naleziště surovin, nemá energetické zdroje, výroba v mnoha oborech byla utlumena, v zemědělství nevyužíváme všech možností, které nám naše příroda a technické možnosti dávají. Máme však hodně talentovaných mladých lidí a neměli bychom šanci na rozvoj jejich nadání propást. Považuji za nutné připomenout, že naše soutěž utrpěla letos velkou ztrátu – odešel člověk, který se zasloužil o to, že úlohy středoškolských kategorií byly v posledních 20 letech vždy perfektní, PaedDr. Přemysl Šedivý. Předtím, než odešel v květnu do nemocnice, odevzdal do tiskárny rukopis Letáku Fyzikální olympiády a instruktážní řešení. Věnujme mu proto vzpomínku a poděkování za jeho celoživotní práci pro Fyzikální olympiádu.

Přeji vám do následujícího školního roku hodně zdraví a chuti do práce, hodně úspěchů v práci i v rámci naší soutěže Fyzikální olympiáda.

Prof. RNDr. Ivo Volf, CSc., předseda ÚKFO

 

45. Mezinárodní fyzikální olympiáda

V republice Kazachstán proběhl 45. ročník Mezinárodní fyzikální olympiády. České družstvo si vedlo takto:

 • Jakub Dolejší; 19,1 bodů, stříbrná medaile, 111. místo,
 • Jiří Guth Jarkovský; 18,4 bodů, stříbrná medaile, 125. místo,
 • Jakub Rösler; 16,65 bodů, bronzová medaile, 141. místo,
 • Václav Miřátský; 12,2 bodů, čestné uznání, 213. místo,
 • Jiří Kučera; 11,0 bodů, čestné uznání, 229. místo.

Čtěte celou zprávu o konání 45. Mezinárodní fyzikální olympiády.

 

Celostátní kolo

Celostátní kolo Fyzikální olympiády proběhne v letošním roce ve Zlínském kraji, konkrétně na gymnáziu v Holešově, a to v termínu 24. 2.–27. 2. 2014. Příjezd je během pozdního odpoledne v pondělí dne 24. února, v 19 h je zahájení, v úterý 25. února proběhne teoretická část soutěže, ve středu 26. února proběhne experimentální úloha a ve čtvrtek 27. února asi od 9:00 h závěrečné slavnostní vyhodnocení.

 

Výsledky krajského kola kategorie A

Zveřejňujeme celostátně zpracované výsledky krajského kola kategorie A. První třetina soutežících (na 1. až 43. místě) jsou úspěšní řešitelé. Řešitelé, jejichž bodový výsledek je rovný nebo vyšší než 20 (na 1. až 46. místě), postupují do celostátního kola.

Celostátní kolo proběhne ve dnech 24. února odpoledne (pondělí, den příjezdu a zahájení), 25. února (úterý, den teoretických úloh), 26. února (středa, den experimentální úlohy), 27. února (čtvrtek, slavnostní zakončení).

 

Pozvánka na Fyziklání

Fyzikální korespondenční seminář Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádá tříhodinovou soutěž pro až pětičlenné týmy FYKOSí Fyziklání. Akce se koná 14. 2. 2014 v Praze. Je možnost zajištění ubytování v hostelu noc před akcí pro nepražáky. Registrace je na stránkách akce do 9. 2. 2014, ale hlaste se co nejdřív! Na stránkách najdete i podrobná pravidla a další informace.

Pokud sám na své škole nesložíš celý tým, můžeš se spojit s kamarády z jiné školy (v jednom týmu mohou být účastníci maximálně ze dvou škol).

 

Úlohy krajského kola kategorie A

Zveřejňujeme úlohy a řešení dnes konaného krajského kola kategorie A.

 

Krajské kolo kategorie A

V pátek 24. ledna proběhne v krajích druhé kolo Fyzikální olympiády kategorie A, do kterého postoupili úspěšní řešitelé domácího kola.

Soutěžící budou řešit 4 teoretické úlohy a budou na ně mít 4 hodiny čistého času. Krajská kola organizují krajské komise FO, v organizačních otázkách se tedy prosím obracejte přímo na ně.

Připomínáme, že od loňského ročníku je bodová hranice pro úspěšného řešitele stanovována centrálně na základě výsledků ve všech krajích (aby počet úspěšných řešitelů odpovídal přibližně jedné třetině všech účastníků krajského kola). Řešitelé, kteří splní tradiční kritérium 14ti bodů a alespoň dvou úloh za minimálně 5 bodů, budou označení jako úspěšní účastníci.

Ve výsledkových listinách již nejsou uváděna dělená pořadí. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhodují modifikované body, které se vypočítají ze vzorce: MB = ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.

 

Studijní text pro kategorii C

Do seznamu studijních textů jsme doplnili ke stažení chybějící studijní text pro kategorii C – Volf, I., Šedivý, P.: Pohyb, síly a sportovní aktivity I. Zimní sporty na sněhu a ledu.

 

Úpravené zadání domácího kola kategorie D

Ve třetí úloze domácího kola kategorie D jsme drobně změnili formulaci zadání úkolu b).

 

Změna dne konání okresního kola E, F

Na základě připomínek z krajů, bratrských předmětových soutěží i z Ministerstva jsme provedli drobnou úpravu Termínovníku – den konání okresního kola FO (kategorie E, F) byl termínově v konfliktu se dnem konání okresního kola biologie, a tak jsme ustoupili a soutěž posunuli o jeden den dále, tedy na čtvrtek. Prosím, abyste vzali tuto změnu na vědomí, byla již zařazena do celkového termínovníku všech předmětových soutěží.

 

Zahájení 55. ročníku

Vážení přátelé,

dovoluji si vám oznámit, že 54. ročník Fyzikální olympiády, který probíhal ve školním roce 2012/13 se pomalu chýlí ke konci. Naši „fyzikální vyslanci“, kteří se zúčastnili 44. mezinárodní fyzikální olympiády, se jednou stříbrnou, dvěma bronzovými a jedním čestným uznáním, byli skoro poslední tečkou za letošním ročníkem; máme před sebou ještě celostátní soustředění TÁŇA 2013 v Peci pod Sněžkou, které proběhne v druhé polovině září a které povede již osvědčený organizátor Jan Houštěk.

Dovoluji si proto obrátit se na vás s informací, že začátkem září začne nejen nový školní rok 2013/14, ale také 55. (polojubilejní) ročník Fyzikální olympiády, předmětové soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro zájemce o fyziku z řad žáků středních škol (kategorie A, B, C, D) i žáků škol, poskytujících základní vzdělání (základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií, kategorie E, F, G – Archimédiáda). Odborným garantem soutěže je Jednota českých matematiků a fyziků, společnost vědeckých a pedagogických pracovníků v oblasti deklarovaných disciplín. Mnoho jejich členů se zúčastnilo těchto dvou soutěží, mnoho z nich bylo na celý život uchváceno krásnou a všestranně užitečnou matematikou a fyzikou a dalo se na profesní cestu s těmito předměty spojenou. Krása fyziky však nespočívá v tom, že obsahuje mnoho zajímavých poznatků, ale především možnostmi užití v různých oblastech vědeckého poznání, přírodovědeckého i technického. Objevovat mladé lidi, kteří mají zájem o přírodní vědy a techniku, kteří jsou rozhodnuti se touto problematikou hlouběji zabývat ve svém volném čase, zejména prostřednictvím řešení náročnějších problémů, než může před ně klást běžná výuka fyziky na základní nebo na střední škole – to je jeden z hlavních úkolů soutěže, která byla nazvána Fyzikální olympiáda. V soutěži, stejně jako ve sportu, je důležitý nejen dosahovaný výkon, ale především systematická, celoroční práce (v případě těch nejlepších i práce několikaletá, jejíž výsledky se projeví třeba medailí na Mezinárodní fyzikální olympiádě).

Již v předstihu zveřejňujeme texty úloh kategorií A, B, C, D, zadaných pro školní kolo Fyzikální olympiády, postupně pak i v ostatních věkových kategoriích. Přejeme vám hodně úspěchů.

 

44. Mezinárodní fyzikální olympiáda

V Dánském království proběhl 44. ročník Mezinárodní fyzikální olympiády. České družstvo si vedlo takto:

 • Lubomír Grund; 30,8 bodů, stříbrná medaile, 87. místo,
 • Miroslav Hanzelka; 25,9 bodů, bronzová medaile, 138. místo,
 • Jiří Guth; 23,7 bodů, bronzová medaile, 161. místo,
 • Jakub Rösler; 17,3 bodů, čestné uznání, 253. místo,
 • Jakub Vančura; 15,4 bodů

Čtěte celou zprávu o konání 44. Mezinárodní fyzikální olympiády.

 

Úlohy krajského kola B, C a D

Zveřejňujeme zadání a řešení úloh krajského kola kategorií B, C a D, které proběhlo v pátek 3. května.

Výsledkové listiny hledejte na stránkách krajských komisí.

 

Domácí kolo kategorií B, C a D

Zveřejňujeme řešení úloh domácího kola kategorií B, C a D. Všechna tato tři kola pokračují v pátek 3. května krajským kolem. Upozorňujeme na změnu ve vyhodnocování, ústřední komisí byla schálena pomocná kritéria, které rozhodují o pořadí při rovnosti bodů.

Před krajským kolem doporučujeme prostudovat si studijní text.

 

Domácí kolo kategorií E, F

Tento týden bylo ukončeno domácí kolo kategorií E a F, zveřejňujeme řešení úloh. Obě kategorie pokračují společným okresním kolem v úterý 26. března.

 

Celostátní kolo – experimentální úloha

Na stránku o celostátním kole jsme doplnili zadání experimentální úlohy.

 

Zpráva z celostátního kola

Na základě výsledků krajského kola 54. ročníku Fyzikální olympiády, které proběhlo v lednu v jednotlivých krajích a zúčastnilo se ho 103 soutěžících, z nichž 60 bylo úspěšnými řešiteli50 nejlepších bylo pozváno na celostátní kolo, které v letošním roce uspořádala Krajská komise Fyzikální olympiády Jihomoravského kraje, pod vedením předsedy Pavla Řeháka a dalších členů KKFO. Na přípravě i průběhu celostátního kola se významně podílelo Gymnázium Brno, třída kpt. Jaroše, které vede ředitel RNDr. Jiří Herman, Ph.D., na němž proběhlo řešení úloh teoretických a práce celostátní komise FO. Experimentální úlohu připravili pracovníci Katedry fyziky na Strojní fakultě Vysokého učení technického v Brně. Ubytování a stravování proběhlo po dobu soutěže v hotelu Amphone, který je umístěn v bezprostřední blízkosti gymnázia.

Pokračování »

 

Výsledky celostátního kola

Dnes proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola v aule VUT Brno. Z úst řečníků zaznělo poděkování organizátorům z gymnázia na třídě Kapitána Jaroše za kvalitní program a bezchybný průběh soutěže, FSI VUT Brno za poskytnutí zázemí experimentální úloze, Ministerstvu školství, Jednotě českých matematiků a fyziků, Jihomoravskému kraji, městu Brno, Skupině ČEZ a dalším partnerům za poskytnutí financí a také cen pro soutěžící.

Přítomným soutěžícím bylo popřáno mnoho dalších úspěchů a neutuchající zájem o přírodní vědy.

Celostátního kola se zúčastnilo 50 soutěžících, z nich 12 bylo vyhlášeno za vítěze celostátního kola, dalších 27 za úspěšné řešitele a účastníky. Všichni řešitelé kromě gratulace obdrželi také diplom a ceny od sponzorů. Tři nejlepší studenti jsou: 1. Lubomír Grund (Gymnázium Ch. Dopplera Praha), 2. Martin Raszyk (Gymnázium Karviná) a 3. Jiří Guth (Gymnázium České Budějovice, Jírovcova). Lubomír Grund a Martin Raszyk jsou již velice úspěšní účastníci loňské mezinárodní fyzikální olympiády.

 

Celostátní kolo

Již zítra začíná v Brně celostátní kolo Fyzikální olympiády. Doplňujeme pozvánku a program.

 

Vyhodnocení krajského kola kategorie A

Zveřejňujeme kompletní výsledky krajského kola kategorie A. Ústřední komise rozhodla o úspěšných řešitelích a postupujících do celostátního kola takto:

Bodová hranice pro úspěšného řešitele byla stanovena na 20 bodů (včetně), celkem tohoto titulu dosáhlo 36 řešitelů. Další soutěžící, kteří dosáhli alespoň 14ti bodů a alespoň ze dvou úloh získali minimálně pět bodů, obdrží diplom úspěšného účastníka.

Dále bylo rozhodnuto, že nejlepších 51 úspěšných řešitelů a účastníků postoupí do celostátního kola. S těmi se těšíme na shlédání v Brně.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a zájem o Fyzikální olympiádu.

 

Úlohy krajského kola

Zveřejňujeme úlohy a řešení dnešního krajského kola kategorie A.

 

Krajské kolo kategorie A

V pátek 25. ledna proběhne v krajích druhé kolo Fyzikální olympiády kategorie A, do kterého postoupili úspěšní řešitelé domácího kola.

Soutěžící budou řešit 4 teoretické úlohy a budou na ně mít 4 hodiny čistého času. Krajská kola organizují krajské komise FO, v organizačních otázkách se tedy prosím obracejte přímo na ně.

Oproti minulým ročníkům nastává několik změn ve vyhodnocování úloh. Bodovou hranici pro úspěšného řešitele bude stanoveno centrálně na základě výsledků ve všech krajích tak, aby počet úspěšných řešitelů odpovídal přibližně jedné třetině všech účastníků krajského kola. Další případní řešitelé, kteří splní tradiční kritérium 14ti bodů a alespoň dvou úloh za minimálně 5 bodů, budou označení jako úspěšní účastníci. Nadále platí, že soutěžící na 1. až 3. místě obdrží kromě diplomu i věcný dar.

Ve výsledkových listinách již nebudou uváděna dělená pořadí jako doposud. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhodnou následující pomocná kritéria určených ÚK FO:

 1. vyšší počet bodů v předchozím kole soutěže
 2. ročník studia soutěžícího
 3. větší počet úloh na plný počet bodů
 4. Pokud nerozhodnou všechna předchozí kritéria, rozhodne o pořadí předsednictvo krajské komise na základě „elegantnosti“ řešení.

 

Přání k vánocům a do nového roku

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
organizátoři Fyzikální olympiády,
učitelé fyziky a další spolupracovníci,
soutěžící ze základních a středních škol,

dovolte mi, abych vás všechny pozdravil a u příležitosti nastávajících svátků klidu a míru vám všem popřál příjemné chvíle v rodinném kruhu, sváteční pohodu a pod stromečkem dárky, které jste si přáli, i splněná přání, která jste vyjádřili svým blízkým.

