Celostátní kolo

Ústřední kolo 65. ročníku FO

Organizace

Termín a místo konání: 12.–15. března 2024 (pondělí až čtvrtek), Hradec Králové.

Z nejúspěšnějších řešitelů krajského kola kategorie A vybere ÚK FO na návrh krajských komisí FO nejvíce 50 účastníků do ústředního kola soutěže. Ústřední kolo trvá čtyři dny, pro všechny účastníky i organizátory je zajištěno ubytování a stravování. První den se koná oficiální zahájení soutěže. Druhý den se zadávají čtyři úlohy teoretické (včetně úlohy na studijní téma), na jejich vypracování je zpravidla 5 hodin času. Třetí den je zadána úloha experimentální. Poslední den jsou vyhlášeny výsledky – vítězové a úspěšní řešitelé a rozdány ceny.

V ústředním kole mohou soutěžící používat Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy a neprogramovatelné kalkulačky.

Úspěšní řešitelé a jejich pořadí bude stanoveno na základě bodovacího systému. Za každou teoretickou úlohu je možno získat 10 bodů, za experimentální bodů 20. Bodovou hranici pro úspěšného řešitele stanovuje ÚK FO po sečtení všech bodů tak, že je nutné dosáhnout zpravidla alespoň polovinu bodů z průměrného hodnocení prvních tří soutěžících. Počet vítězů by měl být v rozmezí 18–24 procent z celkového počtu soutěžících (všichni vítězové však musí být úspěšnými řešiteli). Při shodném počtu bodů o pořadí dále rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v ústředním kole. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Soutěžící, kteří se stali vítězi, obdrží diplom vítěze. Soutěžící, kteří se stali úspěšnými řešiteli, obdrží diplom úspěšného řešitele. Ostatní soutěžící obdrží diplom za účast.

Z vítězů ústředního kola bude na základě výsledků na výběrovém soustředění uspořádaném ÚK FO proveden výběr 5 účastníků (a jednoho náhradníka) 54. Mezinárodní fyzikální olympiády (červenec 2024, Írán).

Informace pro účastníky

Zveme vás na ústřední kola Fyzikální olympiády kategorie A, které se bude konat od pondělí 6. 3. 2023 do čtvrtka 8. 3. 2023 na Gymnáziu Cheb.

Ústřední kolo proběhne s podporou:

  • Gymnázia Cheb,
  • města Cheb,
  • Karlovarského kraje a
  • skupiny ČEZ.

Program

Pondělí 6. 3.

15:30 – 17:30Otevřena prezence – gymnázium Cheb planetárium, pak ubytování
18:30 – 21:00Slavnostní zahájení CK FO 2023 v aule FEK ZČU v Chebu, občerstvení

Úterý 7. 3.

6:00 – 7:30Snídaně ISŠ Cheb, jídelna
8:30 – 13:00Řešení teoretických úloh
9:00 – 12:30Zasedání ÚK FO
13:15 – 14:15Oběd ISŠ Cheb, jídelna
14:30 – 16:00Komentovaná prohlídka historické části Chebu
14:30 – 22:00Oprava teoretických úloh
18:30 – 19:30Večeře ISŠ Cheb, jídelna
19:00 – 21:00Zvaná přednáška

Středa 8. 3.

6:00 – 7:30Snídaně ISŠ Cheb, jídelna
9:00 – 12:301. skupina řešení experimentální úlohy, 2. skupina program v planetáriu
12:45 – 13:30Oběd ISŠ Cheb, jídelna a studená večeře, balíček
14:00 – 17:302. skupina řešení experimentální úlohy, 1. skupina program v planetáriu
19:00 – 20:00Moderace teoretických úloh
20:00 – 22:00Závěrečné zasedání komise

Čtvrtek 9. 3.

6:00 – 7:30Snídaně ISŠ Cheb, jídelna. Uvolnění pokojů a přesun zavazadel do auly FEK ZČU Cheb
8:00 – 10:30Vyhlášení výsledků a slavnostní zakončení FO
10:30Obědové balíčky a odjezd

Zadání a řešení úloh

Texty i řešení úloh si můžete stáhnout ve formátu pdf.

Zadání úloh Řešení úloh
Teorie pdf pdf
Experiment pdf pdf

Výsledky Fotogalerie