Novinka

Zahájení 61. ročníku

Vážení soutěžící Fyzikální olympiády ze základních a středních škol,
vážení učitelé a organizátoři Fyzikální olympiády,

rád bych Vás pozdravil u příležitosti zahájení 61. ročníku Fyzikální olympiády. I ve školním roce 2019/20 budete mít možnost změřit své síly v řešení náročných fyzikálních úloh. Úlohy domácího kola kategorií B–F jsou již připraveny, úlohy pro kategorii A se nám letos bohužel poněkud opozdily, ale v nejbližší době je pro Vás zveřejníme.

Ohlédněme se krátce za uplynulým jubilejním 60. ročníkem FO. V celé České republice řešily úlohy domácího kola všech sedmi kategorií tisíce soutěžících. Ty úspěšnější postupovali do vyšších kol soutěží, až se ti nejzdatnější utkali v celostátním kole v únoru v Hradci Králové. Z nejlepších z celostátního kola jsme pak vybrali pětici reprezentantů na Mezinárodní fyzikální olympiádu v Izraeli, odkud tito borci přivezli čtyři medaile – jednu stříbrnou a tři bronzové. Na 3. Evropské fyzikální olympiádě získal mladý pětičlenný tým dokonce dvě stříbrné a k tomu jednu bronzovou medaili. Zmiňme ještě Přírodovědnou olympiádu zemí EU – EUSO. Do tříčlenných týmů (ve složení fyzik – chemik – biolog) nominujeme fyziky právě na základě výsledků FO, a to krajských kol kategorií D a E. V roce 2019 přivezli čeští studenti z EUSO dvě pěkné stříbrné medaile. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem těm, kteří se v uplynulém roce podíleli nejen na organizaci všech stupňů Fyzikální olympiády, ale i na přípravě fyzikálních olympioniků na všech úrovních.

Jak vidíte, motivací pro Vaši účast ve Fyzikální olympiádě může být právě možnost zasoutěžit si až na mezinárodní scéně. Tato možnost se neotvírá pouze nejlepším v kategorii A, ale i v kategoriích D a E. Vážení soutěžící, pokud chcete uspět, není možné se spoléhat pouze na běžnou přípravu v rámci hodin fyziky ve škole. Je potřeba dělat něco navíc. Určitě na svých školách naleznete vhodné kroužky, můžete se např. zapojit i do různých korespondenčních seminářů. Jako výbornou přípravu všem doporučuji účast v našem partnerském korespondenčním semináři FYKOS.

Na závěr bych chtěl popřát všem účastníkům Fyzikální olympiády ve školním roce 2019/20 hodně úspěchů a to nejen ve fyzice. Všem organizátorům a učitelům pak přeji pevné nervy, snad pohodový školní rok a šťastné vykročení do druhé sedmé dekády Fyzikální olympiády.

doc. Jan Kříž, předseda ÚK FO