Tento rok byl pro naši soutěž opět úspěšný. Sice se Fyzikální olympiády v poslední době neúčastní příliš mnoho soutěžících, ale přece jen se jako předmětová soutěž udržuje mezi ostatními možnostmi pro zájmovou činnost žáků základních a středních škol jako jedna z významných v oblasti přírodovědy a jejich aplikací. Čtyři stříbrné a jedna bronzová medaile, a skutečnost, že všichni „vyslanci“ české mladé fyziky na 43. Mezinárodní fyzikální olympiádě byli velmi úspěšní, to je jeden z výsledků. A protože astronomie a astrofyzika bez solidních znalostí fyziky jsou zhola nemyslitelné, dvě zlaté a jedna stříbrná medaile na Mezinárodní olympiádě z astronomie a astrofyziky je náš další úspěch, zvlášť když se jednalo současně o nejlepší mladé fyziky. Zlatá medaile na další mezinárodní soutěži – EUSO – Přírodovědné olympiádě Evropské Unie patří také mezi naše úspěchy, protože fyzikální část zajišťují mladí fyzikové… Fyzikální olympiáda se přehoupla přes padesát let své existence a drží si svůj dobrý kredit mezi ostatními aktivitami, které se pořádají pro rozvoj zájmu a nadání našich mladých lidí. Český stát nemá bohatá naleziště surovin, nemá energetické zdroje, výroba v mnoha oborech byla utlumena, v zemědělství nevyužíváme všech možností, které nám naše příroda a technické možnosti dávají. Máme však hodně talentovaných mladých lidí a neměli bychom šanci na rozvoj jejich nadání propást.

Přeji vám do následujícího kalendářního roku hodně zdraví a chuti do práce, hodně úspěchů v práci i v rámci naší soutěže Fyzikální olympiáda. Jako malý dárek máte od nás k volnému využití KALENDÁŘ FO pro rok 2013, tedy pro pokračování 54. ročníku a pro zahájení 55. ročníku naší soutěže, a to jednak na stěnu či pod sklo na psacím stolku, jednak po přeložení „nastojato“. A svým dobrým příkladem získávejte další zájemce pro Fyzikální olympiádu.

Prof. RNDr. Ivo Volf, CSc., předseda ÚKFO

 

Pozvánka na fyzikální soutěž

Fyzikální korespondenční seminář vás zve k účasti na druhém ročníku mezinárodní soutěže v řešení fyzikálních příkladů – Fyziklání online. Soutěž je připravená zejména pro týmy středoškoláků, ale může se účastnit kdokoliv bude mít zájem (vysokoškoláci, učitelé fyziky, ...). Jedná se o týmovou soutěž pro týmy max. 5 osob. Probíhat bude přes internet ve čtvrtek 6. 12. 2012 od 17:00 do 20:00. Přihlásit tým je potřeba nejméně den předem.

 

Oprava v zadání domácího kola kat. C

V 7. úloze domácího kola kategorie C jsme doplnili chybějící slovo „izochoricky“. Omlouváme se, že tištěném letáku toto slovo chybí.

 

Změna termínu okresního kola E, F

Termín okresního kola FO v kategoriích E, F padl nedopatřením na první den velikonočních prázdnin. Po prostudování celkového kalendáře soutěží jsme se rozhodli změnit termín tohoto kola na úterý 26. března.

 

Studijní text Atomy

Do seznamu studijních textů pro letošní ročník jsme doplnili elektronickou verzi textu Atomy, který je určen pro kategorii A.

 

Zpráva z mezinárodní fyzikální olympiády

Doplnili jsme podrobnou zprávu z 43. mezinárodní fyzikální olympiády v Estonsku včetně fotografií (v pdf prezentaci) a tabulek.

 

Změna formátu studijních textů

Na četné žádosti jsme změnili formát pdf verze studijních textů. Nově jsou ve formátu A5, místo A4 s bílým okrajem, díky čemuž se vám budou texty lépe číst i tisknout. Změnu jsme provedli zpětně u všech studijních textů.

Také jsme aktualizovali program pro operační systém Windows pro úpravu postscriptových souborů pro tisk souborů ve formátu brožur A5.

 

Úlohy pro kategorie E, F, G

Byly zveřejněny úlohy Fyzikální olympiády pro kategorie E, F (zahájení 15. září), G (zahájení až 1. února).

Instruktážní řešení přijde elektronickou poštou přímo na jednotlivé referenty Fyzikální olympiády na školách již koncem září.

 

Zahájení 54. ročníku – střední školy

Studentům středních škol,
Učitelům fyziky na středních školách,
Organizačnímu aktivu Fyzikální olympiády

Vážení přátelé,
dnem 1. září 2012 vstupuje celostátní předmětová soutěž FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA již do 54. roku své existence. Každým rokem se soutěže účastní ve školním kole, jež probíhá od září do ledna pro kategorii A a do dubna pro kategorie B, C, D, několik set až několik tisíc účastníků ze středních škol, kteří se rozhodli rozšířit své školní znalosti z fyziky a matematiky a vyzkoušet si své síly na řešení složitých a zajímavých problémů z fyziky, dalších přírodních věd i techniky. Připravili jsme pro vás v každé kategorii sedm úloh, z nichž vždy jedna je experimentální (podle organizačního řádu byste ji měli povinně řešit a ve školním kabinetu fyziky i u svého učitele byste měli nalézt jednak pomoc, jednak potřebné pomůcky), dále jedna z úloh zjišťuje, do jaké míry jste prostudovali dodatkový studijní materiál, tzv. studijní text. Podrobnosti o průběhu soutěže, včetně termínovníku jednotlivých kol najdete v Letáku Fyzikální olympiády, který během září dorazí na vaši školu a bude k dispozici v kabinetu fyziky.

Letos jsme vybrali následující materiály:
Kategorie A: Šedivý, P.: Ohyb světla; Kapoun, M.: Modely atomu
Kategorie B: Kapoun, M.: Aproximace ve fyzikálních úlohách
Kategorie C: Horáková, R. – Šedivý, P.: Kruhový děj s ideálním plynem
Kategorie D: Jírů, J.: Hybnost a energie při vzájemném působení těles

Můžete také navštívit náš archiv, v němž najdete asi padesátku starších studijních textů, které by vás mohly zajímat.

Přejeme vám příjemné chvíle při řešení složitějších, možná i mnohem zajímavějších problémů než jsou ty, které nacházíte v běžné výuce fyziky na střední škole.

 

Mezinárodní olympiáda v Estonsku

V druhé polovině července probehla v Estonsku 43. Mezinárodní fyzikální olmypiáda . Naši olympionici se vedli takto:

 • Ondřej Bartoš – stříbro
 • Jakub Vošmera – stříbro
 • Stanislav Fořt – stříbro
 • Lubomír Grund – stříbro
 • Martin Raszyk – bronz

Brzy vám přineseme podrobnou zprávu, mezitím se můžete seznámit s úlohami.

 

Řešení Archimediády

V sekci Archimediády najdete řešení úloh 1. kola 53. ročníku.

O tom, jak bude vypadat okresní kolo, by vás měl informovat člen okresní komise FO, který byl pověřen organizací druhého kola. Druhé kolo může proběhnout pod péčí okresní komise nebo ho zorganizujete jako odpoledne zábavné fyziky přímo na škole nebo ve spolupráci s některou jinou školou, včetně mezi-školního fyzikálního klání – nezapomeňte na soutěže jednotlivců nebo družstev, pokusy a jejich vysvětlení, problémové úlohy, na historii fyziky, mezipředmětové vztahy fyziky a přírodních či humanitních disciplín, křížovky, tvorbu tematických nástěnek, vytvoření např. fyzikálních novin, na internet apod.

Pokud se vám podaří zorganizovat ve spojitosti s fyzikální olympiádou zajímavou akci, nezapomeňte se s tím pochlubit, a to např. v obnoveném metodickém časopise Školská fyzika nebo pište (a články posílejte) přímo na adresu redakce; popř. na adresu ÚKFO.

Děkujeme všem učitelům za práci a čas, který svým žákům při zadávání, podpoře a opravách řešení věnovali. V blízké době (pravděpodobně během letních prázdnin) najdete úlohy dalšího ročníku na této stránce.

 

Pozvánka na fyzikální soutěž

Fyzikální korespondenční seminář vás zve k účasti na nové soutěži v počítání fyzikálních příkladů – Fyziklání online. Soutěž je připravená zejména pro týmy středoškoláků, ale může se účastnit kdokoliv bude mít zájem (vysokoškoláci, učitelé fyziky, ...). Jedná se o týmovou soutěž pro týmy max. 5 osob. Probíhat bude přes internet 31. 5. od 17.00 do 20.00. Přihlásit tým je potřeba nejméně den předem.

 

Chyba v řešení kategorie B

V řešení krajského kola byla opravena chyba – ve 3. úloze kategorie B v úkolu b).

V původní verzi řešení bylo zapomenuto na změnu celkové hmotnosti soustavy z M na M+m1 = 6M/5, proto byl chybně určen direkční moment a následně i perioda kmitání.

Chyba byla odhalena při pečlivém opravování úloh Lukášem Ledvinou.

 

Krajské kolo kategorií B, C a D

Dnes proběhlo na 14ti místech krajské kolo 53. ročníku Fyzikální olympiády v kategoriích B, C a D. Dovolujeme si vás seznámit se zadáním a řešením úloh.

 

Řešení domácího kola

Zveřejňujeme řešení úloh domácího kola kategorií B, C a D. Úspěšní řešitelé tohota kola postoupí do krajského kola.

 

Fotogalerie celostátního kola

Na stránku celostátního kola jsme doplnili vybrané fotografie, autoři jsou Jan Pelikán (student gymnázia, Pardubice, Dašická) a Jan Prachař.

 

Výběr účastníků MFO

V Hradci Králové 4.–6. dubna proběhlo výběrové soustředění před 43. mezinárodní fyzikální olympiádou s těmito výsledky. Na 43. MFO byli vybráni soutěžící:

 1. Ondřej Bartoš
 2. Jakub Vošmera
 3. Stanislav Fořt
 4. Martin Raszyk
 5. Lubomír Grund

a jako náhradník Jakub Krásenský.

 

Obnovená Školská fyzika

Dovolujeme si upozornit vás, že od 1. února 2012 začala vycházet obnovená Školská fyzika, tentokrát v elektronickém vydání. K odběru je třeba se přihlásit a přístup ke článkům je bezplatný. Budete cca 4krát do měsíce získávat upozornění na nové články v časopise.

Vynikající je i to, že můžete posílat své články do tohoto didaktického časopisu. Je určen pro praktickou činnost učitelů fyziky, a to jak ve vyučovacích hodinách, tak i v rámci mimotřídní a mimoškolní činnosti, tedy včetně předmětových soutěží. Protože jsem členem redakční rady, doporučuji, abyste články volili pečlivě a snažili se poslat mi je, abych vám vytvořil jednu ze dvou povinných recenzí, tedy jakési doporučení k otištění.

 

Celostátní kolo skončilo

1. místo Ondřej Bartoš (vpravo), 2. místo Jakub Krásenský (uDnes proběhlo slavnostní zakončení a vyhlášení výsledků celostátního kola ve společenském sále magistrátu města Pardubice. Z úst řečníků zaznělo poděkování organizátorům z Gymnázia Dašická za kvalitní program a bezchybný průběh soutěže, Univerzitě Pardubice za poskytnutí zázemí soutěži, Ministerstvu školství, Jednotě českých matematiků a fyziků, Pardubickému kraji, Statutárnímu městu Pardubice, Skupině ČEZ a dalším partnerům za poskytnutí financí a také cen pro soutěžící.

Přítomným řešitelům bylo popřáno mnoho dalších úspěchů a neutuchající zájem o přírodní vědy.

Celostátního kola se zúčastnilo 50 soutěžících, z nich 11 bylo vyhlášeno za vítěze celostátního kola, dalších 20 za úspěšné řešitele. Všichni řešitelé kromě gratulace obdrželi také diplom, medaili a další ceny. Tři nejlepší studenti mají možnost získat příspěvek na studium vysoké školy ve výši 10 000 Kč – těmi jsou: 1. Ondřej Bartoš (Gymnázium Žďár nad Sázavou), 2. Jakub Krásenský (Gymnázium Jihlava) a 3. Jakub Vošmera (Gymnázium Brno, Lerchova). Ondřej Bartoš a Jakub Vošmera jsou již velice úspěšní účastníci loňské Mezinárodní fyzikální olympiády.

V sekci celostátního kola najdete zadání a řešení teoretických i praktických úloh.

 

Zahájení celostátního kola

V rytířském sále Pardubického zámku bylo dnes slavnostně zahájeno celostátní kolo 53. ročníku Fyzikální olympiády. Zítra dopoledne budou na půdě Univerzity Pardubice soutěžící řešit čtyři teoretické úlohy.

 

Opravujícím řešení úloh FO, kategorie E, F

Vážené kolegyně, vážení kolegové na základních školách a příslušných ročnících víceletých gymnázií,

posílám vám hezký pozdrav a poděkování za práci, kterou děláte pro Fyzikální olympiádu. Chápu, že není lehké v dnešní době, kdy žáci jsou přehlceni informacemi ze školy i z internetu, získávat je pro řešení obtížnějších fyzikálních úloh, jež jsou zadávány ve Fyzikální olympiádě. Doufám, že i vy chápete, že se snažíme předkládat žákům úlohy, které jsou nejen dostatečně obtížné, abychom podporovali tvořivost žáků a pěstovali v nich dovednosti, spojené s používáním fyzikálních vědomostí a dovedností. Snažíme se také nacházet nové, neotřepané oblasti tohoto využívání, a tak uvádět stále jiné problémové úlohy, jež nabízíme k řešení. Jsme však vázáni určitým učivem, které patří do klasického repertoáru, ale také běžnými matematickými dovednostmi, jež u těchto řešitelů předpokládáme. Pokud dojde k tomu, že je třeba rozšířit teoretický základ, snažíme se potřebné vztahy zařadit do textu řešených úloh. Určitě jste se pokusili prokousat se úlohami; abyste měli jistotu, že jste dospěli ke správnému cíli, uvádíme v tomto materiálu Výsledky úloh. Podrobné řešení zveřejníme po ukončení školního kola Fyzikální olympiády v kategoriích E, F. Aby pro postup do okresního kola bylo možno nalézt jednotné hodnocení, doplnili jsme proto výsledky úloh o možné hodnocení: každá úloha má přiděleno 10 bodů, které dělíme podle jednotlivých částí úloha. Jen experimentální úlohu ponecháváme hodnotitelům, aby bodové hodnocení provedli podle svých zvyklostí. Úspěšným řešitelem se stává ten účastník, která alespoň v pěti úlohách dosáhl alespoň 5 bodů a řešil (třeba i neúspěšně) experimentální úlohu. Úspěšný řešitel školního kola by měl tedy dosáhnout nejméně 25 bodů z celkového počtu možných 70 bodů, tj. přibližně 36%.

