Novinka

Výsledky celostátního kola

Dnes proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků celostátního kola v aule VUT Brno. Z úst řečníků zaznělo poděkování organizátorům z gymnázia na třídě Kapitána Jaroše za kvalitní program a bezchybný průběh soutěže, FSI VUT Brno za poskytnutí zázemí experimentální úloze, Ministerstvu školství, Jednotě českých matematiků a fyziků, Jihomoravskému kraji, městu Brno, Skupině ČEZ a dalším partnerům za poskytnutí financí a také cen pro soutěžící.

Přítomným soutěžícím bylo popřáno mnoho dalších úspěchů a neutuchající zájem o přírodní vědy.

Celostátního kola se zúčastnilo 50 soutěžících, z nich 12 bylo vyhlášeno za vítěze celostátního kola, dalších 27 za úspěšné řešitele a účastníky. Všichni řešitelé kromě gratulace obdrželi také diplom a ceny od sponzorů. Tři nejlepší studenti jsou: 1. Lubomír Grund (Gymnázium Ch. Dopplera Praha), 2. Martin Raszyk (Gymnázium Karviná) a 3. Jiří Guth (Gymnázium České Budějovice, Jírovcova). Lubomír Grund a Martin Raszyk jsou již velice úspěšní účastníci loňské mezinárodní fyzikální olympiády.