Archiv celostátních kol

Praha, 2009

Celostátní kolo 50. ročníku Fyzikální olympiády se konalo od 26. února do 1. března 2009 v Praze.

Pozvánka na celostátní kolo FO kategorie A

Praha, 26. února až 1. března 2009

Vážení členové ÚK FO, vážení předsedové KK FO, ctění hosté, milí studenti,

v Praze se ve dnech 26. února až 1. března 2009 koná celostátního kolo kategorie A 50. ročníku Fyzikální olympiády. Záštitu nad jubilejním 50. ročníkem převzali

  • primátor hl. města Prahy MUDr. Pavel Bém,
  • předseda Akademie věd České republiky prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. a
  • rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Na základě výsledků v krajském kole letošní FO kategorie A rozhodla Ústřední komise FO o postupu 51 studentů do kola celostátního.

Postupujícím blahopřejeme a do Prahy na celostátní kolo vás tímto všechny srdečně zveme.

Základní informace

Příjezd

Po příjezdu na vlakové Hlavní (Wilsonovo) nádraží nebo na Ústřední autobusové nádraží Florenc jeďte Metrem trasou C (postačí nepřestupová jízdenka za 18 Kč) směrem na Háje, a to do stanice Vyšehrad. Od výstupu z vlaku držte stále východní směr kolmý ke směru jízdy, podél prostranství před Kongresovým centrem a po zhruba 500 m dojdete k areálu Jedličkova ústavu (viz plánek). Jízdenky předložte při prezentaci, bude Vám proplacen dvojnásobek jízdného. Upozorňujeme, že nemůžeme proplácet jízdenky na spoje SC Pendolino a jízdenky 1. třídy.

Plánek cesty

Prezentace a Ubytování

Prezentace soutěžících, členů ÚK FO, předsedů KK FO a hostů proběhne ve čtvrtek 26. února od 12 do 15 hodin v areálu Jedličkova Ústavu (JUS) v Praze 4 Na Pankráci, a to ve dvou budovách:

  • Soutěžící jsou ubytováni v objektu Topolka F, ulice Na Topolce 1/1350.
  • Členové ÚK FO, předsedové KK FO a hosté jsou ubytováni v objektu TAP, v ulici Na Pankráci 13/479.

Stravování

Ve školní jídelně Jedličkova ústavu, v budově Škola (žlutá budova). S ohledem na omezenou kapacitu stravovacího prostoru je výdej jídel rozdělen pro dvě skupiny, do nichž jsme si dovolili ubytované podle počtu rozdělit. První skupinu s včasnějším nástupem tvoří soutěžící z českých krajů (včetně Vysočiny), druhou skupinou s pozdějším nástupem jsou Moravané a všichni členové ÚK FO, předsedové KK FO a hosté. Prosíme vás také zde o dochvilnost.

Poznámka: na čtvrtek odpoledne si občerstvení vezměte s sebou, večeře vás čeká až na zámku zhruba v půl osmé.

S sebou nezapomeňte

  • občanský průkaz pro prezentaci,
  • psací a rýsovací potřeby, kalkulačku, budíka (abyste nezaspali).
  • Doporučujeme i sportovní oblečení, k dispozici budeme mít tělocvičnu.

Upozornění

S ohledem na skutečnost, že 50. ročník je jubilejní, provází soutěž i program společenský. Z toho důvodu Vás prosíme o dochvilnost, dodržování časů, jak je najdete v programu při příjezdu. K prezentaci ve čtvrtek se dostavte raději včasněji, neboť již v 16:30 odjíždíme od areálu JUS ke slavnostnímu zahájení soutěže na zámek Akademie věd do Liblic u Mělníka. Vhodný je společenský oděv.

Prosíme Vás o potvrzení účasti nejpozději do pondělí 23. února na adresu praha@fo.cuni.cz.

Stojíte-li o vegetariánskou stravu, uveďte to ve své odpovědi.

Těšíme se na Vás.

Soutěž z pověření Ministerstva školství, mládeže a  tělovýchovy vyhlašuje Jednota českých matematiků a fyziků a její celostátní kolo letos spolupořádají Akademie věd České republiky, Matematicko-fyzikální fakulta UK a Gymnázium Jana Keplera.

Financování a sponzoři

Rádi připomínáme, že Fyzikální olympiáda je tradičně pořádána s finanční podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Jubilejní ročník se koná také zásluhou velkorysého organizačního i finančního přispění Akademie věd České republiky, Fyzikálního ústavu Akademie věd, Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, řady sponzorů a především Magistrátu hl. m. Prahy.

Sponzoři

Časový rozvrh

Čtvrtek 26. 2.

12:00–15:00 příjezd účastníků, prezentace, ubytování, proplacení jízdného (budovy TAP – hosté, Topolka – studenti)
16:30 odjezd dvěma autobusy od JUS na zámek AV ČR Liblice
18:00–21:00 slavnostní zahájení soutěže, připomínka jubilea
22:00 příjezd na JUS, nocleh studentů (Topolka)
22:00–23:30 zasedání porotců a hostů v divadelním sále (Škola)

Pátek 27. 2.

