Novinka

Domácí kolo kategorie A

Na řešení úloh domácího kola kategorie A vám již zbývá poslední týden. Termín odevzdání je 16. ledna. Přesto doufáme, že všichni jste vyřešené úlohy již odevzdali. Upozorňujeme, že v řadě krajů jsou termíny odevzdání domácího kola posunuté na dřívější datum, aby bylo možné úlohy včas opravit. Seznam postupujících do krajského kola se dozvíte ve škole od svého učitele fyziky či přímo od příslušné krajské komise (například na jejích webových stránkách).