Novinka

52. Mezinárodní fyzikální olympiáda

Poté, co byla MFO v roce 2020 zcela zrušena kvůli pandemii onemocnění COVID-19 a v roce 2021 proběhla pomocí prostředků komunikace na dálku, všichni se těšili na prezenční soutěž. Nicméně organizací letošní MFO bylo pověřeno Bělorusko a rozhodnutím Mezinárodní rady MFO na svém mimořádném online zasedání dne 3. 4. 2022 byla organizace MFO Bělorusku odebrána. Pro případného náhradního organizátora by to znamenalo, že na zorganizování soutěže, které obvykle zabere několik let, bude mít pouze tři měsíce. Přesto se organizátor našel. Švýcarští kolegové pouhých několik dní po dubnovém jednání Mezinárodní rady MFO oznámili, že jsou připraveni MFO zorganizovat, ale díky velice krátkému času opět pouze pomocí prostředků komunikace na dálku. Zároveň vyzvali účastnící se státy, aby případně vytvořily větší skupinky a sjely se soutěžit na jedno místo. Předseda Ústřední komise FO ČR byl následně osloven kolegy z Německa, zda by ČR měla zájem soutěžit v Německu společně s dalšími čtyřmi evropskými státy. Tuto nabídku ČR s vděčností přijala.

Letošní výsledky jednotlivých českých řešitelů jsou tyto:

  • Josef Vácha, stříbrná medaile, 71. místo v absolutním pořadí;
  • Aleš Opl, stříbrná medaile, 97. místo;
  • Jiří Kohl, bronzová medaile, 131. místo;
  • Hynek Jakeš, bronzová medaile, 177. místo;
  • Ondřej Škrna, 306. místo.

Přečtěte si celou zprávu o 52. MFO.