Archiv celostátních kol

Pardubice, 2012

Celostátní kolo 53. ročníku Fyzikální olympiády se konalo od 21. do 24. února 2012 v Pardubicích.

Do Pardubic sjelo všech 50 nejlepších řešitelů FO kategorie A z krajských kol, aby se utkali v kole celostátním. Účastníci se nejprve zaprezentovali na kolejích Univerzity Pardubice a večer se zúčastnili za přítomnosti porotců a dalších hostů slavnostního zahájení v rytířských sálech Pardubického zámku. V průběhu programu vystoupila ředitelka Ing. Jitka Svobodová, zástupce krajského úřadu Ing. Mgr. Pavel Mádl, rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc., předseda JČMF RNDr. Josef Kubát, předseda ústřední komise FO prof. RNDr. Ivo Volf, CSc. Hudební doprovod obstarali Adam Kožený z 8.A a Veronika Vitáčková ze 4.F. Účastníci se zájmem shlédli efektní fyzikální pokusy a večer zakončili pohoštěním ve Vojtěchově sále.

Středa 22. 2. byl již soutěžní den, studenti v průběhu 5 hodin řešili 4 náročné teoretické úlohy, zázemí nám poskytla Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice. Odpoledne studenty čekala exkurze do Foxconnu a na hvězdárnu barona Artura Krause, večer pak přednáška předního českého astronoma RNDr. Jiřího Grygara, CSc. na téma Vznik fyziky, chemie a biologie, aneb Velký třesk za všechno může.

Čtvrtek 23. 2.2012 byl druhým druhým soutěžním dnem, na řadě byla praktická úloha, studenti ji měřili v laboratořích Fakulty chemicko-technologické. Úlohu s názvem HUSTOMĚR připravili organizároři z Gymnázia Pardubice, Dašická. Práce v laboratořích probíhala celkem poklidně až na jeden rozbitý rtuťový teploměr. Při nahánění kuliček rtuti jsme si připomenuli vlastnosti povrchové vrstvy, což ostatně bylo i součástí praktické úlohy. Odpoledne se studenti přišli podívat do přednáškového sálu zámku, kde probíhal workshop na téma programovatelní roboti. K dispozici byl také vstup do expozic zámku. Po večeři byly k dispozici opravené úlohy k nahlédnutí studentům a pak již čekala přednáška Ing. Dany Drábové, Ph.D. – Jaderná energie: přínosy a rizika.

Vyhlášení výsledků celostátního kola FO proběhlo v pátek 24.2.2012 ve Společenském sále magistrátu města Pardubice na Perštýnském náměstí č. 1. Po přivítání soutěžících, porotců i hostů zahrál na klavír absolvent Gymnázia Dašická a dvojnásobný účastník Mezinárodní Fyzikální olympiády (Singapur 2006 a Irán 2007 - bronzová medaile) Marek Scholle. Přítomní vyslechli projevy paní ředitelky gymnázia Ing. Jitky Svobodové, paní promátorky MUDr. Štěpánky Fraňkové, pana prorektora Univerzity Pardubice prof. PhDr. Karla Rýdla, CSc., předsedy JČMF RNDr. Josefa Kubáta a prof. RNDr. Jiřího Hřebíčka, CSc. z Czech Software First, s. r. o.

V dalším programu byli představeni učitelky a učitelé základních a středních škol Pardubického kraje, kteří dlouhodobě získávají žáky pro soutěžení ve FO a kteří se podílejí na organizaci FO. Organizátoři z Gymnázia Dašická je při příležitosti konání celostátního kola poprvé v Pardubicích pozvali na vyhlášení výsledků, aby jim poděkovali za práci, předali diplomy a dárky v podobě knih a perníkové medaile. K ocenění se dostavili učitelé ZŠ: Mgr. Josef Holický (ZŠ Resslova, Pardubice), Mgr. Martin Falta (ZŠ bří. Čapků, Ústí n. O.), Jaroslav Kacálek (Masarykova ZŠ, Polička), Mgr. Zdeňka Sněhotová (ZŠ Polabiny 3, Pardubice), Mgr. Petr Středa (ZŠ Polabiny 3, Pardubice), Mgr. Jarmila Krulová (ZŠ Horní Čermná), A učitelé SŠ: PhDr. Miroslava Jarešová, Ph.D. (SPŠ Chrudim), Mgr. Jiřina zahrádková (G Žamberk), Ing. Jaroslav Vebr (G Žamberk), RNDr. František Kristen (G Ústí n. O.), Mgr. Jan Sigl (G Polička), Mgr. František Fiala (G Litomyšl), Mgr. Petr Mikulášek (G jevíčko), Mgr. František Runštuk (G J. Ressela, Chrudim), Zuzana Svačinková (G J. Ressela, Chrudim), Mgr. Pavel Kycl (G Pardubice, Dašická), Mgr. Pavel Pochobradský (G Pardubice, Dašická), Mgr. Soňa Křišťanová (G Pardubice, Dašická), PaedDr. Ivana Eliášová (G Pardubice, Dašická), RNDr. Jan Koupil Ph.D. (G Pardubice, Dašická).

