Novinka

Vyhodnocení krajského kola kategorie A

Zveřejňujeme kompletní výsledky krajského kola kategorie A. Ústřední komise rozhodla o úspěšných řešitelích a postupujících do celostátního kola takto:

Bodová hranice pro úspěšného řešitele byla stanovena na 20 bodů (včetně), celkem tohoto titulu dosáhlo 36 řešitelů. Další soutěžící, kteří dosáhli alespoň 14ti bodů a alespoň ze dvou úloh získali minimálně pět bodů, obdrží diplom úspěšného účastníka.

Dále bylo rozhodnuto, že nejlepších 51 úspěšných řešitelů a účastníků postoupí do celostátního kola. S těmi se těšíme na shlédání v Brně.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a zájem o Fyzikální olympiádu.