Novinka

Výběrové soustředění

V Hradci Králové proběhlo 1.–3. 4. 2015 pod vedením Dr. Jana Kříže a Dr. Richarda Polmy výběrové soustředění před 46. MFO v Indii.

Na 46. MFO byli vybráni soutěžící:

  1. Václav Miřátský
  2. Jakub Dolejší
  3. Václav Rozhoň
  4. Jiří Kučera
  5. Matěj Konečný

a jako náhradník Filip Bialas.