Novinka

Odložení ústředního kola

Vzhledem k velkému rozšíření nemoci covid-19, v jehož důsledku by nebylo možné úspořádat ústřední kolo za plné účasti všech soutěžících i organizátorů, jsme se rozhodli pro jeho odklad.

Celostání kolo se bude konat v Plzni 15.–18. března.