Pokud máte připomínky k úlohám, pak mi je napište na moji adresu; připomínám, že bychom byli rádi, kdybyste kritické připomínky, za které již předem děkujeme, doprovodili vaší vlastní, originální, dostatečně obtížnou a taky přiměřeně řešitelnou a zajímavou úlohou. Jinak totiž se dostáváme do pozice, že nás sice na nedostatky upozorníte, ale nápravu ponecháte zase na nás.

Současně vás upozorňujeme, že dnem 1. února zahajuje pro žáky-sedmáky soutěž Fyzikální olympiáda v kategorii G – Archimediáda.

Poznámka

Výsledky jednotlivých úloh umisťujeme na webovou stránku, kde je mohou nalézt i soutěžící. Připomínáme, že úspěšně vyřešená úloha musí obsahovat nejen správný výsledek, ale především musí být uveden myšlenkový POSTUP řešení, doplněný o zdůvodnění, tedy o práci s modelovou situací. Bez solidního výkladu fyzikálních myšlenek není možno považovat úlohu za správně vyřešenou. Kdo se dokáže dostat k výsledku jenom „prací svého mozku“, musí se naučit ještě své úvahy taky přesně formulovat, tedy popsat a vysvětlit. Nevadí tedy, když si výsledky prohlédnou řešitelé – ti si tak mohou ověřit, zda jejich řešení dospělo ke správnému výsledku, a tedy zda mohou začít psát čistopis zprávy o řešení, které bude potom hodnoceno kladně. Ušetří si tak jednu konzultaci u svého učitele fyziky.

Závěrem se chci ještě všem omluvit, tedy těm několika, kteří nám to avizovali, i těm mnoha, kteří nám to nenapsali: v rámci úprav textu Letáku Fyzikální olympiády FO53 se stalo, že texty úloh 11 a 5 byly stejné. Proto v upraveném vydání úloh 1. kola, které vyšlo ve 4. čísle 86. ročníku (2011) časopisu Rozhledy matematicko-fyzikální, je uvedena nová úloha, kterou mohou řešit jek účastníci v kategorii E, ale i F. Novou úlohu naleznete i na tomto webu.

 

Úlohy krajského kola

Krajské kolo kategorie A je již minulostí. Můžeme tedy zveřejnit zadání a řešení úloh.

 

Krajské kolo kategorie A

Zítra proběhne ve všech krajích krajské kolo kategorie A, které organizují příslušné krajské komise FO.

Soutěžící budou řešit 4 teoretické úlohy, na které budou mít 4 hodiny čistého času. Využíjí také znalosti ze studijního textu. Neprogramovatelné kalkulačky a tabulky patří mezi povolené pomůcky.

Přibližne padesát nejlepších úspěšných řešitelů krajského kola v rámci celé republiky postoupí do celostátního kola

 

Řešení domácího kola kategorie A

Včera byla oficiálně ukončena domácí část kategorie A, zveřejňujeme tedy řešení úloh. Úspěšní řešitelé budou krajskou komisí pozváni do krajského kola, které se koná v pátek 20. ledna.

 

Rok 2012 a Fyzikální olympiáda

Vážení vyučující fyziky a organizátoři FO,
milí žáci a řešitelé Fyzikální olympiády
na středních i základních školách v České republice

Začal nový kalendářní rok 2012, ve kterém se ukončí 53. ročník a zahájí 54. ročník Fyzikální olympiády, předmětové soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a probíhající pod odbornou péčí Jednoty českých matematiků a fyziků.

Dovolte mi, abych vám popřál hodně zdraví a spokojenosti, a to nejen pro řešení obtížných úloh zadávaných ve Fyzikální olympiádě, ale vůbec v celém vašem pracovním i osobním životě. Soutěžícím přeji, aby dostávali k řešení jenom zajímavé a krásné úlohy, které by je postupně přesvědčily, že studovat fyziku nad rámec osnov základní i střední školy se nejen vyplatí, ale pomocí nich se rozvíjí vztah k matematice, přírodovědným disciplínám i technice. A právě to jsou oblasti našeho života, kde nám již teď a v budoucnu ještě více budou scházet odborníci nejen pro vědeckou práci, ale i pro kvalitní výuku ve školách a dobrou praxi. Učitelům a organizátorům Fyzikální olympiády pak přeji hodně snaživých a nadaných žáků, jež se budou účastnit soutěže Fyzikální olympiáda; bez nich totiž veškerá práce pro soutěž postrádá smyslu. Autorům úloh a studijních textů přeji hodně invence při tvorbě a následné volbě úloh pro soutěž – úlohy musejí být krásné, zajímavé, dostatečně obtížné, ale přesto ještě řešitelné na té úrovni studia, pro jejíž žáky jsou úlohy zadávány.

Kromě přání se sluší také poděkovat všem, učitelům i žákům, kteří se svou aktivní účastí v této soutěži zasloužili o to, že Fyzikální olympiáda dospěla až do letošního 53. ročníku a nestala se přežitkem minulosti, ale naopak prostředkem pro objevování fyzikálních talentů a následnou péči o jejich rozvoj. Budoucnost našeho národa i naší republiky musíme hledat především mezi poctivě pracujícími a nadanými lidmi. A nemusí jít pouze o extrémně nadané, kteří reprezentují naši Českou republiku na mezinárodním fóru; těm za loňské úspěchy poděkovalo Ministerstvo, poděkovala Nadace Českému ráji – Praemium Bohemiae i Nadační fond Jaroslava Heyrovského při prosincovém setkání. Úspěch předpokládá nadání, ale 90% činnosti spočívá v systematické, dlouhodobé, poctivé práci pro sebe i pro společnost. Ve Fyzikální olympiádě to vyjadřuje nutnost se postupně účastnit jednotlivých kategorií a kol soutěže, postupně na sobě pracovat, ale je možno vstoupit do rozjeté soutěže kdykoli a snažit se dosáhnout co nejlepší výsledky.

Na závěr jedno upozornění – náš garant Jednota českých matematiků a fyziků oslaví letos 150 let od svého založení (nejprve šlo o Spolek pro volné přednášky z matematiky a fysiky). Rádi mezi sebou přivítáme nové členy z řad učitelů matematiky a fyziky i úspěšných soutěžících, jež se věnují matematice, fyzice a jejich aplikacím (blíže na www.jcmf.cz).

 

PF 2012

Kalendář 2012Milí soutěžící, vážení vyučující fyziky a příznivci Fyzikální olympiády, dovolte mi, abychom vám popřáli příjemné svátky vánoční a do nového roku 2012 hodně zdraví a spokojenosti, hodně úspěchů ve své činnosti a v práci či účasti ve Fyzikální olympiádě.

Jako malý dárek: podklady pro „visací“„stojací“ kalendář pro rok 2012 s termíny 53. ročníku.

 

Praemium Bohemiae 2011

V uplynulých 10 letech se stalo tradicí, že vždy 4. prosince se v zámeckém divadle na zámku Sychrov koná udílení nadačních cen PRAEMIUM BOHEMIAE talentovaným studentům. Bylo tomu tak i v neděli 4. 12. 2011, tentokrát již po jedenácté.

Výsledek souhrnně: 3 nadační ceny byly uděleny za zisk zlaté, 9 za stříbrné a 10 za bronzové medaile na mezinárodních přírodovědných olympiádách v roce 2011. Více

 

Barevně ilustrované zadání domácího kola E, F, G

Vážení organizátoři 53.ročníku
Fyzikální olympiády

Jak ukazují naše průzkumy, při zadávání a řešení fyzikálních úloh, a to včetně úloh Fyzikální olympiády, záleží mnoho na způsobu, jak jsou budoucím řešitelům předloženy texty problémových situací, jež mají řešit. Prostý text může být nedostačující, protože „čtenářská gramotnost“ při studiu textů zadávaných problémů může být velmi malá. U žáků základních nebo středních škol nevyvolává text ani příslušné emoce, ani dostatečný zájem, což se odvíjí od úrovně představ, které studium textu doprovázejí. Proto fotografie nebo u ručně kreslené obrázky, pomáhající při vytváření odpovídajících představ ve vědomí řešitele, mohou hodně napomoci i v tom, že budoucí řešitel studuje text zadané úlohy jako zajímavý problém, který ho sám svou otázkou či zajímavým tématem nutí se do řešení pustit. Proto jsme se pokusili doplnit textovou část Letáku Fyzikální olympiády pro kategorie E, F, G o řadu fotografií. Je třeba ještě připomenout, že generace zhýčkaná digitální fotografií nepovažuje černobílou fotografii za odpovídající moderní době ve 21. století, a proto jsme zůstali u barevných snímků, a tedy u webovské stránky.

Uvedený materiál doporučujeme vytisknout na laserové či inkoustové tiskárně a texty vyvěsit na vhodně umístěné nástěnce. Řešitelům pak dále doporučíme, aby sledovali webové stránky, na které také časem vyvěsíme číselné výsledky zadaných úloh pro kontrolu samostatného řešení úloh jak učiteli fyziky, tak také žáky. Připomínáme, že číselný výsledek bývá sice nutnou, ne však postačující podmínkou pro hodnocení úspěšné fyzikální úlohy; je třeba ještě přesně popsat postup, jakým bylo cíle řešení, a tedy číselného výsledku dosaženo.

 

Zpráva o 42. MFO

Přečtěte si zprávu o 42. Mezinárodní fyzikální olympiádě, kde český tým ve složení Stanislav Fořt z Tábora, Jakub Vošmera z Brna, Martin Bucháček z Plzně, Ondřej Bartoš ze Žďáru n. Sázavou a Hynek Kasl z Plzně získal tři stříbrné a dvě bronzové medaile.

 

Úspěch fyzikálních olympioniků na IOAA

Na 5. Mezinárodní olympiádě z astronomie a astrofyziky v Polsku dosáhli soutěžící z České republiky výjimečných výsledků – Standa Fořt zlatou medaili a absolutní vítězství, Jakub Vošmera stříbrnou medaili a Filip Murár čestné uznání. Všichni jmenovaní jsou i významnými fyzikálními olympioniky – Standa Fořt a Jakub Vošmera získali v červenci stříbrné medaile na Mezinárodní fyzikální olympiádě.

 

Zahájení domácího kola kategorií E, F a G

Úlohy domácího kola kategorií E, FArchimediády (kat. G) jsou již připraveny.

 

Zahájení 53. ročníku

Milí soutěžící Fyzikální olympiády z řad žáků základních a středních škol,

vážení vyučující fyziky a organizátoři FO

Po prázdninách a dovolených zahajuje pravidelně začátkem září další školní rok. S ním postupuje do dalšího ročníku i naše předmětová soutěž, vyhlašovaná každoročně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantovaná po odborné a administrativní stránce Jednotou českých matematiků a fyziků spolu s jednotlivými komisemi Fyzikální olympiády, tj. Ústřední komisí FO, krajskými a okresními komisemi FO. Podle Organizačního řádu Fyzikální olympiády, jenž byl vydán MŠMT, článek 6, „zodpovědným za uskutečnění soutěže na škole je ředitel, který pověřuje učitele fyziky zabezpečením soutěže“. Úkoly referenta Fyzikální olympiády na škole jsou dále v článku 6 přesně popsány, začínají seznámením zájemců z řad žáků s touto předmětovou soutěží, pokračují zadáním úloh, konzultativní činností s řešiteli, podporou při splnění experimentální úlohy, opravou a hodnocením protokolů o řešení úloh a končí vysláním úspěšných řešitelů školního kola do kola vyššího (v kategoriích určených pro žáky k získání základního vzdělání okresního a krajského kola, v kategoriích středoškolských do krajského a celostátního kola).

Připravili jsme vám i letos soutěž v sedmi kategoriích:

 • Kat. A je určena žákům nejvyšších ročníků středních škol
 • Kat. B je určena žákům předposledních ročníků středních škol
 • Kat. C je určena žákům druhých ročníků středních škol
 • Kat. D je určena žákům prvních ročníků středních škol

Žák střední školy může soutěžit ve „své kategorii“, popř. po dohodě s učitelem fyziky v kategorii vyšší.

 • Kat. E je určena žákům devátých ročníků základních škol, popř. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
 • Kat. F je určena žákům osmých ročníků základních škol, popř. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
 • Kategorie G – Archimédiáda – je určena žákům sedmých ročníků základních škol, popř. druhých ročníků osmiletých gymnázií

Žák může soutěžit ve „své kategorii“, popř. po dohodě s učitelem v kategorii vyšší.

Úlohy pro soutěž jsou již uveřejněny, kde jsou k volnému stažení a k tisku, najdete je v časopise Rozhledy matematicko-fyzikální a v papírové verzi byly vydány i letos Letáky FO pro 53. ročník, část ABCD a část EFG, které přijdou na jednotlivé školy během měsíce září. Kalendář soutěže je rovněž publikován, jednotlivé termíny mohou mírně upravit krajské či okresní komise FO, vyjma jednotných termínů vyšších soutěží FO.

Různé komise hodnotící výsledky našeho základního a středního školství nám vytýkají, že se žáci musejí naučit velké množství (někdy izolovaných) informací, ale že školní výuka klade malý důraz na jejich využití při řešení složitějších úloh či při zpracování projektů. Každé kolo FO je vlastně takovým malým projektem, ukazujícím praktické a tvořivé využívání získaných vědomostí a zvládnutých dovedností. Mnoho úloh je zadáno tak, že podporují mezipředmětové vztahy mezi obsahem a metodami fyziky a dalších disciplín, jako např. matematika, technika, informatika jednotlivé přírodovědné disciplíny, zeměpis, historie aj.

Pro organizátory Fyzikální olympiády a učitele fyziky jsme připravili instruktážní řešení, doplněné bodováním odpovědí, abychom zajistili jednotné hodnocení řešení soutěžících.

Nezapomeňte na to, že součástí soutěže ve středoškolských kategoriích jsou tzv. studijní texty; jde o jinak než učebnicově zpracované materiály ze středoškolské fyziky, doplňující výuku fyziky o další náměty, popř. další pohledy na teorii, řešení problémů i praktické využití fyzikálního poznání.

V letošním školním roce proběhne celostátní kolo FO v Pardubickém kraji.

V červenci proběhne v Estonsku již 43. Mezinárodní fyzikální olympiáda.

Vám všem – soutěžícím, učitelům fyziky a dalším organizátorům – přejeme hodně úspěchů v 53. ročníku Fyzikální olympiády.

