Novinka

Celostátní kolo skončilo

1. místo Ondřej Bartoš (vpravo), 2. místo Jakub Krásenský (uDnes proběhlo slavnostní zakončení a vyhlášení výsledků celostátního kola ve společenském sále magistrátu města Pardubice. Z úst řečníků zaznělo poděkování organizátorům z Gymnázia Dašická za kvalitní program a bezchybný průběh soutěže, Univerzitě Pardubice za poskytnutí zázemí soutěži, Ministerstvu školství, Jednotě českých matematiků a fyziků, Pardubickému kraji, Statutárnímu městu Pardubice, Skupině ČEZ a dalším partnerům za poskytnutí financí a také cen pro soutěžící.

Přítomným řešitelům bylo popřáno mnoho dalších úspěchů a neutuchající zájem o přírodní vědy.

Celostátního kola se zúčastnilo 50 soutěžících, z nich 11 bylo vyhlášeno za vítěze celostátního kola, dalších 20 za úspěšné řešitele. Všichni řešitelé kromě gratulace obdrželi také diplom, medaili a další ceny. Tři nejlepší studenti mají možnost získat příspěvek na studium vysoké školy ve výši 10 000 Kč – těmi jsou: 1. Ondřej Bartoš (Gymnázium Žďár nad Sázavou), 2. Jakub Krásenský (Gymnázium Jihlava) a 3. Jakub Vošmera (Gymnázium Brno, Lerchova). Ondřej Bartoš a Jakub Vošmera jsou již velice úspěšní účastníci loňské Mezinárodní fyzikální olympiády.

V sekci celostátního kola najdete zadání a řešení teoretických i praktických úloh.