Celostátní kolo

Ústřední kolo 63. ročníku FO

Zadání a řešení úloh

Texty i řešení úloh si můžete stáhnout ve formátu pdf.

Zadání úloh Řešení úloh
Teorie pdf pdf
Experiment pdf pdf

Výsledky

Organizace

Ústřední kolo kategorie A proběhne pomocí prostředků komunikace na dálku. Pro postup do ústředního kola letos výjimečně z rozhodnutí ÚK FO stačí dosáhnou hranice 14 bodů v krajském kole, tedy bez podmínky úspěšného řešitele (alespoň dvě úlohy za minimálně 5 bodů).

Seznam soutěžících nominovaných do ústředního kola.

Soutěžící budou ve středu 10. 3. od 8:30 do 13:30 řešit 4 teoretické úlohy, ve čtvrtek 11. 3. od 9:00 do 13:00 bude zadána úloha simulující experimentální úlohu. Registrace do ústředního kola, zadání úloh i upload výsledků bude probíhat v prostředí Osmo.

Pro účast v soutěži budete potřebovat:

 • počítač s připojením k internetu,
 • webovou kameru,
 • papíry,
 • milimetrové papíry,
 • psací potřeby,
 • mobil se skenovací aplikací (ClearScanner, AdobeScan, Cam Scanner a další),
 • nebo skener.

Hodit se vám můžou:

 • neprogramovatelné kalkulačky a
 • Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy.

Úspěšní řešitelé a jejich pořadí bude stanoveno na základě bodovacího systému. Za každou teoretickou úlohu je možno získat 10 bodů, za experimentální bodů 20. Bodovou hranici pro úspěšného řešitele stanovuje ÚK FO po sečtení všech bodů tak, že je nutné dosáhnout zpravidla alespoň polovinu bodů z průměrného hodnocení prvních tří soutěžících. Počet vítězů by měl být v rozmezí 18–24 procent z celkového počtu soutěžících (všichni vítězové však musí být úspěšnými řešiteli). Při shodném počtu bodů o pořadí dále rozhoduje:

 1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v ústředním kole. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
 2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
 3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Soutěžící, kteří se stali vítězi, obdrží diplom vítěze. Soutěžící, kteří se stali úspěšnými řešiteli, obdrží diplom úspěšného řešitele. Ostatní soutěžící obdrží diplom za účast.

Z vítězů ústředního kola bude na základě výsledků na výběrovém soustředění uspořádaném ÚK FO proveden výběr 5 účastníků (a jednoho náhradníka) 52. Mezinárodní fyzikální olympiády (červenec 2022, Bělorusko).

Pravidla

Důkladně se prosím seznamte s pravidly pro online ústřední kolo:

 1. K řešení můžete používat psací a rýsovací potřeby, milimetrový papír, Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy a neprogramovatelné kalkulačky. Jiné pomůcky, informační zdroje a prameny povolené nejsou.
 2. Pochopitelně jsou zakázany konzultace a porady s kamarády, spolužáky, rodiči, učiteli, přítelem na telefonu, zkrátka radit se nesmíte s nikým. Toto potvrzujete čestným prohlášením.
 3. Během souteže budete připojeni na Zoom, kde budete vystupovat pod svým civilním jménem.
 4. Kameru budete mít nastavenou na své pracovní místo. Do záběru kamery umístíte hodiny (budík, mobil).
 5. Od okamžiku zobrazení zadání úloh na svém počítači do odevzdání svých řešení nesmíte sahat na klávesnici (s výjimkou pravidel 6, 7 a 8). Můžete pouze myší posouvat zadání. U experimentální úlohy toto neplatí.
 6. Pokud si budete chtít zadání vytisknout, napište od chatu aplikace Zoom: „Tisknu úlohy“.
 7. Pokud budete potřebovat na toaletu, napiště před odchodem do chatu aplikace Zoom: „WC“. Musíte se vrátit do dvou minut.
 8. Pokud budete chtít odevzdat řešení dříve než ve stanovený termín, napište do chatu aplikace Zoom: „Odevzdávám úlohy“.
 9. Vypracovaná řešení budete skenovat nebo fotit mobilem. Ke každé úloze odevzdáte jeden soubor ve formátu pdf.
 10. Srozumění se s pravidly potvrdíte vlastnoručním čestným prohlášením:

Já, níže podepsaný, (Fridolín Centimetr), žák (Gymnázia Járy Cimrmana v Cerekvici nad Bystřicí) čestně prohlašuji, že jsem tuto úlohu Fyzikální olympiády řešil samostatně, bez jakékoliv pomoci jiné osoby a pouze s povolenými pomůckami.

V (Cerekvici nad Bystřicí) dne 10. 3. 2021

Podrobné pokyny

Příprava před zahájením

 • S přípravou v den soutěže začněte včas. Doporučujeme začít nejpozději v hodinu před začátkem soutěže.
 • Připravte si dostatek papírů na psaní, milimetrový papír a psací potřeby. Jistě se bude také hodit pití a svačina.
 • Pro každou úlohu si připravte papír s hlavičkou, kde uveďte své jméno, název školy, číslo úlohy a čestné prohlášení dle bodu 9 pravidel.
 • Emailem by vám měl již dorazit odkaz na Zoom, prostřednictvím kterého se nejpozději 15 minut před začátkem přihlašte do místnosti, kde budou další soutěžící a dohlížitel. Podrobný návod, jak se připojit na Zoom.
 • Kameru nasměrujte na sebe. Do záběru kamery umístěte také hodiny (budík, mobil).
 • Přesně v 8:30 (10. 3. 2021), resp v 9:00 (11. 3. 2021) se v Osmo objeví zadání úloh.
 • Pokud máte možnost a chcete si zadání vytisknout, je to možné. Papír ukážete na začátku na kameru, aby bylo jasné, že na něm je jen zadání.
 • Nezapomeňte, že řešení každé úlohy je třeba začít psát na nový papír. Není přípustné, aby na jednom papíru bylo řešení více úloh, protože každou úlohu bude opravovat někdo jiný.
 • V případě problémů s platformou Zoom volejte na 734 420 623 (Jan Kříž).

Odeslání vypracovaných řešení

 • Ve 13:30 (10. 3. 2021), resp. 13:00 (11. 3. 2021) čas na řešení končí. Dalších 30 minut máte na to, abyste své protokoly odeslali. Nic vám však nebrání odeslat je dříve, pokud budete se vším hotovi (viz pravidlo 8).
 • Vypracované řešení naskenujte nebo vyfoťte a pomocí skenovací aplikace vytvořte pro každou úlohu jeden pdf soubor.
 • Ke skenování řešení do požadovaného formátu pdf doporučujeme skenovací aplikace pro mobilní telefony, např. ClearScanner, AdobeScan, Cam Scanner a další.
 • Soubory odešlete prostřednictvím platformy Osmo.
 • K dané úloze můžete odevzdat řešení vícekrát. To poslední odevzdané před termínem se počítá jako platné. Ve výjimečných případech můžeme uznat i řešení odevzdaná po termínu (tj. více než půl hodiny pokonci soutěže).
 • V případě jakýchkoliv technických problémů s odevzdáváním pište na osmo@fyzikalniolympiada.cz nebo volejte na 608 613 117 (Jan Prachař).

Mnoho zdaru přejí organizátoři!