Novinka

Celostátní kolo

Celostátní kolo 46. ročníku fyzikální olympiády se uskuteční v Hradci Králové v termínu 22. až 25. března 2005 (úterý až pátek). Seznam soutěžících, kteří budou na toto kolo pozváni, najdete zde.

Vybráni byli všichni úspešní řešitelé, postoupilo celkem 29 soutěžicích, z každého kraje se celostátního kola zúčastní alespoň jeden, výjimku tvoří Ústecký a Olomoucký kraj. Všem soutěžícím budou doručeny pozvánky písemně. Tešíme se na vaši účast.