Novinka

Příprava na celostátní kolo

Již za týden v úterý 22. března se uskuteční celostátní kolo Fyzikální olympiády.

Jako přípravu doporučujeme prostudovat si studijní text Kapitoly ze speciální teorie relativity, ze kterého bude vycházet jedna úloha. Dále si můžete v archivu pročíst zadání a řešení minulých celostátních kol.

Jako přípravu na řešení experimentální úlohy je vhodná publikace Zpracování dat fyzikálních měření, kterou si můžete stáhnout v archivu studijních textů.

Také si můžete přečíst o průběhu minulých celostátních kol.