Novinka

Krajské kolo kategorie A

V pátek 25. ledna proběhne v krajích druhé kolo Fyzikální olympiády kategorie A, do kterého postoupili úspěšní řešitelé domácího kola.

Soutěžící budou řešit 4 teoretické úlohy a budou na ně mít 4 hodiny čistého času. Krajská kola organizují krajské komise FO, v organizačních otázkách se tedy prosím obracejte přímo na ně.

Oproti minulým ročníkům nastává několik změn ve vyhodnocování úloh. Bodovou hranici pro úspěšného řešitele bude stanoveno centrálně na základě výsledků ve všech krajích tak, aby počet úspěšných řešitelů odpovídal přibližně jedné třetině všech účastníků krajského kola. Další případní řešitelé, kteří splní tradiční kritérium 14ti bodů a alespoň dvou úloh za minimálně 5 bodů, budou označení jako úspěšní účastníci. Nadále platí, že soutěžící na 1. až 3. místě obdrží kromě diplomu i věcný dar.

Ve výsledkových listinách již nebudou uváděna dělená pořadí jako doposud. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhodnou následující pomocná kritéria určených ÚK FO:

  1. vyšší počet bodů v předchozím kole soutěže
  2. ročník studia soutěžícího
  3. větší počet úloh na plný počet bodů
  4. Pokud nerozhodnou všechna předchozí kritéria, rozhodne o pořadí předsednictvo krajské komise na základě „elegantnosti“ řešení.