Novinka

Zahájení 54. ročníku – střední školy

Studentům středních škol,
Učitelům fyziky na středních školách,
Organizačnímu aktivu Fyzikální olympiády

Vážení přátelé,
dnem 1. září 2012 vstupuje celostátní předmětová soutěž FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA již do 54. roku své existence. Každým rokem se soutěže účastní ve školním kole, jež probíhá od září do ledna pro kategorii A a do dubna pro kategorie B, C, D, několik set až několik tisíc účastníků ze středních škol, kteří se rozhodli rozšířit své školní znalosti z fyziky a matematiky a vyzkoušet si své síly na řešení složitých a zajímavých problémů z fyziky, dalších přírodních věd i techniky. Připravili jsme pro vás v každé kategorii sedm úloh, z nichž vždy jedna je experimentální (podle organizačního řádu byste ji měli povinně řešit a ve školním kabinetu fyziky i u svého učitele byste měli nalézt jednak pomoc, jednak potřebné pomůcky), dále jedna z úloh zjišťuje, do jaké míry jste prostudovali dodatkový studijní materiál, tzv. studijní text. Podrobnosti o průběhu soutěže, včetně termínovníku jednotlivých kol najdete v Letáku Fyzikální olympiády, který během září dorazí na vaši školu a bude k dispozici v kabinetu fyziky.

Letos jsme vybrali následující materiály:
Kategorie A: Šedivý, P.: Ohyb světla; Kapoun, M.: Modely atomu
Kategorie B: Kapoun, M.: Aproximace ve fyzikálních úlohách
Kategorie C: Horáková, R. – Šedivý, P.: Kruhový děj s ideálním plynem
Kategorie D: Jírů, J.: Hybnost a energie při vzájemném působení těles

Můžete také navštívit náš archiv, v němž najdete asi padesátku starších studijních textů, které by vás mohly zajímat.

Přejeme vám příjemné chvíle při řešení složitějších, možná i mnohem zajímavějších problémů než jsou ty, které nacházíte v běžné výuce fyziky na střední škole.