Kategorie ABCD

Soutěž pro střední školy

Jak se zapojit

Milí studenti!

Středoškolské kategorie A, B, C, D mají školní a krajské kolo. Kategorie A navíc vrcholí ústředním kolem. Pokud se na to cítíte, můžete se kategorie A zúčastnit, i když nejste v posledním ročníku střední školy.

Ve školním kole máte za úkol řešit 7 úloh a prostudovat fyzikální studijní téma. Jeho úkolem je vás jednak seznámit s typem úloh, které se v dané kategorii mohou v dalších kolech vyskytnout, a také procvičit schopnost tyto úlohy řešit.

Do souteže se přihlásíte prostřednictvím Osmo. Prosíme, abyste si v Osmo založili účet, pokud ho již nemáte z loňského roku. Poté se přihlaste do správné kategorie. Věnujte pozornost, abyste správně vybrali svoji školu. Pokud svoji školu nenajdete, nebo narazíte na jiný problém, napište na osmo@fyzikalniolympiada.cz.

Do Osmo nahrajte svá řešení školního kola. Stačí papíry nafotit mobilem a fotky potom vložit ke správné úloze.

Vypracovaná řešení odevzdejte svému učiteli fyziky, který je opraví a oklasifikuje. Za každou úlohu můžete získat maximálně 10 bodů. Řešení je vyhovující, pokud získáte za úlohu alespoň 5 bodů.

Termín odevzdání řešení pro kategorii A je do 3. ledna 2024, v kategoriích B, C, D do 27. března 2024.

Úspěšní řešitelé prvního kola jsou ti z vás, kteří vyřeší alespoň pět úloh za pět bodů a řešili (i třeba neúspěšně) zadanou experimentální úlohu. O postupu do krajského kola a místě jeho konání se dozvíte emailem (který máte v Osmo), příp. prostřednictvím svého učitele fyziky.

Nepodceňujte řešení školního kola! Úlohy ve druhém kole soutěže jsou velmi často podobné těm z kola prvního. Proto se velmi nedoporučuje opisovat řešení od kamaráda. Může se totiž stát, že budete úlohami ve druhém kole zaskočeni, vyvarovat se tomu můžete tím, že vyřešíte poctivě úlohy školního kola. Neopomeňte si také prostudovat studijní téma. V každém kole se vždy jedna úloha týká studijního tématu.

Vážení kolegové!

Středoškolské kategorie A, B, C, D mají školní a krajské kolo. Ve školním kole mají studenti za úkol řešit 7 úloh a prostudovat fyzikální studijní témata.

Studenti se do soutěže přihlašují prostřednictvím Osmo, kde také nahrávají elektronickou verzi svých řešení. Papírovou verzi odevzdávájí vám.

Na pomoc řešitelům při řešení úloh můžete organizovat konzultace, kroužky nebo semináře.

Termín odevzdání řešení pro kategorii A je do 3. ledna 2024, v kategoriích B, C, D do 27. března 2024.

Vypracovaná řešení svých studentů opravte a ohodnoťte je bodovým schématem podle autorského řešení. Zohledněte kvalitu a úplnost řešení. Za každou úlohu může student získat maximálně 10 bodů. Řešení je vyhovující, pokud řešitel získal za úlohu alespoň 5 bodů. Řešení nevyhovuje, jsou-li odborné nedostatky závažné nebo je řešení z větší části neúplné, jestliže chybí výklad nebo je neúplný, takže se z něho nedá usuzovat na myšlenkový postup řešení. Bodový systém objektivizuje hodnocení a usnadňuje výběr postupujících do dalšího kola.

Autorská řešení získáte od vám příslušné krajské komise. Pokud jste se do Fyzikální olympiády zapojili i v minulém ročníku, měli byste obdržet autorská řešení automaticky.

Soutěžní protokoly všech řešitelů pošlete krajské komisi preferovným způsobem dané komise (poštou, e-mailem, nebo s využítím Osmo). Pokud potřebuje účet v eletronickém systému Osmo, založte si ho, a pak požádejte na emailu osmo@fyzikalniolympiada.cz, aby vám byla přidělena role školního garanta ve vaší škole.

Pozvánky do krajského kola obdrží přímo soutěžící na email, kterým se registrovali v Osmo.

Úlohy školního kola

Zadání

Kategorie A Kategorie B Kategorie C Kategorie D
pdf
do 3. ledna 2024
pdf
do 27. března 2024
pdf
do 27. března 2024
pdf
do 27. března 2024
4. ročník SŠ 3. ročník SŠ 2. ročník SŠ 1. ročník SŠ

Řešení

Kategorie A Kategorie B Kategorie C Kategorie D
pdf pdf pdf pdf

Studijní témata

Během každého ročníku vychází sada studijních textů, která rozšiřuje znalosti studentů ve zvoleném studijním tématu nad rámec středoškolského učiva. Pro každou kategorii A–D je určen jeden studijní text, jejichž přehled uvádíme níže. Ke zvolenému tématu se vždy váže jedna úloha ve školním, krajském i (v kategorii A) ústředním kole. Během řešení školního kola doporučujeme studentům tyto texty prostudovat a vyřešit úlohy v nich uvedené. Pomohou jim nejen při řešení zmíněných úloh FO, ale jsou rovněž jsou velice dobrým studijním materiálem.

Kategorie A Trnka, J.: Zobrazení čočkami pdf
Kategorie B Jírů, J.: Moment setrvačnosti pdf
Kategorie C Jírů, J.: Moment setrvačnosti pdf
Kategorie D Prachař, J. – Trnka, J.: Úlohy z mechaniky I Jednoduché soustavy spojené vláknem pdf

Přehled všech studijních textů Knihovničky Fyzikální olympiády najdete v Archivu studijních textů.

Krajské kolo

Krajské kolo v kategorii A proběhne ve středu 17. ledna 2024, v kategoriích B, C, D ve středu 24. dubna 2024.

Pozvánku (s místem a časem konání) na krajské kolo obdržíte emailem od krajské komise nebo od svého učitele fyziky, pokud jste úspěšně vyřešili domácí kolo.

V krajském kole jsou zadané jen čtyři teoretické úlohy. Některé z nich kontrolují, jak dobře jste prostudovali zadané studijní téma. Čas na řešení úloh je 4 hodiny čistého času. Maximální dosažitelný počet bodů z jedné úlohy je 10. V krajském kole můžete používat Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy a neprogramovatelné kalkulačky.

Za úspěšného řešitele se považuje každý soutěžící, který celkové dosáhl minimálně 14 bodů, přičemž bodové hodnocení alespoň dvou úloh bylo 5 bodů nebo více.

Úspěšní řešitelé obdrží diplom úspěšného řešitele, úspěšní řešitelé na 1. až 3. místě obdrží kromě diplomu i věcný dar. Ostatní soutěžící obdrží diplom za účast.

Z nejúspěšnějších účastníků druhého kola kategorie A bude vybráno nejvíce 50 účastníků do třetího, ústředního kola soutěže.

Úlohy krajského kola

Zadání

Kategorie A Kategorie B Kategorie C Kategorie D
pdf pdf pdf pdf

Řešení

Kategorie A Kategorie B Kategorie C Kategorie D
pdf pdf pdf pdf

Výsledky