Novinka

Zahájení 55. ročníku

Vážení přátelé,

dovoluji si vám oznámit, že 54. ročník Fyzikální olympiády, který probíhal ve školním roce 2012/13 se pomalu chýlí ke konci. Naši „fyzikální vyslanci“, kteří se zúčastnili 44. mezinárodní fyzikální olympiády, se jednou stříbrnou, dvěma bronzovými a jedním čestným uznáním, byli skoro poslední tečkou za letošním ročníkem; máme před sebou ještě celostátní soustředění TÁŇA 2013 v Peci pod Sněžkou, které proběhne v druhé polovině září a které povede již osvědčený organizátor Jan Houštěk.

Dovoluji si proto obrátit se na vás s informací, že začátkem září začne nejen nový školní rok 2013/14, ale také 55. (polojubilejní) ročník Fyzikální olympiády, předmětové soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro zájemce o fyziku z řad žáků středních škol (kategorie A, B, C, D) i žáků škol, poskytujících základní vzdělání (základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií, kategorie E, F, G – Archimédiáda). Odborným garantem soutěže je Jednota českých matematiků a fyziků, společnost vědeckých a pedagogických pracovníků v oblasti deklarovaných disciplín. Mnoho jejich členů se zúčastnilo těchto dvou soutěží, mnoho z nich bylo na celý život uchváceno krásnou a všestranně užitečnou matematikou a fyzikou a dalo se na profesní cestu s těmito předměty spojenou. Krása fyziky však nespočívá v tom, že obsahuje mnoho zajímavých poznatků, ale především možnostmi užití v různých oblastech vědeckého poznání, přírodovědeckého i technického. Objevovat mladé lidi, kteří mají zájem o přírodní vědy a techniku, kteří jsou rozhodnuti se touto problematikou hlouběji zabývat ve svém volném čase, zejména prostřednictvím řešení náročnějších problémů, než může před ně klást běžná výuka fyziky na základní nebo na střední škole – to je jeden z hlavních úkolů soutěže, která byla nazvána Fyzikální olympiáda. V soutěži, stejně jako ve sportu, je důležitý nejen dosahovaný výkon, ale především systematická, celoroční práce (v případě těch nejlepších i práce několikaletá, jejíž výsledky se projeví třeba medailí na Mezinárodní fyzikální olympiádě).

Již v předstihu zveřejňujeme texty úloh kategorií A, B, C, D, zadaných pro školní kolo Fyzikální olympiády, postupně pak i v ostatních věkových kategoriích. Přejeme vám hodně úspěchů.