Novinka

Domácí kolo kategorií B, C a D

Zveřejňujeme řešení úloh domácího kola kategorií B, C a D. Všechna tato tři kola pokračují v pátek 3. května krajským kolem. Upozorňujeme na změnu ve vyhodnocování, ústřední komisí byla schálena pomocná kritéria, které rozhodují o pořadí při rovnosti bodů.

Před krajským kolem doporučujeme prostudovat si studijní text.