Novinka

Stipendium Georga Placzeka

Milí soutěžící Fyzkální olympiády, rádi bych vás informovali o možnost ucházet se o stipendium Georga Placzeka, které je určeno pro studenty gymnázií maturující v České republice v roce 2011, kteří byli přijati k univerzitnímu studiu fyziky. Vybranému uchazeči bude stipendium v celkové výši 3000,- USD vypláceno po dobu tří let (odpovídající délce bakalářského studia).

Již třetí ročník stipendia vyhlásila Vzdělávací nadace Jana Husa ve spolupráci s Placzek Family Foundation (USA). Stipendium je určeno studentům fyziky na renomované univerzitě s akreditovaným studiem fyziky kdekoli na světě, kteří jsou kvalifikováni k tomu, aby se věnovali fyzice jako vědě a byli schopni spojovat výsledky přírodních věd s vědami humanitními. Humanitní kompetence uchazečů je hodnocena Správní radou nadace na základě eseje, kterou uchazeči vypracují. Fyzikální kompetence uchazečů je garantována profesionálními fyziky prostřednictvím Jednoty českých matematiků a fyziků.

Veškeré informace o Stipendiu Georga Placzeka najdete na webových stránkách nadace.