Novinka

56. ročník Fyzikální olympiády

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
organizátoři Fyzikální olympiády,
učitelé fyziky a další spolupracovníci,
soutěžící ze základních a středních škol,

dovolte mi, abych vás všechny pozdravil a u příležitosti zahájení nového školního roku 2014/15 vám všem popřál hodně zdraví a pracovních úspěchů.

Uplynulý školní rok byl pro naši soutěž Fyzikální olympiáda úspěšný. Sice se soutěže v posledních letech neúčastní tolik soutěžících, tak jak to bývalo před třiceti lety, ale přece jen se jako předmětová soutěž udržuje mezi ostatními možnostmi pro zájmovou činnost žáků základních a středních škol jako jedna z významných v oblasti přírodovědy a jejich aplikací. Dvě stříbrné a jedna bronzová medaile, dvě čestná uznání za řešení úloh na 45. Mezinárodní fyzikální olympiádě ve středoasijské Astaně, tedy skutečnost, že všichni „vyslanci“ české mladé fyziky na celosvětové soutěži byli velmi úspěšní, to je jeden z výsledků systematické péče, kterou společně věnujeme žákům základních a středních škol s touhou po hlubším poznání ve fyzice. A protože astronomie a astrofyzika, ale i chemie bez solidních znalostí fyziky jsou zhola nemyslitelné, výsledky na několika dalších soutěžích patří mezi další úspěchy, zvlášť když se jednalo často o nejlepší mladé fyziky. Dobré výsledky na další mezinárodní soutěži – EUSO – Přírodovědné olympiádě Evropské Unie patří také mezi naše úspěchy, protože fyzikální část zajišťují mladí fyzikové…

Fyzikální olympiáda se přehoupla přes padesát pět let své existence a drží si svůj dobrý kredit mezi ostatními aktivitami, které se pořádají pro rozvoj zájmu a nadání našich mladých lidí. Český stát nemá bohatá naleziště surovin, nemá energetické zdroje, výroba v mnoha oborech byla utlumena, v zemědělství nevyužíváme všech možností, které nám naše příroda a technické možnosti dávají. Máme však hodně talentovaných mladých lidí a neměli bychom šanci na rozvoj jejich nadání propást. Považuji za nutné připomenout, že naše soutěž utrpěla letos velkou ztrátu – odešel člověk, který se zasloužil o to, že úlohy středoškolských kategorií byly v posledních 20 letech vždy perfektní, PaedDr. Přemysl Šedivý. Předtím, než odešel v květnu do nemocnice, odevzdal do tiskárny rukopis Letáku Fyzikální olympiády a instruktážní řešení. Věnujme mu proto vzpomínku a poděkování za jeho celoživotní práci pro Fyzikální olympiádu.

Přeji vám do následujícího školního roku hodně zdraví a chuti do práce, hodně úspěchů v práci i v rámci naší soutěže Fyzikální olympiáda.

Prof. RNDr. Ivo Volf, CSc., předseda ÚKFO