Novinka

Výběrové soustředění před 50. Mezinárodní FO

Ve dnech 31. března – 2. dubna proběhlo na Katedře fyziky, Přírodovědecké fakulty, Univerzity Hradec Králové výběrové soustředění před Mezinárodní fyzikální olympiádou. Na základě jejich výsledků, s přihlédnutím k výsledkům z celostátního a krajského kola Fyzikální olympiády, byli vybráni pro reprezentaci České republiky na Mezinárodní fyzikální olympiádě tito studenti:

  • Jindřich Jelínek, Gymnázium Olomouc – Hejčín
  • Viktor Fukala, Gymnázium Jana Keplera Praha
  • Michal Jireš, Gymnázium F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou
  • Martin Schmied, Gymnázium Jihlava
  • Josef Minařík, Gymnázium třída Kapitána Jaroše Brno

Jako náhradník byl vybrán Jaroslav Herman (Gymnázium tr. Kapitána Jaroše Brno). V červnu proběhne přípravné soustředění reprezentantů, kde během 14 dnů budou řešit náročné teoretické i experimentální úlohy.