Novinka

Krajské kolo kategorie A

V pátek 24. ledna proběhne v krajích druhé kolo Fyzikální olympiády kategorie A, do kterého postoupili úspěšní řešitelé domácího kola.

Soutěžící budou řešit 4 teoretické úlohy a budou na ně mít 4 hodiny čistého času. Krajská kola organizují krajské komise FO, v organizačních otázkách se tedy prosím obracejte přímo na ně.

Připomínáme, že od loňského ročníku je bodová hranice pro úspěšného řešitele stanovována centrálně na základě výsledků ve všech krajích (aby počet úspěšných řešitelů odpovídal přibližně jedné třetině všech účastníků krajského kola). Řešitelé, kteří splní tradiční kritérium 14ti bodů a alespoň dvou úloh za minimálně 5 bodů, budou označení jako úspěšní účastníci.

Ve výsledkových listinách již nejsou uváděna dělená pořadí. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhodují modifikované body, které se vypočítají ze vzorce: MB = ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.