Novinka

60. celostátní kolo

Zveme Vás na jubilejní 60. ročník celostátního kola Fyzikální olympiády, které proběhne ve dnech 26. února – 1. března 2019 pod záštitou

  • primátora města Hradec Králové Alexandra Hrabálka,
  • náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Martiny Berdychové,
  • rektora Univerzity Hradec Králové Kamila Kuči,
  • a děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové Pavla Trojovského

na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové a Gymnáziu Boženy Němcové.