 

Tři stříbrné a dvě bronzové medaile na MFO

Tři stříbrné a dvě bronzové medaile – takový byl výsledek reprezentace České republiky na 42. Mezinárodní fyzikální olympiádě, která se konala ve dnech 10. až 18. července 2011 v Bangkoku, v Thajském království. Soutěže se letos zúčastnilo 397 soutěžících, nejlepších mladých fyziků z 86 států všech kontinentů. K řešení jim byly předloženy tři náročné teoretické úlohy, na které navazovalo řešení dvou experimentálních úloh typu černé skříňky.

Ve velké konkurenci se prosadili naši gymnasisté a všichni byli úspěšní: Stanislav Fořt z Tábora (S), Jakub Vošmera z Brna (S), Martin Bucháček z Plzně (S), Ondřej Bartoš ze Žďáru n. Sázavou (B), Hynek Kasl z Plzně (B). Výběr soutěžících a jejich přípravu tradičně organizovala Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové.

 

Studijní texty pro 53. ročník

Pro zájemce dávame k dispozici ke stažení studijní texty pro nadcházející 53. ročník:

Vybíral, B. – Šedivý, P.: Mechanika rovinného pohybu tuhého tělesa (kategorie A)
Šedivý, P. – Volf, I. – Horáková, R.: Harmonické kmity mechanických soustav (kategorie B)
Volf, I. – Jarešová, M.: Fyzika je kolem nás (Molekulová fyzika a termika) (kategorie C)
Šedivý, P. – Volf, I.: Rovnoměrně zrychlené a zpomalené pohyby (kategorie D)

Přejeme příjemné prázdninové čtení.

 

Domácí kolo Archimediády

Dnes končí domácí kolo Archimediády. Zveřejňujeme instruktážní řešení.

Další kolo soutěže Archimédiáda probíhá podle instrukcí učitele fyziky na škole, popř. podle instrukcí předsedy okresní komise Fyzikální olympiády v daném regionu.

Po ukončení soutěže Archimédiáda mají soutěžící možnost pokračovat v příštím školním roce v následných kategoriích F, popř. E Fyzikální olympiády.

Přejeme hodně úspěchů při řešení náročnějších fyzikálních problémů, než jsou ty, s nimiž se můžete setkat ve výuce fyziky. Ve Fyzikální olympiádě nejde jen o to, že víte, které vzorce při řešení použít – ale především o to, abyste dospěli úvahami k tomu, jak problém vyřešit.

Pokud máte připomínky k obsahové náplni či k formální stránce zadávaných úloh, ozvěte se mi na mou adresu.

 

Úlohy krajského kola

Zveřejňujeme zadání a řešení úloh dnes proběhnuvšího krajského kola kategorií B, C, D.

 

Řešení domácího kola

Včera v pondělí 18. dubna byl termín pro odevzdání řešení úloh domácího kola kategorií B, C a D. Zveřejňujeme řešení všech úloh.

 

Fotogalerie celostátního kola

Přinášíme vám fotogalerii z celostátního kola v Olomouci.

Fotogalerii naleznete i na Facebooku.

 

Výsledky celostátního kola

Univerzita Palackého OlomoucSlavnostním vyhlášením výsledků dnes bylo ukončeno celostátní kolo, které proběhlo pod záštitou hejtmana olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka a děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého prof. RNDr. Juraje Ševčíka, Ph.D.

Soutěžící si vedli velice dobře, 42 bylo úspěšných a 10 bylo zařazeno mezi vítěze, kteří budou pozváni na výběrové soustředění pro 42. Mezinárodní fyzikální olympiádu v Thajském království. O celkové třetí místo se rozdělili Ondřej Bartoš z gymnázia ve Žďáru nad Sázavou, Hynek Kasl z Gymnázia Mikulášské nám. Plzeň a Tomáš Zeman z Gymnázia Jana Keplera v Praze. Jako druhý se umístil Stanislav Fořt z Gymnázia P. de Coubertina Tábor. Absolutním vítězem se stal loňský účastník MFO Martin Bucháček z Gymnázia L. Pika v Plzni.

Kromě věcných cen mají studenti, kteří se umístili na nejvyšších místech, možnost získat příspěvek na studium vysoké školy ve výši 10 000 Kč.

Celostátní kolo organizačně výborně zajišťoval předseda KK Olomouckého kraje Lukáš Richterek.

 

Úlohy celostátního kola

Při řešení teoretických úloh V Olomoucí právě probíhá třetí den celostátního kola. Soutěžící již mají za sebou teoretickou i praktickou část. Dnes večer je na programu přednáška Za poznáním s urychlovačem LHC v CERNu od Mgr. Libora Nožky, Ph.D. Zítra se v aule Přirodovědecké fakulty UP koná slavnostní vyhlášení výsledků.

V sekci celostátního kola si můžete přečíst zadání a řešení teoretických i praktických úloh.

 

Výsledky domácího kola v kategoriích E, F

Výsledky a hodnocení domácího kola v kategoriích E, F jsou k dispozici ke stažení. Jsou určeny pro učitele fyziky, kteří budou opravovat a hodnotit řešení fyzikálních úloh, za řazených do 1. kola Fyzikální olympiády.

 

Celostátní kolo

V dnech 1.–4. 3. proběhne v Olomouci celostátní kolo 52. ročníku FO. Zveřejňujeme seznam pozvaných soutěžících. Informace pro účastníky najdete na oficiální stránce.

 

Desátý ročník PRAEMIUM BOHEMIAE studentům

Medaile B. J. HoráčkaDne 4. prosince 2010 byly v zámeckém divadle státního zámku Sychrov uděleny studentům prestižní ceny PRAEMIUM BOHEMIAE. Ceny od roku 2001 uděluje Nadace Bohuslava Jana Horáčka Českému ráji z úroků finančních prostředků, které pocházejí z celoživotního podnikání jejího zakladatele mecenáše Bohuslava Jana Horáčka v den výročí jeho narození (narodil se 4. prosince 1924 v Radvánovicích u Turnova). Nadace oceňuje cenami PRAEMIUM BOHEMIAE ty nejlepší, kteří i přes svůj nízký věk dokázali proslavit naši republiku ziskem medaile na světové přírodovědné olympiádě. Letošní rok je mimořádný v tom, že Nadace ocenila studenty již po desáté. pokračování

 

Úspěšní řešitelé krajského kola kategorie A

V sekci krajské kolo najdete seznam všech úspěšných řešitelů krajského kola. Do celostátního kola budou určitě pozváni všichni řešitelé se ziskem alespoň 15 bodů.

 

Další výsledky krajského kola

Výsledková listina krajského kola byla zveřejněna v dalších třech krajích (Jihočeský, Středočeský a Jihomoravský). Celkový počet úspěšných řešitelů dosáhl hodnoty 40.

 

Výsledky krajského kola již v polovině krajů

Výsledky krajského kola byly zveřejněny v dalších čtyřech krajích (Plzeň, Liberec, Pardubice, Praha). Celkem je prozatím 28 úspěšných řešitelů. Do celostátního kola postoupí 50. Nejúspěšnější je druhá úloha, nejméně bodů zatím řešitelé nasbírali v úloze první.

 

První výsledky krajského kola kategorie A

Výsledky krajského kola byly již zveřejněny ve třech krajích (Hradec Králové, Karlovy Vary, Olomouc). Seznam budeme postupně aktualizovat.

 

Krajské kolo kategorie A

Dnes proběhlo ve všech 14ti krajích krajské kolo kategorie A. Zveřejeňujeme tedy zadání a řešení úloh.

Nejvýše 50 úspěšných řešitelů postoupí do celostátního kola, které se koná na začátku března v Olomouci. O výsledích vás budeme průběžně informovat.

 

Řešení domácího kola kategorie A

Dnes byl termín domácího kola kategorie A, zveřejňujeme řešení všech úloh.

 

Fyzikální olympiáda má nového partnera, skupinu ČEZ

Skupina ČEZ uzavřela pětileté partnerství s organizátory fyzikální olympiády (a rovněž matematické olympiády). Olympiáda se dočká finanční podpory, která zajistí kvalitnější organizaci soutěže, podporu koordinátorů a větší motivaci soutěžících. Patronát nad oběma soutěžemi převzal Martin Roman, generální ředitel Skupiny ČEZ.

„Jsem přesvědčen, že si organizátoři i soutěžící podporu zaslouží a těší mě, že se stáváme partnerem obou těchto celostátních soutěží,“ říká Martin Roman a dodává: „Chceme podpořit zájem mladých lidí o matematiku a fyziku a ukázat jim, že studium technických oborů je zajímavé a má budoucnost. Jako klíčový zaměstnavatel totiž cítíme odpovědnost pomoci české ekonomice odvrátit hrozící nedostatek technických expertů.“

„Z partnerství plynou výhody nejen organizátorům MO a FO, ale především soutěžícím a školám. Roční podpora obou olympiád dosáhne výše téměř půl milionu korun ročně,“ říká Hana Krbcová, personální ředitelka Skupiny ČEZ. Z toho přibližně 200 tisíc korun poslouží na podporu celostátních soustředění účastníků olympiád, činnost regionálních koordinátorů krajských kol a jako příspěvek na studium pro vítěze. „Chceme zvýšit účast studentů na obou olympiádách, proto jsme se rozhodli motivovat školy možností vyhrát Oranžovou učebnu v hodnotě dalších 200 tisíc korun,“ říká Bohdana Horáčková, místopředsedkyně správní rady Nadace ČEZ.

Hlavní kritérium pro zařazení do slosování o Oranžovou učebnu bude počet studentů, kteří postoupí do krajských kol obou olympiád vzhledem k počtu studentů na škole. Patnáct škol s nejvyšším poměrem se zařadí do slosování o grant Oranžová učebna. Vítězná škola peníze použije na nákup nebo modernizaci vybavení v učebnách fyziky, chemie, či v laboratořích a učebnách se zaměřením na technické předměty.

Zdroj: Novinky.cz

 

Studijní text kategorie C

Přidáváme ke stažení studijní text pro kategorii C:
Volf, I. – Jarešová, M.: Fyzika je kolem nás (Komplexní úlohy).

Zájmeci si mohou k textu stáhnout archiv s modely na valivý pohyb a text o cyklických křivkách (2,3 MB).

 

Prezentace k 41. MFO

Můžete si prohlédnout prezentaci z 41. Mezinárodní fyzikální olympiády od prof. Vybírala. Prezetace shrnuje průběh olympiády a obsahuje řadu fotografií.

 

Úlohy v kategoriích E, F, G

Zveřejňujeme texty úloh školního kola FO v kategoriích E, F, G (Archimédiáda), a to ve dvou verzích – jako texty i jako plakátek pro získání většího zájmu řešit.

 

Zpráva z MFO

Zveřejňujeme podrobnou zprávu ze 41. Mezinárodní fyzikální olympiády v Chorvatsku.

 

Ať žije 52. ročník FO!

Vážení organizátoři FO v krajích, okresech, na jednotlivých školách,
vážení vyučující fyziky na všech stupních a druzích škol a zejména
potenciální soutěžící Fyzikální olympiády,

doufáme, že si užíváte zasloužených prázdnin, které jste věnovali dovolené, abyste nabrali dostatek nových sil do následujícího ročníku soutěže. Pro nás to bylo nejen období, kdy končí školní nebo akademický rok, ale také závěr 51. ročníku Fyzikální olympiády. Od začátku září budeme psát historii dalšího, už 52. ročníku FO. Máme však ještě dvě akce, které přísluší k minulému ročníku – 41. Mezinárodní olympiáda, na kterou vyjela delegace pěti soutěžících pod vedením prof. Ing. Bohumila Vybírala, CSc. a RNDr. Jana Kříže, PhD., a potom ještě tradiční soustředění TÁŇA ´10, které po loňském úspěchu bude uspořádáno začátkem září v Peci pod Sněžkou současně jako závěr minulého ročníku a zahájení ročníku dalšího; organizace se ujal tradičně Jan Houštěk.

Současně jsme však s předstihem připravovali materiály pro zahájení nového ročníku Fyzikální olympiády. Právě jsme umístili na této naší webovské stránce:
Texty úloh školního kola FO v kategoriích A, B, C, D.
Ještě během těchto prázdnin umístíme:
Texty úloh školního kola FO v kategoriích E, F, G (Archimédiáda), a to ve dvou verzích – jako texty i jako plakátek pro získání většího zájmu řešit.

V organizačně-administrační části najdete Termínovník 52. ročníku FO, který obsahuje kalendář zahájení, průběhu či ukončení jednotlivých kol soutěže. První kolo FO v kategorii A končí již v lednu, kdy proběhne krajské kolo.

Soutěž v dalších kategoriích B, C, D, E, F je vhodné si rozdělit do dvou etap – ta první končí koncem listopadu (odevzdávají se první tři úlohy), druhá etapa pak v termínu, určeném Termínovníkem.

Soutěž Archimediáda začíná až 1. února a školní kolo končí začátkem května.

Budeme se těšit na vaši účast

Pracovníci vedení ÚKFO

V Hradci Králové 1. srpna 2010

 

Úspěch na 41. MFO

České družstvo dosáhlo na 41. MFO dobrý úspěch, když všichni jeho členové byli opět úspěšní. Letošní úspěch jednotlivých českých řešitelů je tento:

Jáchym Sýkora; 40,4 bodů, zlatá medaile,
Petr Čermák; 29,35 bodů, bronzová medaile,
Jakub Klemsa; 23,55 bodů, bronzová medaile,
Petr Ryšavý; 22,45 bodů, bronzová medaile,
Martin Bucháček; 17,0 bodů, čestné uznání.

Brzy vám přineseme podrobnější informace.

 

Celostátní soustředění

Právě probíhá výběr účastníků na Táňu 2010.

 

Nový studijní text

V archivu najdete nový studijní text Modelování fyzikálních dějů numerickými metodami, jehož autorem je Přemysl Šedivý.

Jedná se inovaci textu Modelování pohybů numerickými metodami. Tentokrát jsme opustili Famulus a přešli do prostředí systému Coach5, kde se dá modelovat ještě jednodušení a program chodí bez problémů v OS Windows.

 

Řešení Archimediády

Zveřejňujeme řešení domácího kola Archimediády.

 

Krajské kolo kategorií B, C a D

Dnes proběhlo v krajích druhé kolo Fyzikální olympiády v kategoriích B, C a D. Zveřejňujeme zadaní (a brzy i řešení) úloh.

 

Řešení domácího kola

Zveřejňujeme řešení domácí kola kategorií B, C a D, které bylo ukončeno v pátek. Krajské kolo se uskuteční v pátek 30. dubna.

 

Fotografie z celostátního kola

Dodatečně vám přinášíme fotografie z celostáního kola.

 

Pomůcka k opravě úloh domácího kola kategorie E a F

Zveřejňujeme návody k opravě a ke kontrole výsledků (podrobnější řešení budou zveřejněna koncem března).

 

Změny ve studijním textu pro kat. D

Ve studijním textu pro kategorii D došlo ještě k drobným změnám, je k dispozici aktualizovaná verze.

