Přípravné soustředění

Výběrové soustředění před 48. Mezinárodní FO

Výběrové soustředění před 48. MFO v Indonésii proběhlo v Hradci Králové 26.–28. 4. 2017 pod vedením Dr. Jana Kříže a Dr. Richarda Polmy. Celkem se soustředění zúčastnilo 8 studentů. Během 72 hodin soustředění prošli třemi teoretickými a třemi experimentálními testy. Celkové výsledky shrnuje přiložená tabulka (pdf).

Na 48. MFO byli vybráni soutěžící:

  1. Jindřich Jelínek (G Olomouc-Hejčín)
  2. Šimon Karch (G JAK Havířov)
  3. Ondřej Knopp (GCD Praha)
  4. Matěj Mezera (G Havlíčkův Brod)
  5. Daniel Pajer (GJK Praha)

a jako náhradník Jan Priessnitz (GKJ Brno).

Přípravné soustředění před 48. Mezinárodní FO

Organizace

Z vítězů celostátního kola kategorie A vybere ÚK FO na základě výběrového soustředění účastníky přípravného soustředění pořádaného ÚK FO. Zde bude provedena příprava 5 účastníků a jednoho náhradníka na 48. Mezinárodní fyzikální olympiádu (21.–29. července 2018, Lisabon, Portugalsko). Soustředění se koná dva týdny v červnu (červen 2018) na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Před zahájením soustředění řeší účastníci úlohy ze sbírky úloh pro přípravu na MFO a prostudují si úlohy minulých mezinárodních fyzikálních olympiád.

Na přípravném soustředění se převážně dělají experimenty, důraz je kladen na zpracování výsledků měření. Doporučujeme prostudovat si studijní text Vybíral, B.: Zpracování dat fyzikálních měření, který si můžete stáhnout z archivu studijních textů. Dále se na soustředění přednáší a konají semináře pro rozšíření znalostí a schopností účastníků.