Aktuality

Zahájení 60. ročníku

Vážení soutěžící Fyzikální olympiády ze základních a středních škol,
vážení učitelé a organizátoři Fyzikální olympiády,

srdečně Vás zdravím u příležitosti zahájení 60. ročníku Fyzikální olympiády. I ve školním roce 2018/19 budete mít možnost změřit své síly v řešení náročných fyzikálních úloh. Úlohy domácího kola (A, B, C, D, E, F) jsou pro Váš již připraveny a můžete se směle pustit do jejich řešení.

Ohlédněme se krátce za uplynulým 59. ročníkem FO. Ve celé České republice řešily úlohy domácího kola všech sedmi kategorií tisíce soutěžících. Ty úspěšnější postupovali do vyšších kol soutěží, až se ti nejzdatnější utkali v celostátním kole kategorie A v únoru 2018 v Jablonci nad Nisou. Z nejlepších z celostátního kola jsme pak vybrali pětici reprezentantů na Mezinárodní fyzikální olympiádu v Portugalsku, odkud tito borci přivezli tři medaile – jednu stříbrnou a dvě bronzové. Na 2. Evropské fyzikální olympiádě získal mladý pětičlenný tým bronzovou medaili. Zmiňme ještě Přírodovědnou olympiádu zemí EU – EUSO. Do tříčlenných týmů (ve složení fyzik – chemik – biolog) nominujeme fyziky právě na základě výsledků FO, a to krajských kol kategorií D a E. V roce 2018 přivezli čeští studenti z EUSO jednu medaili zlatou a jednu stříbrnou. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem těm, kteří se v uplynulém roce podíleli nejen na organizaci všech stupňů Fyzikální olympiády, ale i na přípravě fyzikálních olympioniků na všech úrovních.

Jak vidíte, motivací pro Vaši účast ve Fyzikální olympiádě může být právě možnost zasoutěžit si až na mezinárodní scéně. Tato možnost se neotvírá pouze nejlepším v kategorii A, ale i v kategoriích D a E. Vážení soutěžící, pokud chcete uspět, není možné se spoléhat pouze na běžnou přípravu v rámci hodin fyziky ve škole. Je potřeba dělat něco navíc. Určitě na svých školách naleznete vhodné kroužky, můžete se např. zapojit i do různých korespondenčních seminářů. Jako výbornou přípravu všem doporučuji účast v našem partnerském korespondenčním semináři FYKOS.

Na závěr bych chtěl popřát všem účastníkům Fyzikální olympiády ve školním roce 2018/19 hodně úspěchů a to nejen ve fyzice. Všem organizátorům a učitelům pak přeji pevné nervy a snad pohodový školní rok.

doc. Jan Kříž, předseda ÚK FO

 

49. Mezinárodní fyzikální olympiáda

V Portugalsku proběhl v červenci 49. ročník Mezinárodní fyzikální olympiády. Výsledky českých řešitelů jsou tyto:

  • Jindřich Jelínek, stříbrná medaile, 81. místo v absolutním pořadí;
  • Šimon Karch, bronzová medaile, 143. místo;
  • Jakub Suchánek, bronzová medaile, 201. místo;
  • Martin Orság, čestné uznání, 218. místo;
  • Václav Kubíček, čestné uznání, 255. – 256. místo.

Přečtěte si celou zprávu o konání 49. Mezinárodní fyzikální olympiády.

České družstvo

Reprezentace České republiky na 49. Mezinárodní fyzikální olympiádě v Portugalsku v roce 2018. Zleva: doc. Jan Kříž (vedoucí delegace), Václav Kubíček (čestné uznání), Šimon Karch (bronzová medaile), Jindřich Jelínek (stříbrná medaile), Jakub Suchánek (bronzová medaile), Martin Orság (čestné uznání), Dr. Filip Studnička (zástupce vedoucího delegace).