Novinka

Krajské kolo kategorie A

V pátek 23. ledna proběhne krajské kolo Fyzikální olympiády kategorie A, do kterého postoupili úspěšní řešitelé domácího kola. (Na stránce domácího kola jsme zveřejnili řešení úloh.)

Soutěžící budou řešit 4 teoretické úlohy a budou na ně mít 4 hodiny čistého času. Krajská kola organizují krajské komise FO, v organizačních otázkách se tedy prosím obracejte přímo na ně.

Tento rok se vracíme k tradičnímu kritériu pro úspěšného řešitele: soutěžící musí získat 14 bodů celkově a 5 bodů v alespoň dvou úlohách.