Novinka

Zahájení 62. ročníku

Vážení soutěžící Fyzikální olympiády ze základních a středních škol,
vážení učitelé a organizátoři Fyzikální olympiády,

v poněkud pozdějším čase než obvykle Vás zdravím u příležitosti zahájení 62. ročníku Fyzikální olympiády. Musím se přiznat, že jsem sám netušil, zda FO letos vůbec probehne. V dokumentu MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID-19“ koncem srpna bylo oznámeno: „Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/21 nebudou MŠMT vyhlášeny.“, aniž by toto kdokoliv z MŠMT předem konzultoval s organizátory a odbornými garanty soutěží. Po dalších jednáních nakonec MŠMT dne 21. 10. ve Věstníku MŠMT vyhlásilo ty soutěže, jejichž organizátoři telefonicky potvrdili, že je lze uspořádat zcela distanční formou. Fyzikální olympiáda je mezi těmito soutěžemi naštěstí zahrnuta.

Pro Vás, řešitele, to znamená, že na všechno budete mít o měsíc a půl méně času než obvykle, navíc budete školní (resp. domácí) kolo řešit minimálně částečně v podmínkách distanční výuky. Vím, že to pro Vás není lehké a časově možná náročnější, než kdybyste chodili prezenčně do školy. Přesto věřím, že FO i letos přiláká řadu soutěžících, kteří budou chtít změřit své síly na fyzikálním kolbišti se svými vrstevníky. Úlohy jsou pro Vás připraveny (střední školy, základní školy) a můžete se směle pustit do jejich řešení.

Situace je samozřejmě velice složitá i pro učitele. Vážíme si toho, jakou práci odvádíte a je nám jasné, že máte v současné situaci napjaté kapacity a myšlenky na něco jiného, než je FO. Držím Vám palce, ať vše zvládáte.

Nikdo neví, v jaké formě budou probíhat následující kola olympiády, to vyplyne z epidemické situace a s ní souvisejícími opatřeními vlády či Ministerstva zdravotnictví ČR. Předsednictvo Ústřední komise považuje zcela distanční formu okresních, krajských a celostátní kola za úplně krajní, nicméně jsme na ni připraveni. Máme v záloze několik variant.

Ohlédněme se krátce za uplynulým 61. ročníkem FO, který byl jistě velice neobvyklý. Těsně před uzavřením škol v důsledku epidemické situace jsme naštěstí stihli zcela ukončit kategorii A, v kategoriích E a F proběhla okresní kola. Nakonec jsme byli nuceni zrušit krajské kolo kategorie E, krajské kolo kategorií B–D proběhlo on-line a netradičně jako multikategorie se stejnými úlohami pro všechny soutěžící. Chtěl bych zde moc poděkovat kolegovi z ÚK FO, Janu Prachařovi, za technické řešení a zabezpečení celého tohoto velkého krajského kola.

V důsledku celosvětové pandemie se neuskutečnila v létě ani 51. Mezinárodní fyzikální olympiáda. Naši soutěžící si alespoň mohli zasoutěžit v červenci na 4. Evropské fyzikální olympiádě, která proběhla distančně a byla otevřena soutěžícím z celého světa. V konkurenci soutěžících z 57 států celého světa získal David Klement bronzovou medaili a navíc speciální cenu za nejlepší řešení druhé experimentální úlohy. Další bronzové medaile vybojovali Jaroslav HermanViktor Fukala. Hynek JakešMartin Schmied byli taktéž úspěšní a obdrželi čestná uznání.

Vážení soutěžící, pokud chcete uspět, není možné se spoléhat pouze na běžnou přípravu v rámci hodin fyziky ve škole. Je potřeba dělat něco navíc, můžete se např. zapojit do různých korespondenčních seminářů. Výbornou přípravu všem doporučuji účast v našem partnerském korespondenčním semináři FYKOS, pro žáky ZŠ pak korespondenční seminář Výfuk.

Na závěr bych chtěl popřát všem účastníkům, učitelům a organizátorům Fyzikální olympiády ve školním roce 2020/21 především pevné zdraví a pevné nervy, ale také hodně úspěchů a to nejen ve fyzice.

Jan Kříž