Před oceněním studentů promluvil předseda Ústřední komise FO prof. RNDr. Ivo Volf, CSc., který zhodnotil výsledky soutěže. Z každé teoretické úlohy mohli studenti dosáhnout maximálně 10 b, průměry dopadly takto:

  • 1. úloha 3,8 b
  • 2. úloha 7,1 b
  • 3. úloha 5,4 b
  • 4. úloha 5,1 b

Z praktické úlohy, kde bylo možné bylo možné získat 20 b, byl průměr 11,6 b.

Z 50 studentů bylo prvních 11 označeno jako vítězové, následujících 20 jako úspěšný řešitel a zbývajících 19 jako účastník. Pořadatelům z Gymnázia Dašická poděkoval pan předseda za výbornou organizaci celého celostátního kola. Pak již začalo vyhlašování výsledků. Diplomy předával místopředseda ÚK FO RNDr. Jan Kříž, Ph.D., věcné ceny ředitelka školy Ing. Jitka Svobodová za přispění dalších sponzorů. Žádný soutěžící neodešel s prázdnou, protože každý dostal knihu Svět očima fyziky a perníkovou medaili. Ti úspěšnější pak řadu dalších cen. Rozdělili jsme 10 meteostanic, 6 univerzálních měřicích přístrojů, prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. (Czech Software First, s. r. o.) osobně předal 10 licencí programu Maple, Ing. Táňa Ondryášová (SENSIT s. r. o.) předala 13 velmi kvalitních knih s fyzikální a astronomickou tematikou, Martin Klacián (ČEZ) předal prvním třem šeky na 10 000 Kč na další studium. Zvláštní ceny v podobě knih dostali nejlepší řešitelé jednotlivých úloh: 1. úl. Jakub Krásenský , 2. úl. Stanislav Fořt, 3. úl. Ondřej Bartoš, 4. úl. Martin Raszyk. Nejlepší řešení praktické úlohy měl Jakub Klinkovský, který obdržel elektronickou stavebnici Merkur. Každá ze 4 zúčastněných dívek dostala navíc knihu Příběhy učených žen a nejlepší z dívek Mária Dobřemyslová ještě kytici. Po vyhlášení si ještě vzal slovo prof. RNDr. Ivo Volf, CSc, který oznámil, že o pořádání příštího celostátního kola se přihlásil Jihomoravský kraj, soutěž bude v Brně. Poté moderátor RNDr. Vladimír Vícha obrátil pozornost soutěžících k diplomům a čestným úznáním, která právě dostali. Je na nich reliéf, který najdeme např. nad vstupem do Pardubického zámku. Vícha vzpomenul historku o uhlíři Vaňkovi a zlém zubrovi, která dala vznik erbu rodu Perštejnů a připomínáme si ji právě v roce 2012 – roce Perštejnů. Poslední možnost získat fyzikální cenu pak byla pro toho, kdo uhodne, jaký chemický prvek je skryt v rámečku kolem diplomu. Byly zde znázorněny protony a neutrony skládající se z kvarků a počet protonů byl 32, což odpovídá jádru germania. Soutěžící, který hádanku uhodl si odnesl, šestipalcový wafer z monokrystalického křemíku, který slouží k výrobě procesorů. Fanfárami, jež přednesl student 8.A Gymnázia Dašická Adam Kožený se svým učitelem ZUŠ Polabiny, Lonkova panem Jaroslavem Zavřelem bylo celostátní kolo 53. ročníku FO kategorie A ukončeno.

Kromě partnerů a sponzorů, které jsme již zmínili dříve chceme také poděkovat organizacím, jež podobně jako naši školu zřizuje Pardubický kraj. Střední škola potravinářství a služeb v Pardubicích nám po oba soutěžní dny bezchybně a ochotně poskytovala catering pro soutěžící i porotce, vyrobila také perníkové medaile pro všechny účastníky i hosty. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Poličce připravila na profesionální úrovni rauty na zahájení na Pardubickém zámku a také na Gymnáziu Dašická. Východočeské muzeum v Pardubicích nám poskytlo reprezentativní rytířské sály a také přednáškový sál pro workshop s roboty.

Vladimír Vícha

Program

Zadání a řešení úloh

Texty i řešení úloh si můžete stáhnout ve formátu pdf nebo ps.

