Novinka

Geneze

Ústřední komise FO vydala souhrnnou publikaci k výročí 50 let (1967–2017) založení Mezinárodní fyzikální olympiády (IPhO) s názvem Geneze: Cesta na Mezinárodní fyzikální olympiádu, která obsahuje kompletní statistiky naší země z této soutěže, údaje o bývalých účastnících a jejich dnešním působení, fotky a výroky účastníků pro motivací budoucím řešitelům. Publikace je určena nejen pro ně, ale i bývalým účastníkům, učitelům a všem příznivcům této celosvětové akce, kterou spoluzakládalo Československo. Zájemci mohou kontaktovat předsedu ústřední komise doc. Jana Kříže.