Novinka

Odevzdání úloh kategorie A

Připomínáme, že na řešení úloh domácího kola kategorie A máte zhruba ještě měsíc času. Termín odevzdání je 14. ledna 2005.

V některých krajích je však termín odevzdání dříve z důvodu většího počtu řešitelů. Sledujte proto stránky regionálních výborů.