Přípravné soustředění

Výběrové soustředění před 49. Mezinárodní FO

Ve dnech 12. – 14. dubna proběhlo na Katedře fyziky, Přírodovědecké fakulty, Univerzity Hradec Králové výběrové soustředění před Mezinárodní fyzikální olympiádou pod záštitou Jednoty českých matematiků a fyziků a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Organizačně soustředění zajišťovali předseda ústřední komise Fyzikální olympiády doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., RNDr. Filip Studnička, Ph.D., MDDr. Richard Polma, RNDr. Daniel Jezbera, RNDr. Jan Šlégr, Ph.D. a Ing. Karol Radocha, Ph.D. Na soustředění bylo pozváno 11 vítězů celostátního kola Fyzikální olympiády. Studenti během tří dnů řešili náročné úlohy na úrovni světových olympiád. Na základě jejich výsledků, s přihlédnutím k výsledkům z celostátního a krajského kola Fyzikální olympiády byli vybráni pro reprezentaci České republiky na Mezinárodní fyzikální olympiádě tito studenti (viz přiložená tabulka):

  • Šimon Karch, Gymnázium Havířov
  • Jindřich Jelínek, Gymnázium Olomouc – Hejčín
  • Martin Orság, Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov
  • Václav Kubíček, Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
  • Jakub Suchánek, Gymnázium Opatov

Jako náhradník byl vybrán Pavel Hudec, Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha. V červnu proběhne přípravné soustředění reprezentantů, kde během 14 dnů budou řešit náročné teoretické i experimentální úlohy.

Přípravné soustředění před 49. Mezinárodní FO

Organizace

Z vítězů celostátního kola kategorie A vybere ÚK FO na základě výběrového soustředění účastníky přípravného soustředění pořádaného ÚK FO. Zde bude provedena příprava 5 účastníků a jednoho náhradníka na 49. Mezinárodní fyzikální olympiádu (7.–15. července 2019, Tel Aviv, Izrael). Soustředění se koná dva týdny v červnu na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

Před zahájením soustředění řeší účastníci úlohy ze sbírky úloh pro přípravu na MFO a prostudují si úlohy minulých mezinárodních fyzikálních olympiád.

Na přípravném soustředění se převážně dělají experimenty, důraz je kladen na zpracování výsledků měření. Doporučujeme prostudovat si studijní text Vybíral, B.: Zpracování dat fyzikálních měření, který si můžete stáhnout z archivu studijních textů. Dále se na soustředění přednáší a konají semináře pro rozšíření znalostí a schopností účastníků.