 

Zpráva z celostátního kola

Přečtěte si zprávu o průběhu celostátního kola od Martina Kapouna, předsedy KK FO v Praze, který se celostátního kola účastnil jako porotce.

 

Výsledky celostátního kola

Dnes dopoledne skončilo celostátní kolo v Pelhřimově s těmito výsledky.

 

Zadání a řešení celostátního kola

Zveřejňujeme zadání a řešení celostátního kola.

 

Celostátní kolo

Přinášíme informace a program celostátního kola, které se uskuteční ve dnech 9. – 12. února 2010 v Pelhřimově.

 

Studijní text kategorie D

V sekci studijních textů je ode dneška ke stažení studijní text kategorie D — Volf, I. – Jarešová, M.: Fyzika je kolem nás (pohyby těles ve Sluneční soustavě).

 

Postupující do celostátního kola

Zveřejňujeme seznam soutěžících studentů pozvaných do celostátního kola. Pozváno bylo celkem 50 nejlepších úspěšných řešitelů krajského kola (rozmezí 39 až 15 bodů).

 

Výsledky krajského kola kategorie A

Výsledky krajského kola kategorie A byly zveřejněny v 10ti krajích. V nich je celkem 40 úspěšných řešitelů s průměrných bodovým ziskem 22,7 budů. V loňském ročníku byla hranice pro postup do celostátního kola 16,5 bodů. To by letos mohlo stačit též (a možná i méně).

 

Zadání a řešení krajského kola

Zveřejňujeme zadání a řešení dnešního krajského kola kategorie A.

 

Krajské kolo

Již zítra Krajské komise pořádají druhé kolo Fyzikální olympiády, kam byli pozváni úspěšní řešitelé kola domácího. S vámi i studenty se těšíme nashledanou.

 

Řešení domácího kola kategorie A

Zveřejňujeme řešení domácího kola kategorie A, které bylo ukončeno v pondělí 11. ledna.

 

Vánoce

Všem studentům a příznivcům fyzikální olympiády přejeme příjemné prožití Vánoc a mnoho úspěchů v novém roce (nejenom v  FO).

Připomínáme, že termín odevzdání domácího kola kategorie A je 11. 1. 2010 (pozor, v některých krajích je tento termín posunut).

 

Zahájení 51. ročníku

Vážení organizátoři předmětové soutěže Fyzikální olympiáda,
vážení vyučující fyziky na základních a na středních školách,
žáci a žákyně základních a středních škol!

V loňském školním roce se dovršilo padesáté výročí od založení předmětové soutěže Fyzikální olympiáda, která má za úkol podporovat zájem žáků o fyziku, vyhledávat žáky talentované v tomto směru a napomoci tak dostatečnému zájmu středoškoláků ke studiu na vysokých školách, zejména přírodovědného a technického zaměření.

Dospěli jste snad již  sami k závěru, že fyzikální poznatky, dovednosti, metody a přístroje jsou pro člověka a pro jeho život v moderní společnosti velmi důležité. Jde nejen o to, co se přímo vyučuje v hodinách fyziky na školách, ale především je pro lidi důležitá fyzika v aplikacích. Lze dokonce s trochou nadsázky říci, že Fyzika je všude kolem nás. Tak se také nazývá edice drobných studijních textů, které naši fyzikální olympiádu doprovázejí.

V letošním roce vás čekají fyzikální úlohy, které jsou tradičně připraveny v jednotlivých kategoriích. Pro středoškoláky jsou to (věkově sestupně) kategorie A, B, C, D. Pro 1. kolo je připraveno 7 úloh, z nichž jedna je experimentální, další úloha navazuje na tzv. studijní text, který jsme pro soutěžící připravili.

Pro žáky škol, plnící základní vzdělání, tedy navštěvující 9. a 8. ročníky nebo odpovídající ročníky víceletých gymnázií, jsou to kategorie E, F. Tam máme problém, že vzdělávací programy jednotlivých škol se mohou podstatně lišit, a proto jsme připravili banku banku úloh, z nichž vybírají sami vyučující fyziky, které z úloh se hodí pro jejich žáky. Kromě úlohy založené na pokusu mohou zvolit i vhodný projekt.

A konečně pro žáky, navštěvujících 7. ročník základního vzdělávání, jsme určili úlohy kategorie G – tato kategorie má spíše náborový záměr a nazývá se ARCHIMÉDIÁDA.

Všechny úlohy se nám zdají  být zajímavé, jsou dostatečně náročné oproti úlohám v učebnici, ale všechny jsou řešitelné na základě vědomostí, které poskytuje školní výuka fyziky. Avšak… někdy jen tyto znalosti nestačí, a budete muset se obrátit zpátky k učebnici, nacházet informace na internetu, podívat se do slovníku, matematicko-fyzikálních tabulek, hledat místa v atlase a někdy dokonce zajít za svým vyučujícím, aby vám poradil.

Pokud byste se dostali opravdu do neřešitelné situace, napište nám. Nezapomeňte však, že na prvním místě je správně číst, potom myslet, uvažovat, studovat a až nakonec, když už není jiného zbytí, vznášet dotazy.

Přejeme vám i v 51. ročníku Fyzikální olympiády hodně hezkých zážitků při řešení úloh a při dalším vážném studiu fyziky a jejích aplikací.

 

Zpráva z mezinárodní fyzikální olympiády

Přečtěte si zprávu o účasti naší delagace na 40. mezinárodní fyzikální olympiádě.

 

Dvě stříbrné a tři bronzové medaile mladých fyziků na MFO

40. mezinárodní fyzikální olympiáda proběhla ve dnech 11. až 19. července 2009 v Mexiku, ve městě Mérida na poloostrově Yucatan. Zúčastnilo se jí letos celkem 316 soutěžících z 68 států, a to přesto, že riskovali tzv. prasečí chřipku.

Po vyřešení tří velmi náročných teoretických úloh a dvou úloh experimentálních byla jako nejlepší vyhodnocena soutěžící z ČLR Handuo Shi. Bylo to poprvé v historii mezinárodních olympiád, kdy prvenství získala dívka.

Naši soutěžící získali stříbrné medaile – Michal Koutný z gymnázia v Třebíči a Jan Humplík z Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, bronzové medaile Richard Polma z gymnázia v Mladé Boleslavi, Jáchym Sýkora z gymnázia Ch. Dopplera v Praze a Petr Ryšavý z gymnázia J. Heyrovského v Praze.

Výsledky českého družstva byly vyrovnané, všichni soutěžící byli na MFO poprvé a dva z nich mají šanci se soutěže zúčastnit i příští rok v Chorvatsku.

Družstvo České republiky vedli prof. Ing. B. Vybíral, CSc. a RNDr. J. Kříž, PhD. Příprava družstva proběhla na Katedře fyziky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, na přípravě se podílela většina členů katedry pod vedením prof. RNDr. Ivo Volfa, CSc.

 

Celostátní soustředění

Celostátní soustředění proběhne opět na chatě Táňa v Krkonoších, letos poprvé v novém termínu v září. Doufáme, že po prázdninovém odpočinku budou studenti plni sil a elánu do studia fyziky. Právě probíhá výběr účastníků, přečtěte si pozvánku. Pokud jste letos uspěli ve II. kole kategorie B nebo jste již řešili kategorii A, ale pozvánka vám přesto nedorazila, obraťte se na organizátory.

 

Simulace k úlohám domácího kola

Jako zajímavé doplnění k řešení úloh domácího kola letošního ročníku, si můžete prostudovat simulace ke čtyřem úlohám vytvořené v Excelu. Modely nám zaslal RNDr. Ivan Charvát, CSc.

 

Řešení domácího kola archimediády

Zveřejňujeme řešení domácího kola Archimediády – kategorie G.

Na základě bodování odevzdaných řešení soutěžících můžeme stanovit jejich pořadí ve třídě nebo ve škole. Žáci se určitě těší na pokračování – druhé kolo. To může proběhnout ve škole pro soutěžící z různých paralelních tříd, školy se mohou dohodnout na společné akci nebo okresní komise uspořádá okresní kolo. Pro druhé kolo vyšla před řadou let publikace ARCHIMÉDIÁDA, obsahující asi 200 námětů pro úlohy, pokusy, hry a zábavy.

 

Úlohy krajského kola

Zveřejňujeme zadánířešení úloh krajského kola kategorií B, C a D.

 

Řešení domácího kola kategorií B, C a D

Zveřejňujeme řešení domácího kola kategorií B, C a D.

 

Fogalerie celostátního kola

Přinášíme vám výběr 118 fotografií z celostátního kola. Autory fotografií jsou Tomáš Mikyška a Stanislav Gottwald.

 

Zpráva o průběhu celostátního kola

Záštitu nad jubilejním 50. ročníkem převzali

 • primátor hl. města Prahy MUDr. Pavel Bém,
 • předseda Akademie věd České republiky prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. a
 • rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Do celostátního kola se svými výsledky z kola krajského kvalifikovalo a bylo pozváno 51 studentů. Pořadatelé přijali 5 omluv, do soutěže nastoupilo 46 soutěžících.

Studenti i porotci byli ubytováni v prostorách Jedličkova ústavu v Praze 4, zde se také stravovali.

Po odpolední prezentaci ve čtvrtek 26. února odjeli všichni účastníci v podvečer na zámek Liblice. Zde v Konferenčním sále uvítal všechny soutěžící i hosty předseda Akademie věd ČR prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.
Pokračování

 

Výsledky celostátního kola

Přinášíme netrpělivě očekávanou tabulku s výsledky celostátního kola 50. ročníku Fyzikální olympiády. Vítězové celostátního kola jsou:

Pořadí  Jméno a příjmení Celkem
1. Jan Humplík 50,5
2. Jáchym Sýkora 48,5
3. Michal Hakl 47,5
4. Michal Koutný 47,0
5. Petr Ryšavý 46,0
6. Richard Polma 45,0
7. Jan Nevoral 44,5
8. Jan Moravec 43,0
9. Jan Matějka 42,5
10.-11. Miroslav Klimoš 40,0
10.-11. Alexander Slávik 40,0
Další pořadí

 

Zádání a řešení celostátního kola

Zveřejňujeme zadání a řešení teoretických úloh celostátního kola.

 

Výsledky domácího kola kategorií E a F

Zveřejňujeme výsledky domácího kola kategorií E a F.

Tento materiál je určen pro organizátory Fyzikální olympiády a pro vyučující fyziky na základních školách a v nižších ročnících gymnázií, kteří opravují úlohy, vyřešené soutěžícími v kategoriích E, F. Výsledky jsou orientačně zaokrouhlené, opravující by měl sledovat nejen získanou číselnou hodnotu, uvedenou ve zprávě soutěžícího, ale i postup řešené úlohy. Každé úloze je přiřazeno celkem 10 bodů.

Pokud se k tomuto materiálu dostanou soutěžící, může jim sloužit jako orientace, zda při svém řešení dospěli ke správnému výsledku. Řešení úlohy je však uznáno jedině v případě, když soutěžící doprovodí své řešení vysvětlujícím komentářem.

 

Program celostátního kola

Zveřejňujeme program celostátního kola. Apelujeme na všechny účastníky, aby se první den přijeli ubytovat včas, protože v 16:30 se odjíždí na slavnostní zahájení na zámek v Liblicích.

 

Celostátní kolo

Od 26. února do 1. března 2009 proběhne v Praze celostátní kolo jubilejního 50. ročníku fyzikální olympiády. Slavnostního zahájení na zámku v Liblicích se zúčastní i ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška, předseda Akademie věd České republiky Václav Pačes a rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl.

Zveřejňujeme pozvánku a základní informace. O podrobnostech programu budeme informovat zítra.

Slavnostní zahájení 50. ročníku Fyzikální olympiády je přístupné i novinářům.

 

Postupující do celostátního kola

Zveřejňujeme seznam postupujících do celostátního kola. Postoupilo 51 z celkového počtu 59 úspěšných řešitelů s bodovým ziskem alespoň 16,5.

Celostátní kolo proběhne v Praze ve dnech 26. února (čtvrtek) až 1. března (neděle). Ve čtvrtek je nástup v odpoledních hodinách tak, aby se mohlo včas odjet na slavnostní zahájení, které proběhne pod záštitou Akademie věd České republiky, v pátek proběhne řešení teoretických úloh, v sobotu úloha praktická a v neděli dopoledne potom slavnostní vyhodnocení výsledků soutěže.

 

Úlohy krajského kola kategorie A

V pátek 23. ledna 2009 proběhlo krajské kolo kategorie A. K náhlédnutí zveřejňujeme zadání a řešení úloh.

Výsledky krajského kola jsou již známy v šesti krajích, přičemž prozatím je 20 úspěšných řešitelů, kterým samozřejmě blahopřejeme.

 

Studijní text pro kategorii D

Studijní text Volf, I. – Jarešová, M.: Fyzika je kolem nás (poloha a její změny) (kategorie D) je od nyní k dispozici ke stažení v sekci Studijní texty.

 

Řešení domácího kola kategorie A

Dnes byl poslední termín odevzdání řešení úloh domácího kola kategorie A. Zveřejňujeme tedy jejich řešení.

 

Nový rok

Přejeme vám velmi úspěšný rok 2009 a doufáme, že fyzikální olympiádě zachováte nadále přízeň.

Dovolujeme si upozornit, že termín odevzdání domácího kola kategorie A je 16. 1. 2009 (vyjma Prahy a Jihomoravského kraje).

 

Oprava v zadání kategorie B

Do zadání první úlohy kategorie B se vloudila malá chyba – místo t2 = 2,45 T1 by tam měla být zadána doba t2 = 1,20 T1. Opravený text úlohy je ke stažení zde. Za chybu se omlouváme.

 

Studijní text pro kategorii C

Ode dneška najdete v sekci Studijní texty ke stažení studijní text pro kategorii C Volf, I. – Jarešová, M. – Ouhrabka, M.: Přenos tepla.

 

Zahájení 50. ročníku

Dnešním dnem, tj. 15. září 2008 zahajujeme další ročník Fyzikální olympiády, předmětové soutěže pro žáky středních a základních škol.

Texty úloh domácího kola kategorií A, B, C a D byly zveřejněny již dříve.

Zveřejňujeme texty úloh domácího kola kategorií E a Fkategorie G.

Byly připraveny studijní texty pro jednotlivé kategorie. Studijní texty pro kategorie A a B jsou již k dispozici ke stažení, studijní texty pro kategorie C a D budou připraveny v nejbližší době (nyní se dokončují).

 

Nový ročník

Fyzikální olympiáda vstupuje do svého padesátého ročníku, které bude slavnostně završeno na celostátním kole v Praze. Srdečně vás vítáme mezi organizátory olympiády.

V tuto chvíli zveřejňujeme zadání domácího kola kategorií A, B, C a D.

