Novinka

Úpravené zadání domácího kola kategorie D

Ve třetí úloze domácího kola kategorie D jsme drobně změnili formulaci zadání úkolu b).