Novinka

Celostátní kolo v Bílovci

GMKVe dnech 2. – 5. února 2016 uspořádá Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, p.o. spolu s Jednotou českých matematiků a fyziků celostátní kolo 57. ročníku Fyzikální olympiády kategorie A.

Pozvané soutěžící prosíme, ať se závazně registrují ve formuláři na portálu Programu Excelence (pozvánka).

Podrobný program naleznete na stránce celostátního kola.

Záštitu nad soutěží převzali mimo jiné prezident České republiky Ing. Miloš Zeman, hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, rektor VŠB-TUO, rektor SU v Opavě a zástupci dalších významných institucí.

Doprava

Vlakem ČD do stanice Studénka (trať č. 270), dále můžete pokračovat vlakem do Bílovce (trať č. 279). Od nádraží ČD pěšky asi 10 minut přes náměstí k DM GMK.

Jízdenky předložíte u prezence, v průběhu soutěžních dnů Vám bude proplacen dvojnásobek jejich ceny. V případě výhodnějšího spojení lze použít autobusové dopravy. Prosíme Vás o použití slevových karet, při dopravě osobním automobilem Vám bude proplaceno cestovné ve výši železniční nebo autobusové dopravy.