 

Úspěch na 39. mezinárodní FO

Přečtěte si o vynikajícím úspěchu našich reprezentantů na 39. mezinárodní fyzikální olympiádě ve Vietnamu. Naši soutěžící získali dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili.

 

Mezinárodní FO, Vietnam

Družstvo České republiky, vedené prof. Ing. Bohumilem Vybíralem, CSc. a RNDr. Janem Křížem, PhD. získalo na 39. mezinárodní fyzikální olympiádě ve Vietnamu

dvě zlaté medaile – Jan Hermann a Dalimil Mazáč,
jednu stříbrnou medaily – Lukáš Ledvina,
dvě čestná uznání – Jakub Marian a Marek Nečada

Všichni účastníci, kteří prošli naší národní soutěží a mj. i soustředěním na Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, byli tedy úspěšní!

Blahopřeji proto všem, kdo pracují ve Fyzikální olympiádě, a děkuji vám za vaši práci.

 

Soustředění před MFO

V Hradci Králové proběhlo přípravné soustředění před 39. mezinárodní fyzikální olympiádou. Soustředění se zúčastnilo celkem 7 olympioniků – soutěžící Jan Hermann, Jakub Marian, Dalimil Mazáč, Marek Nečada, Lukáš Ledvina, náhradník Jakub Michálek a jako host Michal Koutný.

 

Zadání a řešení krajského kola kat. E

Zveřejňujeme zadání a řešení úloh krajského kola kategorie E, které proběhlo v pátek 16. května.

 

Zadání a řešení krajského kola kategorií B, C a D

Zveřejňujeme zadání a řešení krajského kola kategorií B, C a D, které proběhlo včera.

 

Krajské kolo kategorií B, C a D

Krajské kolo kategorií B, C a D se koná za týden ve čtvrtek 17. dubna (i ve Středočeském kraji). Studenti budou řešit čtyři teoretické úlohy a budou na to mít čtyři hodiny čistého času. Podrobné informace o konání krajského kola byste měli obdržet od krajské komise FO.

 

Řešení domacího kola v kategoriích B, C a D

Dnes byl poslední termín pro odevzdání řešení úloh domácího kola kategorií B, C a D. Nyní zveřejňujeme řešení všech úloh. Úspěšní řešitelé budou pozváni do krajkého kola, které se koná ve čtvrtek 17. dubna.

 

Zadání a řešení úloh okresního kola kategorií E a F

Ve středu 2. dubna proběhla okresní kola kategorií E a F. Zadáno bylo pět úloh, přečemž tři úlohy byly pro obě kategorie společné. Zveřejňujeme zadání a řešení úloh.

Soutěžící v kategorii F v okresním kole letos Fyzikální olympiádu končí; příští školní rok na ně čekají další úlohy, zařazené do jubilejního 50. ročníku soutěže. Na nejlepší soutěžící v kategorii E čeká krajské kolo Fyzikální olympiády a po prázdninách mohou pokračovat v naší soutěži na střední škole v kategorii D.

 

Domácí kolo kategorií B, C a D

Na řešení úloh domácího kola zbývá řešitelům poslední měsíc. Termín odevzdání je totiž pátek 4. dubna 2008 s výjimkou Prahy (zde je termín 14. března) a Jihomoravského kraje (zde je termín 28. března). Dodržujte prosím tyto termíny. Řešení odevzdaná později nemůžeme z důvodu regulérnosti soutěže již přijmout.

 

Celostátní kolo kategorie A

Celostátní kolo kategorie A 49. ročníku Fyzikální olympiády se konalo v posledním únorovém týdnu v Karlových Varech. Pořadatelům i sponzorům patří velké uznání a poděkování za po všech stránkách kvalitní přípravu a hladký průběh soutěže i doprovodných akcí. Na základě výsledků krajského kola bylo pozváno 44 soutěžících. Soutěž probíhala v prostorách Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, studenti byli kvalitně ubytováni v nedalekém Domově mládeže.

V úterý 26. února večer byl v Kongresovém sále karlovarském lázeňského hotelu Thermal letošní 49. ročník FO slavnostně zahájen.

Ve středu 27. února dopoledne řešili studenti 4 teoretické úlohy. Na odpoledne byla připravena exkurze na zámek Bečov, odborné komise mezitím opravovaly úlohy. Večer mohli studenti vyslechnout přednášku RNDr. Ladislava Hanyka, Ph.D. Akordy Země.

Druhý soutěžní den, čtvrtek 28. února byl tradičně vyhrazen experimentální úloze, odpoledne se konala prohlídka města, porotci opravovali úlohu. Večerní přednáška Dr. Todorové pojednávala na téma Large Hadron Collider.

V pátek 29. února vyhlásil předseda FO prof. Ivo Volf při slavnostním zakončení v hotelu Thermal výsledky soutěže. Letošní ročník má 11 vítězů, z nich nejvýše dosáhli Jan Hermann z gymnázia v Českém Krumlově, Jakub Marian z gymnázia Prosek v Praze a Dalimil Mazáč z Keplerova gymnázia v Praze.

Skupina nejlepších řešitelů bude na jaře pozvána na soustředění pro 39. ročník Mezinárodní fyzikální olympiády v Hanoji ve Vietnamu.

Pořadatelům děkujeme a všem účastníkům, úspěšným řešitelům i vítězům blahopřejeme.

 

Zadání a řešení úloh celostátního kola

Zveřejňujeme zadání a řešení úloh (teoretických i experimentální) celostátního kola 49. ročníku FO.

 

Výsledky celostátního kola

Dnes bylo slavnostně ukončeno celostátní kolo 49. ročníku Fyzikální olympiády, které se konalo na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech. Zveřejňujeme výsledky. Vítězem se stal Jan Hermann z gymnázia v Českém Krumlově, druhý byl Jakub Marian, třetí Dalimil Mazáč. Všem soutěžícím blahopřejeme.

 

Postupující do celostátního kola

Uveřejňujeme seznam postupujících řešitelů do celostátního kola, které se koná od 26. do 29. února v Karlových Varech. Pozvánka přijde na ředitelství vaší školy. Celkem bylo vybráno 45 úspěšných řešitelů krajského kola.

Program a další podrobnější informace najdete v sekci Celostátní kolo.

 

Výsledky krajského kola kategorie A

Krajské kolo kategorie A již bylo vyhodnoceno ve všech krajích (nicméně ne ve všech jsou výsledky zveřejněny). Celkem je 52 úspěšných řešitelů, 47 řešitelů má alespoň patnáct bodů, 44 má alespoň šestnáct a 41 alespoň sedmnáct. Seznam pozvaných na celostátní kolo bude znám nejpozději 8. února 2008. Pozvánky budou zaslány na ředitelství škol. Instrukce pro účastníky celostátního kola najdete brzy v sekci celostátní kolo.

 

Výsledky řešení úloh domácího kola kategorie E, F

Zveřejňujeme výsledky úloh a návrh hodnocení úloh 1. kola kategorie E, F. Tento studijní materiál byl vytvořen a zveřejněn především jako pomůcka učitelům fyziky, kteří hodnotí řešení úloh Fyzikální olympiády v kategoriích E, F. Může jim také posloužit jako opora a kontrola před poskytováním konzultací soutěžícím.

Připomínáme, že při řešení úloh Fyzikální olympiády je nutné napsat řešení tak, aby byl zřejmý myšlenkový postup řešitele – nestačí tedy uvést jen závěrečný údaj získaný řešením.

 

Výsledky krajského kola kategorie A

Průbežně umísťujeme odkazy na výsledkové listiny krajského kola kategorie A v jednotlivých krajích. Sledujte sekci Krajské kolo. Zatím byly výsledky zveřejněny ve čtyřech krajích – Praha, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj a Zlínský kraj.

 

Zadání a řešení krajského kola kategorie A

Dnes proběhlo krajské kolo kategorie A. Zveřejňujeme zadánířešení úloh.

 

Krajské kolo kategorie A

V pátek 18. ledna se ve všech krajích uskuteční krajské kolo kategorie A. Úspěšní řešitelé domácího kola by měli být pozváni příslušnou krajskou komisí FO. S sebou doporučujeme studentům si vzíti: psací a rýsovací potřeby, papíry, kalkulačku, MFCH tabulky, případně svačinu. K řešení čtyř teoretických úloh budou čtyři hodiny čistého času. Nejlepší řešitelé postoupí do celostátního kola.

 

Řešení domácího kola kategorie A

Zveřejňujeme řešení domácího kola kategorie A, které bylo ukončeno 11. ledna 2008.

 

PF 2008

V předstihu připomínáme, že nejzašší termín odevzdání domácího kola kategorie A je 11. ledna 2008.

Přejeme vám příjemně strávené Vánoční svátky, mnoho štěstí v novém roce a také výdrž při organizaci Fyzikální olmypiády.

 

Studijní texty pro kategorie A a D

Zveřejňujeme elektronickou verzi studijních textů pro kategorie A a D. V kategorii A se jedná o Mechaniku pružného tělesa a v kategorii D o studijní text Fyzika je kolem nás (Práce – výkon – energie). Tištěná verze studijních textů by měla v brzké době dorazit na vaše školy.

 

Zásilka FO

Vážení učitelé, v brzké době byste měli ve škole z krajských komisí FO obdržet zásilku obsahující:

 • Zadání domácího kola kategorií A, B, C a D
 • Zadání domácího kola kategorií E, F a G
 • Instruktážní řešení pro kategorie A, B, C a D
 • Studijní texty
Nabídněte prosím zadání a studijní texty vašim žákům a ponouknete je k řešení úloh.

 

Zahájení 49. ročníku Fyzikální olympiády

Vítáme vás ve 49. ročníku Fyzikální olympiády. Doufáme, že jste si během prázdnin dobře odpočinuli a načerpali mnoho sil do nového školního roku, který vám chceme zpestřit soutěží Fyzikální olympiáda. Ve všech kategoriích jsme již zadali domácí kolo (kategorie A, B, C a D, kategorie E, F, kategorie G).

Fyzika je teoretickým základem techniky, která je pro současnou společnost zcela nepostradatelná. Fyzika je však i součástí lidské kultury, a proto by se měl s jejími výsledky seznámit každý člověk a najít k ní příznivý vztah. Proto žádáme vyučující fyziky, aby se v 49. ročníku FO tato soutěž rozšířila na všechny základní školy v České republice.

 

Znáte časopis Rozhledy matematicko-fyzikální?

Časopis se věnuje popularizaci matematiky, fyziky a astronomie, měl by být ve školní knihovně na každé střední i základní škole. Mnoho obsahu je věnováno práci se žáky, kteří mají prohloubený zájem o tyto předměty.

Informace na adrese:
Jednota českých matematiků a fyziků, sekretariát,
Matematický ústav AV ČR, Žitná 25, 117 10 Praha 1.

Předplatné časopisu zajistíte na adrese:
firma MYRIS TRADE, s.r.o., P.O.BOX 2, V Štíhlách 1311, 142 01 Praha 4,
tel. 234 035 200, e-mail: myris@myris.cz.

 

Aktualizace archivu studijních textů

Provedli jsme úpravy většiny studijních textů z našeho archivu. Jednak byly opraveny drobné chyby, na které nás upozornili pozorní čtenáři (zvlášť Richard Polma). Dále byla změněna sazba fontů, což umožňuje kvalitnější prohlížení souborů ve formátu pdf. Aktulizujte si proto také texty ve vašem počítači.

 

Zadání domácího kola kategorií A, B, C a D

Před tím, než oficiálně zahájíme 49. ročník Fyzikální olympiády, zveřejňujeme zadání úloh domácího kola. Rovněž se omlouváme, neb se zde zadání mohlo objevit dříve. Zadání úloh je také otištěno v Matematicko-fyzikálních rozhledech. Odkazy ke stažení jsou v následující tabulce (pro každou kategorii vždy ve dvou formátech pdfps):

Kategorie A Kategorie B Kategorie C Kategorie D

 

Zpráva o konání MFO

Česká delegacePřinášíme vám slíbené bližší informace o průběhu mezinárodní soutěže. Naší delegaci ještě jednou děkujeme za výbornou reprezentaci České republiky.

 

Vynikající úspěch v mezinárodním kole.

38. MFOVrcholovou světovou soutěž středoškolských studentů ve fyzice – Mezinárodní fyzikální olympiádu – pořádalo ve dnech 12.–22. července Ministerstvo školství Iránské islámské republiky ve městě Isfahán.

České družstvo dosáhlo vynikajícího výsledku – nejlepšího za dobu existence samostatné České republiky – ziskem dvou zlatých, jedné stříbrné a dvou bronzových medailí. Úspěch jednotlivých českých řešitelů je tento (maximum je 50 bodů):

 1. Pavel Motloch (celkově 19.); 45,2 bodů, zlatá medaile,
 2. Dalimil Mazáč (celkově 27.); 44,4 bodů, zlatá medaile,
 3. Jakub Benda (celkově 59.); 39,4 bodů, stříbrná medaile,
 4. Marek Scholle (celkově 109.); 34,3 bodů, bronzová medaile,
 5. Lukáš Ledvina (celkově 122.); 33,8 bodů, bronzová medaile.
Bližší informace o průběhu mezinárodní soutěže zveřejníme v průběhu příštího týdne.

 

Reprezentace na MFO

Na 38. Mezinárodní fyzikální olympiádě v Íránu nás bude reprezentovat družstvo ve složení Pavel Motloch, Jakub Benda, Marek Scholle, Dalimil Mazáč, Lukáš Ledvina.

 

Studijní texty Kapitoly z matematiky

V nakladatelství MAFY Hradec Králové vyšel soubor sedmi studijních textů Kapitoly z matematiky pro řešitele FO. Zveřejňujeme jejich elektronickou verzi. Texty se zabývají funkcemi, diferenciálním a integrálním počtem ve fyzice, diferenciálními rovnicemi, vektory, souřadnicemi a matematikou křivek. Autory textů jsou Miroslava Jarešová a Ivo Volf. Přílohou studijních textů je CD ROM Matematika ve fyzice, na kterém jsou k jednotlivým tématů interaktivní výukové programy, učební texty a další materiály.

 

Zadání a řešení krajského kola kategorie E

Zveřejňujeme zadání a řešení krajského kola kategorie E, které se konalo 18. května 2007.

 

Celostátní soustředění

Od 2. 6. do 16. 6. 2007 se bude konat celostátní soustředění na horské chatě Táňa v Peci pod Sněžkou. Vybraní úspěšní řešitelé kategorie A a B (příp. C) byli o svém pozvání vyrozuměni dopisem. Zvěřejňujeme podrobnější informace o programu soustředění.