6:30–6:50 skupina 1 – snídaně (budova Škola)
6:50–7:15 skupina 2 – snídaně (budova Škola)
7:40 odjezd dvěma autobusy ke Gymnáziu Jana Keplera
8:45–13:45 řešení teoretických úloh
9:30 zasedání Ústřední komise FO
13:45–14:30 oběd na GJK
Individuální přesun ke Staroměstské radnici
15:00–16:30 přijetí u Primátora hl. m. Prahy MUDr. Pavla Béma
17:30–18:15 skupina 1 – večeře na JUS (budova Škola)
18:15–19:00 skupina 2 – večeře na JUS (budova Škola)
19:00–22:00 otevřena Tělocvična
18:00–22:00 opravy soutěžních úloh (učebny 316, 322, budova Škola)
22:00 nocleh

Sobota 28. 2.

7:00–7:20 skupina 1 – snídaně (budova Škola)
7:20–7:40 skupina 2 – snídaně (budova Škola)
8:00 odchod studentů a odjezd porotců od JUS na Karlov
9:00–13:30 řešení praktické úlohy na MFF UK, Ke Karlovu 3
14:30–15:30 oběd na JUS (budova Škola)
16:00–22:00 otevřena Tělocvična
16:00–17:00 reklamace teoretických úloh (učebna 316, budova Škola)
16:00–19:00 oprava experimentální úlohy (učebna 322, budova Škola)
18:00–18:30 skupina 1 – večeře na JUS (budova Škola)
18:30–19:00 skupina 2 – večeře na JUS (budova Škola)
19:00 odjezd porotců na večerní zasedání na Malé Straně
19:30 přednáška pro studenty, na MFF UK, Ke Karlovu 3
22:00 nocleh

Neděle 1. 3.

7:30–8:00 skupina 1 – snídaně (budova Škola)
8:00–8:30 skupina 2 – snídaně (budova Škola)
9:00 odjezd studentů i porotců autobusy od JUS na MFF UK na Malostranské náměstí
10:00 slavnostní vyhlášení výsledků a zakončení celostátního kola v refektáři budovy MFF UK na Malostranském náměstí
12:00 oběd v prostorách MFF UK na Malostranském náměstí
13:00 odjezd účastníků

Zadání a řešení úloh

Texty i řešení úloh si můžete stáhnout ve formátu pdf nebo ps.

Zadání úloh Řešení úloh
Teorie

Výsledky

Výsledky si můžete rovněž stáhnout ve formátu pdf – .

