Novinka

Krajské kolo kategorie A

Zveřejňujeme zadání a řešení krajského kola kategorie A, které proběhlo 22. ledna.

Přibližně adesát nejlepších úspěšných řešitelů postoupí do celostátního kola.