Zadání úloh Řešení úloh
Teorie
Experiment

Výsledky

Výsledky si můžete rovněž stáhnout ve formátu pdf – .

Pořadí Příjmení Jméno Škola Ú1 Ú2 Ú3 Ú4 Exp Součet
Vítězové
1. Bartoš Ondřej Gymnázium Žďár nad Sázavou 10 10 10 10 17,5 57,5
2. Krásenský Jakub Gymnázium Jihlava 10 8,5 10 10 16,5 55
3. Vošmera Jakub Gymnázium Brno, Lerchova 10 9,5 10 6 17,5 53
4.. Grund Lubomír Gymnázium Praha, Ch.Dopplera 7 9 8 10 17,5 51,5
5.. Petrouš František Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 6 10 10 6 18 50
6. Raszyk Martin Gymnázium Karviná 2,5 10 10 10 15 47,5
7. Karamazov Michal Gymnázium Pardubice, Dašická 7 9 10 9 11,5 46,5
8.–9. Klinkovský Jakub Gymnázium Blansko 3,5 10 5 9,5 18 46
8.–9. Fořt Stanislav Gymnázium Tábor, P.de Coubertina 10 10 10 5 11 46
10. Folwarczný Lukáš Gymnázium Havířov 5 10 3 9,5 18 45,5
11. Murár Filip Gymnázium Třebíč 9 10 10 8 8 45
Úspěšní řešitelé
12. Trutman Pavel Gymnázium Bílovec 9,5 10 3 7 14 43,5
13. Bydžovský Jan Gymnázium Praha, Jaroslava Heyrovského 3,5 9 10 10 10,5 43
14. Jurčo Petr Gymnázium Trutnov 5 10 10 9 8,5 42,5
15. Hadrava Jan Gymnázium Praha, Ch.Dopplera 10 9 10 2 9,5 40,5
16. Prudek Martin Gymnázium Plzeň, Mikulášské 4,5 10 2 8,5 15 40
17. Skoupý Stanislav Gymnázium Plzeň, Masarykovo 3 10 3 8,5 13,5 38
18.–19. Stopka Jan Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 5 6 8 1,5 16 36,5
18.–19. Opler Michal Gymnázium Vsetín, Masarykova 1 7,5 10 8 10 36,5
20.–21. Bouchala Ondřej Gymnázium Havířov 2,5 6,5 6 9 10 34
20.–21. Štětka Jan Gymnázium Klatovy 4,5 10 10 1 8,5 34
22.–23. Bartoň Petr Gymnázium J.K.Tyla Hradec Králové 2,5 0,5 10 2,5 18 33,5
22.–23. Kubečka Jakub Gymnázium Nymburk 1,5 9 2 8,5 12,5 33,5
24. Záhora Jiří Gymnázium B. Němcové Hradec Králové 9 0 5 9,5 8,5 32
25. Vančura Jakub Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 2 1 10 9,5 8,5 31
26. Švec Ondřej Gymnázium Uherské Hradiště 0 10 0 9 11 30
27.–28. Eichler Jiří Gymnázium Olomouc 3 8,5 5 1 11 28,5
27.–28. Dobřemyslová Mária Gymnázium Praha, Na Pražačce 2 9 3 4,5 10 28,5
29. Knob Lukáš Gymnázium Kojetín 1,5 0,5 2 8 15,5 27,5
30. Veselý Jiří Gymnázium Prostějov 3 10 3 1 9,5 26,5
31. Marková Barbora Gymnázium Pardubice, Dašická 0 6 9 1 10 26
Účastníci
32. Töpfer Martin Gymnázium Praha, Nad Štolou 2,5 0 3 7,5 12,5 25,5
33. Raida Václav Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 3 7,5 3 1 10,5 25
34.–35. Nikl Jan SPŠ sdělovací techniky Praha 0 10 5 1 8,5 24,5
34.–35. Povolný Jan Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 6,5 6 0 1 11 24,5
36.–37. Guth Jiří Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 2,5 1 0 9 11,5 24
36.–37. Hlubocký Stanislav Gymnázium Kolín 3,5 6 3 0,5 11 24
38.–40. Harlenderová Alena Gymnázium Olomouc 1 9,5 2 4 7 23,5
38.–40. Pham Tat Dat Gymnázium Cheb 1,5 10 1 1 10 23,5
38.–40. Nožička Michal Gymnázium Plzeň, Mikulášské 0,5 5,5 7 1 9,5 23,5
41.–42. Kubásek Tomáš VOŠ a SPŠ Plzeň 2 7 3 1,5 9,5 23
41.–42. Zpěváček Marek Gymnázium Pardubice, Dašická 4 10 0 2 7 23
43.–44. Mrozek Jan Gymnázium Olomouc - Hejčín 6 9 0 1 6 22
43.–44. Kotalík Karel Gymnázium České Budějovice 1 1 3 0,5 16,5 22
45.–46. Hruška David Gymnázium Plzeň, Mikulášské 2 0 10 1,5 8 21,5
45.–46. Černochová Luisa Gymnázium Praha, Nad Alejí 0 9,5 2 1 9 21,5
47. Jančík Petr Gymnázium Jablonec n.Nisou, U Balvanu 1 6 3 0,5 8 18,5
48. Šerý David Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm 1 5 2 0,5 7 15,5
49. Said Bedřich Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 0 1,5 2 0,5 11 15
50. Doležal Martin SPŠ Hranice 0,5 0 2 5,5 6 14

