Novinka

Celostátní kolo – informace pro soutěžící

Soutěžící postupující do celostátního kola informujeme, že nástup do ubytování je v pondělí 24. února do 18 h na Střední policejní škole v Holešově, v 19 h je zahájení, po kterém následuje večeře. Nezapomeňte na „slušné oblečení“ pro zahájení i pro závěrečný ceremoniál.

Kontakt na organizátory: Jaroslav Machačík, machacik@gymhol.cz.