Archiv celostátních kol

Online 2021

Ústřední kolo 62. ročníku Fyzikální olympiády kategorie A proběhlo pomocí prostředků komunikace na dálku. Pro postup do ústředního kola výjimečně z rozhodnutí ÚK FO stačilo dosáhnou hranice 14 bodů v krajském kole, tedy bez podmínky úspěšného řešitele (alespoň dvě úlohy za minimálně 5 bodů).

Seznam soutěžících nominovaných do ústředního kola.

Soutěžící řešili ve středu 10. 3. 2021 od 8:30 do 13:30 4 teoretické úlohy a ve čtvrtek 11. 3. 2021 od 9:00 do 13:00 úlohu simulující experiment. Registrace do ústředního kola, zadání úloh i upload výsledků probíhala v prostředí Osmo.

Zadání a řešení úloh

Texty i řešení úloh si můžete stáhnout ve formátu pdf.

Zadání úloh Řešení úloh
Teorie pdf pdf
Experiment pdf pdf

Výsledky

Pravidla

Důkladně se prosím seznamte s pravidly pro online ústřední kolo:

  1. K řešení můžete používat psací a rýsovací potřeby, milimetrový papír, Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy a neprogramovatelné kalkulačky. Jiné pomůcky, informační zdroje a prameny povolené nejsou.
  2. Pochopitelně jsou zakázany konzultace a porady s kamarády, spolužáky, rodiči, učiteli, přítelem na telefonu, zkrátka radit se nesmíte s nikým. Toto potvrzujete čestným prohlášením.
  3. Během souteže budete připojeni na Zoom, kde budete vystupovat pod svým civilním jménem.
  4. Kameru budete mít nastavenou na své pracovní místo. Do záběru kamery umístíte hodiny (budík, mobil).
  5. Od okamžiku zobrazení zadání úloh na svém počítači do odevzdání svých řešení nesmíte sahat na klávesnici (s výjimkou pravidel 6, 7 a 8). Můžete pouze myší posouvat zadání. U experimentální úlohy toto neplatí.
  6. Pokud si budete chtít zadání vytisknout, napište od chatu aplikace Zoom: „Tisknu úlohy“.
  7. Pokud budete potřebovat na toaletu, napiště před odchodem do chatu aplikace Zoom: „WC“. Musíte se vrátit do dvou minut.
  8. Pokud budete chtít odevzdat řešení dříve než ve stanovený termín, napište do chatu aplikace Zoom: „Odevzdávám úlohy“.
  9. Vypracovaná řešení budete skenovat nebo fotit mobilem. Ke každé úloze odevzdáte jeden soubor ve formátu pdf.
  10. Srozumění se s pravidly potvrdíte vlastnoručním čestným prohlášením:

Já, níže podepsaný, (Fridolín Centimetr), žák (Gymnázia Járy Cimrmana v Cerekvici nad Bystřicí) čestně prohlašuji, že jsem tuto úlohu Fyzikální olympiády řešil samostatně, bez jakékoliv pomoci jiné osoby a pouze s povolenými pomůckami.

V (Cerekvici nad Bystřicí) dne 10. 3. 2021