Novinka

(Slavnostní) zakončení ústředního kola

Letos bohužel nemůžeme zakončit ústřední kolo kategorie A společně a slavnostně, tak alespoň takto.

Ústředního kola se nakonec zúčastnilo 47 soutěžících z celého Česka. I přes ztížené podmínky kvůli nutnosti dohledu prostřednictvím videocallu a skenování vyřešených úloh si vedli velmi dobře.

První den soutěžící řešili teoretické úlohy, kde se jako nejobtížnější ukázala úloha s cívkami zapojenými do čtyřstěnu, ale i přesto z ní pět řešitelů získalo plný počet bodů.

Druhý den čekala soutěžící úloha experimentální, která musela být pojata netradičně a to tak, že studenti měřili vzdáleně prostřednictvím webové aplikace. K dispozici měli virtuální digitální multimetr a měli za úkol odkrýt obsah černé skříňky se třemi zdířkami.

Jak to dopadlo si můžete prohlédnout ve výsledkové listině. Samotní soutěžící si mohou v Osmu prohlédnout opravy svých úloh, aby se dozvěděli, kde a za co jim byly strhnuty body.

Tradičně také vyhlašujeme nejlepší řešení u každé úlohy. Letos první úlohu řešil nejlépe Marek Fürst, druhou Tomáš Vítek, třetí Robert Gemrot, čtvrtou Jan Červeňan a s experimentální úlohou si nejlépe poradil jediný dvacetibodový Viktor Fukala.

V celkovém pořadí byl v cíli jako první s pohodlným desetibodovým náskokem Viktor Fukala z Gymnázia Jana Keplera v Praze. Je to již velmi zkušený olympionik, který na loňské Mezinárodní distribuované fyzikální olympiádě získal sříbro a jen těsně nedosáhl na zlatou medaili.

Druhý skončil Marek Fürst z Gymnázia Christiana Dopplera a třetí Matěj Dvořák z Gymnázia Jana Keplera v Praze. Musíme zmínit i čtvrtého v pořadí, který získal stejně bodů jako třetí, – Adam Mendl z Gymnázia Pierra de Coubertina v Táborě.

I dalším vítězům a úspěšným řešitelům ústředního kola gratulujeme! Všem soutěžícím děkujeme za účast v tomto náročném školním roce, zvlášť pro maturanty. Ať se vám i nadále daří nejen ve fyzice :)