Novinka

Zpráva z celostátního kola

Na základě výsledků krajského kola 54. ročníku Fyzikální olympiády, které proběhlo v lednu v jednotlivých krajích a zúčastnilo se ho 103 soutěžících, z nichž 60 bylo úspěšnými řešiteli50 nejlepších bylo pozváno na celostátní kolo, které v letošním roce uspořádala Krajská komise Fyzikální olympiády Jihomoravského kraje, pod vedením předsedy Pavla Řeháka a dalších členů KKFO. Na přípravě i průběhu celostátního kola se významně podílelo Gymnázium Brno, třída kpt. Jaroše, které vede ředitel RNDr. Jiří Herman, Ph.D., na němž proběhlo řešení úloh teoretických a práce celostátní komise FO. Experimentální úlohu připravili pracovníci Katedry fyziky na Strojní fakultě Vysokého učení technického v Brně. Ubytování a stravování proběhlo po dobu soutěže v hotelu Amphone, který je umístěn v bezprostřední blízkosti gymnázia.

Pokračování »