 

Zadání a řešení krajského kola kategorie B, C a D

V pátek 20. 4. proběhlo krajské kolo kategorií B, C a D. Zveřejňujeme zadánířešení úloh. Výsledky krajských kol hledejte na webových stránkách krajských komisí. Soutěžící na 1. až 3. místě obdrží věcnou cenu, úspěšní řešitelé dostanou diplom úspěšného řešitele.

 

Řešení domácího a okresního kola kategorií E a F

Zvěřejňujeme úplné řešení domácího kola kategorií E a F a také zadání a řešení okresního kola kategorií E a F.

 

Řešení domácího kola kategorie B, C a D

Zvěřejňujeme řešení domácího kola kategorie B, C a D. Termín odevzdání byl ve středu. Úspěšní řešitelé budou postupovat do krajského kola.

 

Studijní text pro kategorii C

Se zpožděním (za což se omlouváme) zvěřejňujeme studijní text pro kategorii C Prachař J.: Úlohy z mechaniky III. Bohužel se nejedná o konečnou verzi, text ještě dozná drobných změn, na které vás upozorníme. Současná podoba však bude určitě dobře sloužit jako příprava na krajské kolo.

Pokud v textu objevíte nějaké chyby, budeme rádi, když nás na ně upozorníte.

 

Oprava ve studijním textu pro kategorii D

Ve studijním textu pro kategorii D bylo opraveno několik drobných chyb. Najdete ho ke stažení zde,

 

Úlohy celostátního kola

Zveřejňujeme zadání a řešení úloh (teoretických i experimentálních) celostátního kola.

 

Výsledky celostátního kola

Gymnázium M. KoperníkaDnes byl slavnostně ukončeno celostátní kolo 48. ročníku fyzikální olympiády, které se konalo na gymnáziu M. Koperníka v Bílovci. Celostátní kolo proběhlo hladce, v příjemné domácí atmosféře Bíloveckého gymnázia. Úlohy byly hezké, účastníci je řešili úspěšně. Veliký dík proto zaslouží hlavní organizátorka a spoluautorka experimentální úlohy RNDr. Radmila Horáková.

První dvě místa obsadili se stejným bodovým ziskem 59 b. Pavel Motloch a Dalimil Mazáč. Na třetím místě jsou opět dva soutěžící, a to Jan Hermann a Lukáš Ledvina. Páte místo obsadil Jakub Benda. Celkem bylo vyhlášeno 12 vítězů a 32 úspěšných řešitelů. Nejlepší dívkou byla Hana Bendová, která obdržela 27 bodů. Kompletní výsledky najdete zde. Vítězové se nyní budou připravovat na mezinárodní fyzikální olympiádu, která se tentokrát koná v Íránu.

 

Studijní text pro kategorii D

Konečně zveřejňujeme studijní text pro kategorii D Volf, I. – Jarešová, M.: Fyzika je kolem nás (Pohyb a síla). Text by měl být doručen na vaše školy rovněž v tištěné podobě.

 

Výsledky řešení úloh domácího kola kategorie E, F

Zveřejňujeme výsledky řešení úloh domácího kola kategorie E a F. Výsledky jsou určeny pouze pro učitele fyziky jako pomůcka k opravě a hodnocení! Řešení úloh soutěžícími musí být doprovázeno slovním komentářem, z něhož musí být zcela jasný myšlenkový postup, který byl při řešení použit.

Pro řešitele fyzikální olympiády slouží výsledky nanejvýš jako rychlá kontrola toho, že při řešení dospěli ke správným závěrům.

Kompletní řešení úloh zvěřejníme po termínu odevzdání domácího kola.

 

Celostátní kolo

Již za týden v termínu 27. 2. – 2. 3. 2007 se bude konat celostátní kolo 48. ročníku Fyzikální olympiády na gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci. Podrobnosti k organizaci, příjezdu a prezenci najdete zde. Tešíme se tam s vámi na viděnou.

 

Postupující do celostátního kola

Krajské kolo kategorie A již bylo opraveno ve všech krajích. Seznam postupujících do celostátního kola najdete zde.

Postupujícím srdečně blahopřejeme a  těšíme se na shledání v Bílovci od 27. února do 2. března.

 

Prozatimní stav z krajů

K 30.1. byly uveřejněny výsledky v 10 ze 14 krajů. Prozatím 43 řešitelů dosáhlo alespoň 26 bodů, z čehož 38 řešitelů má minimálně 28 bodů, z čehož 30 řešitelů si připsalo 30 bodů a více. Do celostátního kola postoupí přibližně prvních 50 řešitelů podle pořadí v jednotné celostátní tabulce.

 

Informace o průběžných výsledcích

Výsledky krajského kola kategorie A již byly zveřejněny v polovině krajů. Podle těchto výsledků by bodová hranice pro postup do celostátního kola byla 25–27 bodů.

 

Krajské kolo kategorie A – řešení a výsledky

Dnes proběhlo krajské kolo kategorie A. Zvěřejňujeme řešení úloh. Doufáme, že se vám úlohy líbily a že jste s výsledky studentů spokojeni. Zhruba 50 nejlepších řešitelů postoupí do celostátního kola.

 

Krajské kolo kategorie A

V pátek 19. ledna se bude konat krajské kolo kategorie A. Pozvánky na toto kolo byste měli dostat na vaše školy z krajských komisí. S sebou si vezměte psací potřeby, kalkulačku, Matematicko-fyzikální tabulky, prázdné papíry, případně svačinu. Přípravu nepodceňte, nezapomeňte dobře prostudovat studijní text (tentokrát se vám bude hodit znát studijní texty pro kategorii A i B). Nejlepší řešitelé postupují do celostátního kola.

 

Domácí kolo kategorie A

Na řešení úloh domácího kola kategorie A zbývá studentům poslední týden. Termín odevzdání je 12. ledna. Přesto doufáme, že všichni jste vyřešené úlohy již odeslali na krajskou komisi. Upozorňujeme, že v řadě krajů jsou termíny odevzdání domácího kola posunuté na dřívější datum, aby bylo možné úlohy včas opravit. Seznam postupujících do krajského kola se dozvíte v dopise od krajské komise či výsledky hledejte na stránkách krajských komisí.

 

Nové stránky Liberckého kraje

Krajská komise Fyzikální olympiády Libereckého kraje má nové webové stránky na adrese http://fo.sportgym.cz.

 

Studijní texty

Ke studijním tématům 48. ročníku vyšly (či vyjdou) následující studijní texty:
Kategorie A: Jírů, J.: Diferenciální počet ve fyzice
Kategorie B: Šedivý, P.: Obvody střídavého proudu s lineárními jednobrany a dvojbrany.
Kategorie C: Prachař, J.: Úlohy z mechaniky III (Zákony zachování)
Kategorie D: Volf, I.: Fyzika je kolem nás.

Některé studijní texty jsou již k dispozici ke stažení. Studijní texty budou rovněž distribuovány na školy.

 

Vítejte ve 48. ročníku

Vítejte ve 48. ročníku předmětové soutěže Fyzikální olympiáda. Pro váše žáky máme připravené zadání domácího kola všech kategorií (kategorie A–D, Kategorie E, F, Kategorie G). Doufáme, že každý z nich najde několik úloh, které si s chutí vyřeší. Brožurky se zadáním úloh a se studijními texty, které jste obdrželi od předsedů krajských komisí, předejte svým žákům, kteří mají zájem řešit Fyzikální olympiádu.

V průběhu roku vás na těchto stránkách budeme o aktuálním dění ve Fyzikální olympiádě včas informovat. Oficiálně platné termíny najdete zde.

Těšíme se na shledání s vámi na akcích pořádaných Fyzikální olympiádou.

 

Zadání úloh domácího kola A, B, C a D 48. ročníku

V předstihu zvěřejňujeme zadání úloh domácího kola kategorií A, B, C a D 48. ročníku Fyzikální olympiády. Aktualizace stránek pro nový ročník včetně platných termínů proběhne v nejbližší době.

Kategorie AKategorie BKategorie CKategorie D
pdf verze ps verzepdf verze ps verzepdf verze ps verzepdf verze ps verze

 

Zpráva o účasti na 37. MFO

V červenci 2006 se delegace České republiky ve složení Prof. RNDr. Ivo Volf, CSc. (vedoucí), Prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc. (pedagogický vedoucí), Marek Pechal (soutěžící), Petr Smítal (soutěžící), Radek Žlebčík (soutěžící), Pavel Motloch (soutěžící), Marek Scholle (soutěžící) účastnila 37. Mezinárodní fyzikální olympiády, kterou pořádala Singapurská republika.

Soutěžící záskali jednu stříbrnou medaili, tři bronzové a jedno čestné uznání, celkově se jako družstvo umístili na 23.–25. místě z celkového počtu 84 zemí. Podrobosti najdete zde.

 

Upravené studijní texty

archivu studijních textů jsou nově upravené studijní texty Šedivý, P.: Obvody střídavého proudu s lineárnímy jednobrany a dvojbranyJírů, J.: Diferenciální počet ve fyzice. Stáhněte si proto jejich aktuální verze.

 

Oprava ve studijním textu Úlohy z mechaniky II

Ve studijním textu Prachař, J., Trnka, J.: Úlohy z mechaniky II byly opraveny dvě chyby v řešení úloh. Chyby objevily pečliví čtenáři studijního textu z řad studentů. Za chyby se omlouváme a děkujeme za jejich nalezení. Opravenou elektronickou verzi textu si můžete stáhnout.

 

Krajské kolo kategorií B, C a D

Zveřejňujeme zadání a řešení krajského kola kategorií B, C a D, které proběhlo v pátek 21. dubna. Výsledky krajských kol hledejte na stránkách krajských komisí. První tři řešitelé v každém kraji obdrží věcnou cenu. Nejlepší úspěšní řešitelé se budou moci zúčastnit celostátního soustředění.

 

Řešení domácího kola

Zveřejňujeme řešení úloh domácího kola kategorií B, C a D a domácího kola kategorií E a F.

 

Videokazety "Cesty k vědění"

Chtěli bychom vás upozornit na možnost objednat si videokazety "Cesty vědění".

 

Složení Ústřední komise FO

Na návrh JČMF byla ministerstvem školství na konci minulého roku jmenována nová Ústření komise FO. Délka jejího funkčního období je pět let. Složení Ústřední komise FO.

 

Oprava v textu Diferenciální počet ve fyzice

Ve studijním textu Diferenciální počet ve fyzice byly opraveny drobné chyby, studijní text naleznete ke stažení v Archivu studijních textů.

 

Nový organizační řád

V sekci Co je Fyzikální olympiáda? naleznete nový organizační řád Fyzikální olympiády s účinností od 8. 11. 2005.

 

Celostátní kolo Fyzikální olympiády

Západočeská UniverzitaO úterý 21. února do pátku 24. února proběhlo v Plzni celostátní kolo Fyzikální olympiády pod záštitou rektora Západočeské Univerzity v Plzni doc. Ing. Josefa Průši, CSc.a hejtmana Plzeňského kraje MUDr. Petra Zimmermanna. Celostátní kolo mělo vysokou úroveň, organizátoři zaslouží poklonu.

Řešitelé, kterých přijelo 49 (z toho 8 dívek), dosáhli dobrých výsledků. Absolutním vítězem je Marek Pechal, který obhájil loňské prvenství. Mezi dvanáct vítězů se rovněž po roce opět probojoval Pavel Motloch, který na mezinárodní olympiádě ve Španělsku získal stříbrnou medaili. Letos pět vybraných studentů pojede na mezinárodní olympiádu do Singapuru. Dalších 26 řešitelů celostátního kola bylo úspěšných.

 

Postupující do celostátního kola

Do celostátního kola bylo vybráno padesát nejlepších řešitelů regionálního kola, bodová hranice pro postup je 20,5. Všem postupujícím blahopřejeme a těšíme se naviděnou v Plzni.

 

Výsledky domácho kola kategorií E a F

Zveřejňujeme výsledky domácího kola kategorií E a F. Tento materiál je určen pouze pro učitele fyziky jako pomůcka k opravě a hodnocení! Řešení studentů musí být doprovázeno slovním komentářem, z něhož musí být zcela jasný myšlenkový postup, který byl při řešení použit.

 

Výsledky regionálního kola kategorie A v dalších krajích

Úlohy regionální kola kategorie A byly opraveny v Jihočeském a Libereckém kraji. Výsledky ještě nezvěřejnil Ústecký a Moravskoslezský kraj.

 

Celostátní kolo

Podrobnosti o celostátním kole najdete na nových oficiálních stránkách celostátního kola, které se bude konat od 21. do 24. února v Plzni.

 

Výsledky regionálního kola kategorie A v dalších krajích

Regionální kolo kategorie A bylo opraveno v Jihomoravském, Zlínském kraji a v kraji Vysočina. Počet úspěšných řešitelů se rozrostl na 56. Úlohy zbývá opravit ve čtyřech krajích.

 

Studijní text pro kategorii C

V sekci Studijní texty si můžete ode dneška stáhnout studijní text pro kategorii C – Úlohy z mechaniky II (Otáčení tuhého tělesa).

 

Výsledky ze Středočeského kraje

Behěm včerejšího dne byly zveřejněny výsledky ve Středočeském kraji, ve kterém úlohy úspěšně vyřešili čtyři řešitelé.

 

Další výsledky regionálního kola

Výsledky regionálního kola kategorie A byly včera zveřejněny v Karlovarském, Olomouckém, Plzeňském a Pardubickém kraji (odkazy na vysledkové listiny). V šesti krajích je zatím celkem 34 úspěšných řešitelů.

 

Zadání a řešení regionálního kola kategorie A

Zveřejňujeme zadání a řešení úloh regionálního kola kategorie A, které se konalo v pátek 20. února.

 

Oprava řešení domácího kola kategorie A

V řešení druhé úlohy domácího kola kategorie A byla drobná chyba. Opravená řešení najdete v sekci Domácí kolo.

 

Výsledky regionálního kola kategorie A

V pátek 20. února proběhlo regionální kolo kategorie A. Výsledky studentů hledejte na stránkách regionálních výborů. Odkazy přímo na výsledkové listiny v jednotlivých krajích najdete zde – tento seznam bude průběžně aktualizován. Výsledkové listiny nejdříve zvěřejnili v Praze a v Hradci Králové.

Do celostátního kola bude postupovat nejvýše padesát úspešných řešitelů regionálního kola.

 

Regionální kolo kategorie A

V pátek 20. ledna se bude konat regionální kolo kategorie A. Pozvánky na toto kolo byste měli dostat na vaše školy z regionálních výborů. S sebou by si studenti měli vzít psací potřeby, kalkulačku, Matematicko-fyzikální tabulky, prázdné papíry, případně svačinu. Přípravu ať studenti nepodcení a dobře prostudují studijní text, nejlepší řešitelé postupují do celostátního kola.

