Novinka

Krajské kolo kategorie A

Zveřejňujeme zadání a řešení krajského kola kategorie A, které proběhlo 18. ledna.

Padesát nejlepších úspěšných řešitelů postoupí do celostátního kola.