Novinka

Zadání domácího kola kategorie A

S velkou omluvou a velkým zpožděním zveřejňujeme úlohy domácího kola kategorie A.

Velmi nás mrzí, že jsme tímto zpožděním zkomplikovali práci učitelům a řešitelům zkrátili čas na vypracování úloh. Důvodem byla generační obměna a selhání jednoho člena úlohové komise, který měl naši důvěru, že vše dodá včas. Přijmeme taková opatření, aby se to již v budoucnu neopakovalo.