 

Řešení domácího kola kategorie A

Jelikož již termín odevzdání úloh domácího kola kategorie A proběhl ve všech krajích, zvěřejňujeme řešení úloh.

 

Studijní text o Diferenciálním počtu

V archivu studijních textů najdete nový studijní text Josef Jírů: Diferenciální počet ve fyzice (, ), který se zabývá důležitým a nezbytným matematickým aparátem fyziky. Text je určen studentům od 2. ročníků gamnázií, žádné znalosti diferenciálního počtu z matematiky nejsou vyžadovány.

 

Odevzdání úloh domácího kola kategorie A

Upozorňujeme, že termín odevzdání úloh domácího kola kategorie A je 13.1.2006. Vzhledem ke korektnosti není možné pozdě odevzdané úlohy do soutěže zařadit.

 

Šťastný nový rok

Přejeme všem šťastný nový rok a těšíme se na shledání u Fyzikální olympiády.

 

Oprava ve studijním textu Zobrazení čočkami

Do studijního textu Zobrazení čočkami se vloudila malá chybička (na str. 23, 3. řádku, kde má být ve vzorci +). Opravený studijní text si můžete stáhnout v sekci Studijní texty.

 

Studijní texty

Studijní texty k probíhajícímu ročníku fyzikální olympiády jsou:

Trnka, J.: Zobrazení čočkami (kategorie A)
Vybíral, B.: Aplikovaná mechanika tekutin (turbíny, rakety, letadla) (kategorie B)
Prachař, J. – Trnka, J.: Úlohy z mechaniky II (Otáčení tuhého tělesa) (kategorie C)
Šedivý, P. – Volf, I.: Dopravní kinematika a grafy (kategorie D)

Zde si je také můžete stáhnout v elektronické podobě. Studijní texty budeme prostřednictvím regionálních výborů distribuovat na školy.

Na téma studijního textu je vždy zaměřena jedna úloha v domácím a regionálním kole.

 

Astronomická olympiáda

Astronomická olympiáda je soutěž pro žáky základních a středních škol, kterou pořádá Astronomická společnost České republiky. Prosíme učitele fyziky, aby seznámili s touto soutěží zájemce z řad žáků základních škol i víceletých gymnázií. Podrobnosti jsou k dispozici na webové stránce olympiada.astro.cz.

 

Znáš časopis Rozhledy matematicko-fyzikální?

Přílohou letáku s úlohami Fyzikální olympiády, který rozesíláme na školy, je materiál zaměřený na propagaci dalších aktivit. Jednou z nich je Astronomická soutěž, další je časopis Rozhledy matematicko-fyzikální.

Časopis se věnuje popularizaci matematiky, fyziky a astronomie, měl by být ve školní knihovně na každé střední i základní škole. Mnoho obsahu je věnováno práci se žáky, kteří mají prohloubený zájem o tyto předměty. Tento časopis po dva roky nevycházel, ale redakční rada připravila v lednu 2005 jeho renesanci. Informace o předplatném.

 

Nové stránky regionálních výborů

Rádi bychom upozornili na nové stránky některých regionálních výborů. Nový web má Karlovarský kraj (fo.cuni.cz/kvary), Středočeský kraj (fo.czechian.net) a vzhled stránek předělali v Praze.

 

Zadání úloh domácího kola FO pro základní školy

Zveřejňujme zadání úloh domácího kola kategorií E a FArchimediády.

Fyzika je teoretickým základem techniky, která je pro současnou společnost zcela nepostradatelná. Fyzika je však i součástí lidské kultury, a proto by se měl s jejími výsledky seznámit každý člověk a najít k ní příznivý vztah. Proto žádáme vyučující fyziky, aby se v 47. ročníku tato soutěž rozšířila na všechny základní školy v České republice.

 

Vítejte ve 47. ročníku Fyzikální olympiády

Vítáme vás v novém ročníku středoškolské soutěže Fyzikální olympiáda, která ve školním roce 2005/2006 vstupuje již do svého 47. ročníku.

Zveřejňujeme zadání domácího kola pro kategorie A, B, C a D. Harmonogram souteže najdete v sekci termíny. Přejeme vám mnoho úspěchů a děkujeme za pomoc při organizaci Fyzikální olympiády.

 

Stříbrná medaile ze Španělska

Logo 36. Mezinárodní Fyzikální olympiády, Salamanca, ŠpanělsNaše reprezentace na 36. Mezinárodní fyzikální olympiádě ve Španělsku ve složení Pavel Motloch, Petr Houštěk, Petr Morávek, Pavel Kučera, Petr Čermák získala jednu medaili a čtyři čestná uznání. Stříbrnou medaili si zasloužil Pavel Motloch, který studuje druhý ročník na gymnáziu ve Frýdku–Místku. Jemu i ostaním reprezentantům gratulujeme.

 

Hezké prázdniny

Přejeme všem učitelům, kteří se podílejí na Fyzikální olympiádě, krásné prázdniny a těšíme se na setkání v příštím školním roce u 47. ročníku FO.

 

36. Mezinárodní Fyzikální olympiáda

Aktuální informace o Mezinárodní fyzikální olympiádě, která se bude konat 3. – 12. července 2005 v Salamance ve Španělsku, najdete v tomto článku, kde je i odkaz na oficiální stránky.

 

Okresní a krajské kolo kategorií E a F

Nyní si můžete přečíst a stáhnout zadání a řešení okresního kola kategorií E a F a také zadání a řešení krajského kola kategorie E. Vše najdete v článku Kategorie E, F.

 

Řešení Archimediády

Zveřejňujeme řešení Archimediády 2005. Najdete ho na stránce o Archimediádě.

 

Web ústeckého kraje

Regionální výbor ústeckého kraje má nové webové stránky. Odkaz na ně najdete na přehledu stránek regionálních výborů.

 

Domácí kolo Archimediády

Dnes mouhou vaši studenti naposledy odevzdat úlohy domácího kola Archimediády. Druhé kolo proběhne koncem května, o jeho průběhu se poraďte s Okresním výborem FO.

 

Řešení úloh regionálního kola

V sekci regionální kolo si nyní můžete přečíst a stáhnout řešení úloh regionálního kola kategorií B, C a D, které proběhlo dnes. Výsledky vašich studentů hledejte na stránkách regionálních výborů.

 

Zadání úloh regionálního kola

Zveřejňujme zadání úloh regionálního kola kategorií B, C a D, které se konalo/koná dnes. Behěm dne uveřejníme také řešení úloh.

 

Regionální kolo pro kategorie B, C a D

Regionální kolo pro úspěšné řešitele domácího kola kategorií B, C a D se uskuteční v pátek 22. 4. 2005. O místě a času konání byste se měli dozvědět od regionálních výborů FO.

Jako přípravu by si studenti měli prostudovat vydané brožurky ke studijním tématům.

 

Řešení domáciho kola

Dnes měli studenti poslední možnost odevzdat svá řešení domácího kola kategorií B, C a D. Proto zveřejňujeme řešení úloh.

O postupu vašich studentů do regionálního kola byste se měli dozvědět od regionálních výborů FO. (Připomínáme, že postupuje ten, kdo úspěšně vyřeší alespoň pět úloh a vyřeší (i třeba neúspěšně) zadanou experimentální úlohu.) Regionální kolo se koná příští týden v pátek.

 

Domácí a okresní kolo kategorií E a F

Ve středu 30. března proběhlo okresní kolo kategorií E a F pro úspěšné účastníky domácího kola. Stáhnout si můžete řešení úloh domácí kola.

Výsledky byste se měli dozvědět od okresních výborů FO. Nejlepší řešitelé okresního kola budou odměněni, v kategorii E mohou postoupit do krajského kola.

 

Zadání a řešení úloh celostátního kola

Zveřejňujeme zadání a řešení celostátního kola 46. kola Fyzikální olympiády. Stáhnout si můžete jak teoretické úlohy, tak praktickou úlohu ve formátu ps a pdf.

 

Oprava výsledkové listiny celostátního kola

Dodatečně se našlo řešení 3. úlohy Františka Sedláka – účastníka celostátního kola. Řešení bylo prohlédnuto a ohodnoceno šesti body. Tím František Sedlák získal místo 32,5 bodů celkem 38,5 bodů a posunul se ve výsledkové listině nahoru. Tímto se Františkovi Sedlákovi omlouváme.

 

Výsledky celostátního kola

Gymnázium Boženy NěmcovéCelostátní kolo 46. ročníku Fyzikální olympiády, které se konalo 22. až 25. března 2005 v Hradci Králové na Gymnáziu Boženy Němcové, proběhlo úspěšně. Jeho organizátoři pod vedením Mgr. Václava Šády si zaslouží pochvalu.

Celkem se celostátního kola zúčastnilo 28 soutěžících (z toho dvě dívky). Výsledkovou listinu najdete zde. Titul úspěšný řešitel má 21 účastníků, prvních osm jsou vítězové celostátního kola a z nich budou vybráni ti, kteří se zúčastní Mezinárodní olympiády ve Španělsku.

 

Nový vzhled

Stránky Fyzikální olympiády dnes mění svůj vzhled! Doufám, že se vám budou líbit. Barvy a písmo byly změněny tak, aby lépe vyhovovaly vašim očím. Snažil jsem se také zpřehlednit menu.

Pokud máte přece nějaké připomínky, můžete je vyjádřit v diskusním fóru. Budeme také rádi, když nás upozorníte na případné chyby, které se zde mohou dočasně objevovat.

 

Celostátní kolo

Celostátní kolo 46. ročníku fyzikální olympiády se uskuteční v Hradci Králové v termínu 22. až 25. března 2005 (úterý až pátek). Seznam soutěžících, kteří budou na toto kolo pozváni, najdete zde.

Vybráni byli všichni úspešní řešitelé, postoupilo celkem 29 soutěžicích, z každého kraje se celostátního kola zúčastní alespoň jeden, výjimku tvoří Ústecký a Olomoucký kraj. Všem soutěžícím budou doručeny pozvánky písemně.

 

Vyhodnocení druhého kola – aktualizace

Ve výsledcích regionálního kola již najdete výsledkové listiny z 11 krajů. Celkový počet úspešných řešitelů je zatím 23, přičemž v Olomouckém kraji nebyl úspěšný řešitel ani jeden. Seznam postupujících do celostátního kola zde co nejdříve zveřejníme.

 

Vyhodnocení druhého kola kategorie A

Druhé kolo kategorie již bylo vyhodnoceno v polovině krajích. Výsledky můžete průběžně sledovat.

Zdá se, že úlohy byly pro studenty příliš obtížně, neboť v 7 zatím opravených krajích je pouze 19 úspěšných řešitelů. S největší pravděpodobností tedy všichni úspěšní řešitelé postupují do celostátního kola.

 

Výsledky regionálního kola kategorie A

Výsledky regionáního kola kategorie A hledejte na stránkách svých regionálních výborů (viz pravý sloupec), odkazy přímo na výsledkové listiny najdete zde. Například Praha a Hradec Králové již mají regionální kolo vyhodnocené.

Seznam postupujících do celostátního kola v Hradci Králové zveřejníme zde.

 

Zadaní a řešení druhého kola kategorie A

Zveřejňujeme zadánířešení druhého regionálního kola kategorie A, které se uskutečnilo dnes v jednotlivých krajích.

 

Regionální kolo kategorie A

V pátek 21. ledna se bude konat regionální kolo kategorie A. Pozvánky na toto kolo byste měli dostat z regionálních výborů. Studenti by si s sebou měli vzít psací potřeby, kalkulačku, Matematicko-fyzikální tabulky, prázdné papíry, případně svačinu. Nejlepší řešitelé postupují do celostátního kola.

 

Řešení domácího kola kategorie A

V sekci Domácí kolo nyní najdete kompletní řešení domácího kola kategorie A.

 

Řešení kategorie E a F

V sekci pro kategorie E a F najdete řešení domácího kola kategorií E a F.

 

Termín odevzdání kategorie A

Dnes máte poslední možnost odeslat řešení vašich studentů domácího kola kategorie A na regionální výbor vašeho kraje. Pokud studenti splní podmínky pro postup do druhého kola, které se koná 21. ledna, dostanete na školu povánku, kde bude uvedeno i místo konání.

Řešení domácího kola co nejdříve zveřejníme.

 

Šťastný nový rok

Přejeme Vám všem hodně úspěchů v roce 2005.

 

Odevzdání úloh kategorie A

Připomínáme, že na řešení úloh domácího kola kategorie A mají studenti zhruba ještě měsíc času. Termín odevzdání je 14. ledna 2005.

V některých krajích je však termín odevzdání dříve z důvodu většího počtu řešitelů. Sledujte proto stránky regionálních výborů.

 

Studijní text pro kategorii B

Netrpělivě očekávaný studijní text Mechanika ideálních plynů pro kategorii B si nyní můžete stáhnout v sekci Studijní texty. Text bude rovněž distribuován v papírové podobě na školy, rozdejte ho svým sudentům, kteří řeší kategorii B.

Připomínáme, že úkolem studentů, je prostudovat si text, protože z něj vycházejí úlohy domácího i regionálního kola.

 

Termíny

V sekci Termíny neleznete termíny pro odevzdání domácího kola a termíny konání dalších kol aktuálního 46. ročníku Fyzikální olympiády. Nejbližší termíny jsou zvýrazněny tučně.

 

Studijní text pro kategorii D

Tématem studijního textu pro kategorii D jsou v letošním ročníku FO jednoduché soustavy spojené vláknem. Nyní si ho můžete stáhnout v elektronické podobě stejně jako studijní texty pro ostatní kategorie. Připomínáme, že úkolem studentů je text si během domácího kola prostudovat, neboť z něj vychází úloha regionálního kola.

Výtisky studijních textů, které zasíláme na školy, rozdejte řešitelům FO.

 

Oprava v zadání kategorie C

Omlouváme za drobnou chybu v zadání domácího kola letošního ročníku kategorie C. V poslední úloze byla uvedena špatná jednotka objemu. Na stránkách najdete již opravenou verzi.

 

Zadání úloh kategorií E, F a G

Zveřejňujeme také zadání úloh domácího kola kategorií E, FArchimediády. K dispozici jsou i ve formátu pdf. Čas na řešení úloh v kategoriích E a F mají žáci do 18. března 2005, termín odevzdání úloh Archimediády je 6. května 2005.

 

Zadání úloh

Zveřejňujeme zadání úloh domácího kola kategorií A, B, C a D. Studenti si mají také prostudovat studijní texty, ze kterých vychází vždy jedna úloha v každém kole. Termín odevzdání řešení úloh pro kategorii A je 14. 1. 2005, pro ostatní kategorie 15. 4. 2005.

 

Nové stránky FO

Toto je prozatím pracovní verze stránek Fyzikální olympiády. Doufáme, že se vám líbí a jste spokojeni s obsahem. Svůj názor na ně můžete vyjádřit v diskusním fóru.