Pořadí  Jméno a příjmení Škola ú.1 ú.2 ú.3 ú.4 Exp. ú. Celkem
Vítězové
1. Jan Humplík G Karlovy Vary 9,5 9,0 8,0 10,0 14,0 50,5
2. Jáchym Sýkora G Ch Dopplera 8,5 9,0 10,0 10,0 11,0 48,5
3. Michal Hakl G Ch Dopplera 8,0 9,0 7,0 10,0 13,5 47,5
4. Michal Koutný G Třebíč 10,0 8,0 9,5 4,0 15,5 47,0
5. Petr Ryšavý G J Heyrovského 5,0 9,0 8,0 5,0 19,0 46,0
6. Richard Polma OG Mladá Boleslav 9,0 9,0 8,0 5,0 14,0 45,0
7. Jan Nevoral G Jihlava 6,0 6,5 10,0 10,0 12,0 44,5
8. Jan Moravec G Český Krumlov 9,0 9,0 6,0 3,0 16,0 43,0
9. Jan Matějka G Jírovcova 7,0 5,0 7,5 10,0 13,0 42,5
10.-11. Miroslav Klimoš G M Koperníka 6,0 10,0 7,5 0,0 16,5 40,0
10.-11. Alexander Slávik G Brno - Řečkovice 8,0 8,5 8,5 2,0 13,0 40,0
Úspěšní řešitelé
12. Martin Výška G Nad Alejí 6,0 9,0 6,0 10,0 7,0 38,0
13. Tereza Zábojníková G Uherské Hradiště 6,0 5,5 6,5 7,0 12,5 37,5
14. Karel Kolář G Špitálská 10,0 2,5 8,0 3,0 12,5 36,0
15. Mark Dostalík G Pražačka 9,0 6,0 8,0 1,0 11,0 35,0
16. Pavel Malý G Ch Dopplera 9,0 5,0 7,5 2,0 11,0 34,5
17.-18. Jan Faltýnek G Brno, Vídeňská 5,0 7,0 6,5 2,0 13,5 34,0
17.-18. Tereza Steinhartová G JKTyla 9,0 7,5 4,5 2,0 11,0 34,0
19. Adam Bartoš G KVRaise 6,5 5,5 7,5 1,0 13,0 33,5
20.-21. Jan Král G A Jiráska 2,5 7,0 10,0 2,0 10,0 31,5
20.-21. Vít Procházka G Tišnov 5,5 9,0 6,5 1,0 9,5 31,5
22. Lukáš Gráf Mendelovo G 9,5 4,0 7,5 0,0 9,5 30,5
23. Jan Dundálek Jiráskovo G 5,0 3,0 8,0 5,0 9,0 30,0
24. Ondřej Sojka GaSOŠ pedagogická 6,5 5,0 6,5 3,0 8,0 29,0
25.-27. Hana Šustková G Trutnov 6,0 4,5 8,0 0,0 10,0 28,5
25.-27. Ondřej Lufinka G FXŠaldy 2,5 0,0 8,0 5,0 13,0 28,5
25.-27. David Klaška G Brno, KptJaroše 3,5 10,0 10,0 0,0 5,0 28,5
28. Michal Zanáška G Jakuba Škody Přerov 5,0 8,5 10,0 0,0 3 26,5
29. Jan Bajer G P Bezruče 2,0 6,0 7,0 4,0 6,5 25,5
30. Jiří Kratochvíl G Jírovcova 7,5 1,0 7,0 1,0 8,0 24,5
31. Hynek Jemelík G Brno, KptJaroše 3,5 5,0 7,0 0,0 8,5 24,0
32.-34. Vojtěch Bednář G Polička 5,0 1,0 8,0 7,0 2,5 23,5
32.-34. Jan Hynek G Ostrov 4,0 6,0 8,0   5,5 23,5
32.-34. Martin Koller G J Vrchlického 5,0 6,0 4,5 0,0 8,0 23,5
Další účastníci
34. Ivan Kolář G Na Vítězné pláni 7,5 6,5 5,0   3,0 22,0
35. Pavel Bárta G J Vrchlického 1,0 5,0 6,0 1,0 8,0 21,0
36.-38. Bohuslav Matouš G Teplice 5,0 3,5 7,0 2,0 3,0 20,5
36.-38. Michal Horák G Brno, KptJaroše 0,0 1,0 8,0 1,0 10,5 20,5
36.-38. Jakub Fišák G Brno - Husovice 6,0 1,0 7,0 2,0 4,5 20,5
39. Tereza Jeřábková PSŠ Komenského 7,0 5,0 4,0   4,0 20,0
40. Petr Vágner G Zábřeh 1,5 4,0 8,0 2,0 3,5 19,0
41. Jaroslav Stárek Jiráskovo G 1,0 0,0 4,0 5,0 8,5 18,5
42. Petr Fejfar G I Olbrachta   2,0 4,0 3,0 8,0 17,0
44. Lukáš Fajt G Dašická 3,5 1,0 3,0 0,0 7,5 15,0
45. Roman Smetana G Česká 3,0 1,0 4,5 0,0 5,0 13,5
46. Karel Mikeš G Kolín 0,5 4,0 0,0 0,0 8,5 13,0

Seznam postupujících

U každého postupujícího uvádíme body získané v krajském kole. Zvýrazněné jméno mají účastníci, kteří již potvrdili účast.

Jméno Kraj Body
Michal Koutný Vysočina 38
Petr Ryšavý Praha 37
Miroslav Klimoš Moravskoslezský 36
Jan Humplík Karlovarský 35
Jáchym Sýkora Praha 33,5
Lukáš Gráf Moravskoslezský 32
Jan Matějka Jihočeský 32
Jan Nevoral Vysočina 32
Richard Polma Středočeský 32
Adam Bartoš Pardubický 31
Jan Moravec Jihočeský 30,5
Jan Král Pardubický 30
Mark Dostalík Praha 29,5
Petr Fejfar Liberecký 27
Jiří Vrána Ústecký 27
David Klaška Jihomoravský 26
Michal Hakl Praha 25,5
Michal Horák Jihomoravský 25
Karel Kolář Praha 25
Helena Paschkeová Jihomoravský 25
Vít Procházka Jihomoravský 24,5
Alexander Slávik Jihomoravský 24,5
Petr Vágner Olomoucký 24
Martin Výška Praha 24
Ondřej Lufinka Liberecký 23
Ivan Kolář Praha 22
Jméno Kraj Body
Lukáš Fajt Pardubický 21
Michal Bednář Jihomoravský 20,5
Jan Bajer Moravskoslezský 20
Jakub Fišák Jihomoravský 20
Pavel Malý Praha 20
Roman Smetana Jihočeský 20
Ondřej Sojka Liberecký 20
Tereza Zábojníková Zlínský 20
Michal Zanáška Olomoucký 20
Martin Koller Plzeňský 19,5
Jan Faltýnek Jihomoravský 19
Jan Hynek Karlovarský 19
Lukáš Kripner Ústecký 19
Karel Mikeš Středočeský 19
Radek Prokeš Vysočina 19
Jaroslav Stárek Královéhradecký 19
Jiří Kratochvíl Jihočeský 18
Pavel Bárta Plzeňský 17
Jan Dundálek Královéhradecký 17
Bohuslav Matouš Ústecký 17
Hana Šustková Královéhradecký 17
Vojtěch Bednář Pardubický 16,5
Hynek Jemelík Jihomoravský 16,5
Tereza Jeřábková Pardubický 16,5
Tereza Steinhartová Královéhradecký 16,5