Novinka

Změna dne konání okresního kola E, F

Na základě připomínek z krajů, bratrských předmětových soutěží i z Ministerstva jsme provedli drobnou úpravu Termínovníku – den konání okresního kola FO (kategorie E, F) byl termínově v konfliktu se dnem konání okresního kola biologie, a tak jsme ustoupili a soutěž posunuli o jeden den dále, tedy na čtvrtek. Prosím, abyste vzali tuto změnu na vědomí, byla již zařazena do celkového termínovníku všech předmětových soutěží.