Novinka

Rok 2012 a Fyzikální olympiáda

Vážení vyučující fyziky a organizátoři FO,
milí žáci a řešitelé Fyzikální olympiády
na středních i základních školách v České republice

Začal nový kalendářní rok 2012, ve kterém se ukončí 53. ročník a zahájí 54. ročník Fyzikální olympiády, předmětové soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a probíhající pod odbornou péčí Jednoty českých matematiků a fyziků.

Dovolte mi, abych vám popřál hodně zdraví a spokojenosti, a to nejen pro řešení obtížných úloh zadávaných ve Fyzikální olympiádě, ale vůbec v celém vašem pracovním i osobním životě. Soutěžícím přeji, aby dostávali k řešení jenom zajímavé a krásné úlohy, které by je postupně přesvědčily, že studovat fyziku nad rámec osnov základní i střední školy se nejen vyplatí, ale pomocí nich se rozvíjí vztah k matematice, přírodovědným disciplínám i technice. A právě to jsou oblasti našeho života, kde nám již teď a v budoucnu ještě více budou scházet odborníci nejen pro vědeckou práci, ale i pro kvalitní výuku ve školách a dobrou praxi. Učitelům a organizátorům Fyzikální olympiády pak přeji hodně snaživých a nadaných žáků, jež se budou účastnit soutěže Fyzikální olympiáda; bez nich totiž veškerá práce pro soutěž postrádá smyslu. Autorům úloh a studijních textů přeji hodně invence při tvorbě a následné volbě úloh pro soutěž – úlohy musejí být krásné, zajímavé, dostatečně obtížné, ale přesto ještě řešitelné na té úrovni studia, pro jejíž žáky jsou úlohy zadávány.

Kromě přání se sluší také poděkovat všem, učitelům i žákům, kteří se svou aktivní účastí v této soutěži zasloužili o to, že Fyzikální olympiáda dospěla až do letošního 53. ročníku a nestala se přežitkem minulosti, ale naopak prostředkem pro objevování fyzikálních talentů a následnou péči o jejich rozvoj. Budoucnost našeho národa i naší republiky musíme hledat především mezi poctivě pracujícími a nadanými lidmi. A nemusí jít pouze o extrémně nadané, kteří reprezentují naši Českou republiku na mezinárodním fóru; těm za loňské úspěchy poděkovalo Ministerstvo, poděkovala Nadace Českému ráji – Praemium Bohemiae i Nadační fond Jaroslava Heyrovského při prosincovém setkání. Úspěch předpokládá nadání, ale 90% činnosti spočívá v systematické, dlouhodobé, poctivé práci pro sebe i pro společnost. Ve Fyzikální olympiádě to vyjadřuje nutnost se postupně účastnit jednotlivých kategorií a kol soutěže, postupně na sobě pracovat, ale je možno vstoupit do rozjeté soutěže kdykoli a snažit se dosáhnout co nejlepší výsledky.

Na závěr jedno upozornění – náš garant Jednota českých matematiků a fyziků oslaví letos 150 let od svého založení (nejprve šlo o Spolek pro volné přednášky z matematiky a fysiky). Rádi mezi sebou přivítáme nové členy z řad učitelů matematiky a fyziky i úspěšných soutěžících, jež se věnují matematice, fyzice a jejich aplikacím (blíže na www.jcmf.cz).