Nejlepší úloha 1 – Jakub Krásenský, nejlepší úloha 2 – Stanislav Fořt, nejlepší úloha 3 – Ondřej Bartoš, nejlepší úloha 4 – Martin Raszyk, nejlepší experimentální úloha – Jakub Klinkovský.

Seznam postupujících

U každého postupujícího uvádíme body získané v krajském kole.

Kraj Příjmení a jméno Škola, učitel fyziky Body
JM Vošmera Jakub G Brno, Lerchova, Nečas 40
VY Murár Filip G Třebíč, Mareček 37
VY Bartoš Ondřej G Žďár n.Sáz., Čepeláková 36
MSl Raszyk Martin G Karviná, Bochenková 36
Fořt Stanislav G Tábor, P.de Coubertin 35
VY Krásenský Jakub G Jihlava, Ryška 35
HK Bartoň Petr G JKT Hradec Králové, Kratochvíl 34
HK Jurčo Petr G Trutnov, Buďárek 34
Pha Grund Lubomír G Praha, Ch.Dopplera, Jirošová 33
Petrouš František G České Budějovice, Jírovcova, 33
ZL Opler Michal G Vsetín, Masarykova 31
Pha Hadrava Jan G Praha, Ch.Dopplera, Jirošová 31
PL Hruška David G Plzeň, Mikulášské, Kubeš 30
PL Nožička Michal G Plzeň, Mikulášské, Kubeš 29
PL Prudek Martin G Plzeň, Mikulášské, Havlíček 29
HK Záhora Jiří G BN Hradec Králové, Šáda 29
JM Povolný Jan G Brno, Jarošova, Řehák 28
OL Veselý Jiří G Prostějov, Škvařil 27
JM Stopka Jan G Brno, Jarošova, Nezhybová 27
Kotalík Karel G České Budějovice, Jirsíka, 26
PL Skoupý Stanislav G Plzeň, Masarykovo, Háková 25
Pha Bydžovský Jan G Praha, Jar.Heyrovského, Plachá 24
PA Karamazov Michal G Pardubice, Dašická, Pochobradský 24
JM Klinkovský Jakub G Blansko, Chrástecký 24
PA Zpěváček Marek G Pardubice, Dašická, Herudková 23
OL Harlendererová Alena G Olomouc. Kříž 23
OL Eichler Jiří G Olomouc, Kříž 22,5
MSl Folwarczný Lukáš G Havířov, Molnárová 22,5
OL Knob Lukáš G Kojetín, Přikryl 22
JM Vančura Jakub Řehák 22
PL Štětka Jan G Klatovy, Kislingerová 21
Pha Dobřemyslová Mária G Praha, Na Pražačce, Pacáková 21
Pha Nikl Jan SPŠ sděl.tech. Praha, Janků 21
Guth Jiří G České Budějovice, Jírovcova, 21
StČ Kubečka Jakub G Nymburk 20
PL Kubásek Tomáš VOŠ a SPŠ Plzeň, Vargová 20
OL Doležal Martin SPŠ Hranice, Straka 20
LI Jančík Petr G Jablonec n.N, U Balvanu 20
JM Said Bedřich G Brno, Jarošova 20
PL Rendl Jan VOŠ a SPŠ Plzeň, Vargová 19
ZL Švec Ondřej G Uherské Hradiště 18
StČ Hlubocký Stanislav G Kolín 18
Pha Černochová Luisa G Praha, Nad Alejí, Sýkorová 18
Pha Töpfer Martin G Praha, Nad Štolou, Tomčala 18
PA Marková Barbora G Pardubice, Dašická, Pochobradský 18
MSl Trutman Pavel G Bílovec, Fojtů 18
KV Dat Pham Tat G Cheb, Kubín 18
JM Raida Václav G Brno, Jarošova. Nezhybová 18
MSl Bouchala Ondřej G Havířov, Molnárová 17,5
ZL Šerý David G Rožnov p.Radh. 17